256    12    0  

Dokumentasjon fra elektrikker | NEK400

 23     0
Hei dere,

Jeg har mottatt samsvarserklæring for el-arbeid utført i 2020. I den forbindelsen fungerer ikke produktet som forventet. Dvs. jeg har varmekabler under asfalt som ikke klarer å fjerne is/snø. I den forbindelsen så lurer jeg på om elektrikker må dokumentere hvordan arbeidet er utført med f.eks. bilder etc slik at det er mulig å undersøke om arbeidet er utført korrekt.

Finnes det noen nek400 krav som også omfatter hvordan utført arbeide skal dokumenteres?

   #1
 3 988     OSLO     0
før så tegnet man en skisse av hvor kabelen ligger, i dag tar man bilder av hvordan kabelen er lagt.
siden dette er gjort i nyere tid, så er det tatt bilder av kablene. disse bildene skal elektriker ha

du skal også ha fått nok dokumentasjon, slik at du kan se hva type produkt som er valgt, og hvor stort område som det er lagt på, og hvor mye effekt pr m2 det er


  (trådstarter)
   #2
 23     0
De har ikke dette tilgjengelig. Hva betyr det for meg i forhold til eventuell reklamasjon mot de som har skrevet samsvarserklæringen?
   #3
 3 988     OSLO     0
De har ikke dette tilgjengelig. Hva betyr det for meg i forhold til eventuell reklamasjon mot de som har skrevet samsvarserklæringen?


Hva mener du med at de ikke har det tilgjenglig?

jobben er ikke ferdig før dokumentasjon er utfylt og overlevert kunde

elektrikker vet jo hva han har brukt av utstyr, det skal vel også stå på fakturaen du har fått, hva som er brukt
TSt
   #4
 8 786     0
Viktige her er at det er elektriker som har valgt løsning og ikke at en har fått beskjed om å lage en en spesifisert løsning. I så fall kan utbygger få ansvaret for at det ikke virker og elektriker får ansvaret for det rent elektro tekniske.

Forutsetter også at arbeidet etter kabler er lagt er gjort på "normal" måte.

Men det høres ut som om det er mangel på dokumentasjon av legging av kabler.
Er det bare dette arbeidet som er gjort eller er det del av større arbeidet så elektriker bare er under leverandør. Jeg ville aldri fortsatt arbeid med å tildekke kabler før jeg hadde sett dokumentasjon. I avtale kan det godt stå at elektriker skal gi dokumentasjonen til utbygger før arbeidet fortsetter. Men dette hjelper ikke i denne saken.

I konstruksjon av noen spesielle deler i gulv på tidligere jobb hadde vi i avtale at leverandøren hadde ansvar for dokumentasjon før gulvstøp ble utført. Grunnet dette fikk de alt ansvaret når denne dokumentasjonen senere viste seg å ikke eksistere og en fant avvik å arbeidet som var gjort. Her var diskusjonen om det var i orden etter montasje og at feilen var kommet senere men siden de ikke kunne vise til dokumentasjonen fikk de hele ansvaret.
   #5
 3 988     OSLO     0
det er det jeg ikke helt heller skjønner, ingen firmaer er tjent med og ikke ha utarbeidet bra nok dokumentasjon.

ved en slik "tvist", som dette kan bli, hvor enkelt hadde det ikke vært, om elektrikker bare kunne ha sendt over dok og bilder til kunden, og vist at alt "(forhåpentligvis) er i orden ?

  (trådstarter)
   #6
 23     0
Slik jeg tolker saken så er det skrevet ut en samsvarserklæring av et annet firma enn de som faktiske utførte jobben. Derfor tviler jeg på at firmaet som har skrevet erklæringen vil klare å innhente noe videre dokumentasjon enn en enkel sjekkliste over det som er utført.. Selv trodde jeg ikke det var lov/mulig å utstede samsvarserklæring for arbeidet andre har utført?
   #7
 4 257     akershus     0
Er det et nytt hus og komplett nytt el-anlegg? Da bør en samsvarserklæring dekke alt. Hvis det bare er et forandringsarbeide i huset og du har fått samsvarserklæring på dette, gir jo ikke det nødvendigvis en samsvarserklæring på hele anlegget, kun det de har utført selv. Du må nok spesifisere litt mer, slik at det går å forstå sammenhengen her, ellers blir det mange som prater forbi hverandre.

  (trådstarter)
   #8
 23     0
Anlegget er fra ca 2015
Tidligere eier utførte endring på anlegget ved å legge varmekabler på parkeringsplassen. Disse er utført av en annen firmaet som har skrevet samsvarserklæringen. Problematikken er tilknyttet varmekablene og ikke det øvrige i arbeidet.
   #9
 3 988     OSLO     0
så boligen er ny i 2015? alt av papirer er i orden der?

men så har tidligere eier i 2020, lagt varmekabler ute? av et firma? mens et annet firma igjen har skrevet samsvarserklæringen?
det henger jo ikke sammen.....

du har ikke leid inn noen som helt for og gjøre noe arbeide, det er tidligere huseier som har gjort?
du har bare overtatt et hus, hvor tidligere eier har gjort endringer?
  (trådstarter)
   #10
 23     0
Korrekt, tidligere eier som har ordnet med kablene. Jeg sitter dessverre igjen med noe som ikke fungerer og noen papirer som ikke er særlig detaljerte.