246    13    0  

Kan andre bestemmelser overstyre den gjeldende reguleringsplanen "kun" i min disfavør?

kip
 261     Vestfold     0
Reguleringsplanen sier:
Kan andre bestemmelser overstyre den gjeldende reguleringsplanen "kun" i min disfavør? -  - kip
Kommunen sier: Nei dette gjelder ikke lenger, nå er det krav om 1 meter avstand til nabogrense (min disfavør).MEN det er fortsatt krav om 5 meter fra vei sier de samtidig (min disfavør).


Reguleringsplanen sier:
Kan andre bestemmelser overstyre den gjeldende reguleringsplanen "kun" i min disfavør? -  - kip
Kommunen sier: Ja dette gjelder fortsatt, selv om de generelle/nasjonale bestemmelser en 50kvm. (Min disfavør)


Reguleringsplanen sier forørvig:
Kan andre bestemmelser overstyre den gjeldende reguleringsplanen "kun" i min disfavør? -  - kip

Hva betyr ved siden av, hva har høyest rang når ulike regelsett setter ulike grenser?


HSt
   #1
 30 154     Lillestrøm kommune     0
Kommuneplan har rang over reguleringsplan

Før Skedsmo kommune ble til Lillestrøm brukte Skedsmo kommuneplan til å ta liv av søknadsfritaket for garasjer, de skal være strøkstilpasset mm

Hva praksis er nå vet jeg ikke
   #2
 548     Oslo     0
Reguleringsplan har høyest rang, med mindre det finnes noe enda mer detaljert som f.eks. en bebyggelsesplan.

Hvilket år er reguleringsplanen fra?
Signatur
HSt
   #3
 30 154     Lillestrøm kommune     0
F.eks Nittedal kommune endrer utnyttelsesgrad vha kommuneplan for å slippe å endre mange planer
HSt
   #5
 30 154     Lillestrøm kommune     0
Ok men du ser da at Nittedal har en kreativ løsning som bryter med dette, slik som Skedsmo mente så supplerer kommuneplan reguleringsplan tror jeg
   #6
 548     Oslo     0
Litt usikker på hva du mener? Hvis en reguleringsplan i Nittedal angir en utnyttelsesgrad på 30 % og kommuneplanen sier 20 % så er det reguleringsplanen som gjelder.

Unntaket er hvis kommuneplanen er nyere enn reguleringsplanen og de inneholder motstridende bestemmelser, men de fleste kommuner vil som regel oppheve eller fornye slike reguleringsplaner så raskt som mulig. 
Signatur
HSt
   #7
 30 154     Lillestrøm kommune     0
Ja kommuneplan er nyere og sier at reguleringsplaner med ganmel utnyttelsesgrad XX ikke gjelder lengre og YY gjelder nå. Det er bare et eksempel på at kommuneplan må sjekkes selv om en har en reguleringsplan. I annen kommune står forbud mot camipingvogn parkering i kommuneplan ikke reguleringsplan (en kyst kommune)

kip
  (trådstarter)
   #9
 261     Vestfold     0

Etter å ha søkt rundt enda mer fant jeg dette, det var interessant;
https://www.estatenyheter.no/aktuelt/a-regulere-i-strid-med-kommuneplaner/226246
Ny plan går foran eldre plan
Plan- og bygningsloven inneholder ingen rangordning mellom kommunale planer på ulike nivå, for eksempel kommuneplaner og reguleringsplaner. Det er ingen automatikk i at en overordnet plan går foran en plan på underordnet nivå ved konflikt, eller at den overordnede planen er til hinder for å vedta en plan på underordnet nivå i strid med den overordnede planen.


Altså er det tydeligvis datoen som er avgjørende.
jaf
   #10
 5 470     tromsø     0
Her gjelder nyeste plan. For eksempel fortetting foran eldre plan fra 1960. Ved motstrid gjelder kommuneplan for Tromsø2017-2026 foran reguleringsplaner

Er du venn med nabo. Da kan du få en underskrift for å bygge garasje  i skille.
5 meter fra vei er vel standard nå. På 1960 tallet bygde de med garasjeport på veiskulder.