508    12    0  

Leieboer gir oppsigelse og vi vil selge

 330     0
Heisann, noen har leid huset vårt og har nå sagt opp leie av huset. Dette er helt ok for oss, og vi tenker da å prøve å selge huset. Hvordan er regler for dette ?

Kan vi ha visninger der?
Kan vi be de gjøre det fint før visning ?

Leser at de må gjøre slik hvis huset skal leies ut på nytt, men hvordan er dette da de har sagt opp og vi vil da selge. Ville det ha vært annerledes hvis vi skulle leie det ut ?

   #2
 23 334     Akershus     0
Lovdata §10 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17/KAPITTEL_10#%C2%A710-1

En skriver kun om visning for ny utleie. En må anta at visning for ny potensiell eier må komme inn under samme paragraf. En annen tolkning vil være meningsløs.

En kan jo legge dette ut som «visning for leie frem til mulig senere salg .

Ulempen her er at det blir litt vanskelig å style og fotografere boligen, en kan neppe kreve mer enn god opprydning.
Signatur
   #3
 4 099     0
Sjekk kontrakten som sagt, her er teksten fra huseiernes standard :

23. Fraflytting
I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi såvel leiesøkende som eiendomsmegler og
mulige kjøpere adgang for å se på husrommet.
HSt
   #4
 33 164     Lillestrøm kommune     0
Lenge siden, men vi var på visning i Trondheim når vi flyttet dit, selger hadde glemt å si opp leieboer så vi fikk med leieboer i noen måneder på kjøpet. Husker ikke noe veldig spesielt men leieboer var ikke hjemme, det var kanskje sommerferie tid.
   #5
 19     0
Lovdata §10 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17/KAPITTEL_10#%C2%A710-1

En skriver kun om visning for ny utleie. En må anta at visning for ny potensiell eier må komme inn under samme paragraf. En annen tolkning vil være meningsløs.

En kan jo legge dette ut som «visning for leie frem til mulig senere salg .

Ulempen her er at det blir litt vanskelig å style og fotografere boligen, en kan neppe kreve mer enn god opprydning.

Nei tolkningen er ikke meningsløs.

Har man valgt å leie ut boligen din så medfører det begrensinger og ansvar. Og en av begrensningene man har er altså at man gir andre retten til å bo der og da mister man selv tilgangen (ut over det loven gir). Og ansvaret for å planlegge behov og bruk fremover faller på eier.

Når man skal leie ut så stiller det mindre krav til leietaker å legge til rette for visning enn ved salg. Og retten til å gjennomføre visninger for videre utleie er heller ikke ubegrenset. Blir det plagsomt for leietaker så har man gått for langt og leietaker plikter ikke lenger å tilrettelegge for det. Og potensielle nye leietakere skal leie, og normalt vil behovet for å grave i skuffer, skap og tekniske installasjoner være fraværende. Derfor er det altså tatt med i loven at leietaker plikter å medvirke til visninger i rimelig grad. At det ser normalt ryddig og greit ut er godt nok for visning ved utleie.

Men når man skal selge så er det noe helt annet mener jeg. Jeg som kjøper vil i stor grad være motivert til å grave i skap, skuffer, rør, elektrisk med mer som kanskje kan virke som nærgående for en leietaker. Spesielt er det verdt å bemerke reguleringen mellom hva som skal være med og ikke med i et salg. Leietaker kan ha fastmontert noe på veggen som de eier (og tar med etter leieforholdet) som kjøper i tråd med veilederen skal følge med under et salg. Hvem får da problemet etterpå?

Nei det som er mest ryddig er å avslutte et leieforhold først før en selger. Selv om salg i seg selv ikke er en oppsigelsesgrunn. En risiko huseier må være bevisst før de velger å leie ut.

https://www.ung.no/oss/338260
https://meglerportalen.no/selge-bolig-med-leietaker

Jeg har selv tidligere leid kjelleren i en bolig som skulle selges. Huseier var ikke så opptatt av lovens punkt og prikke og til tross for at jeg var tydelig på at bilder som tas i leiligheten jeg leigde kun skulle vise generell planløsning og fast installasjon så ble både skittentøy, intime leker og private dokumenter lagt ut for alle en hver å se på via annonsen. Nå var dette ytterpunktet i en dårlig huseier-leietaker relasjon men det viser at huseiere som leier ut ofte tror de kan gjøre som de vil og at leietaker har mindre rettigheter enn de har.
   #6
 23 334     Akershus     0
Du argumenterer godt og til ettertanke. Imidlertid, se også post #3 hvor Huseiernes standard fremmer et litt annerledes syn.
Det er nok enklest om en venter med salg til etter utflytting. Er ikke det mulig, så må en satse på fleksibilitet begge veier.
Signatur
   #7
 19     0
Du argumenterer godt og til ettertanke. Imidlertid, se også post #3 hvor Huseiernes standard fremmer et litt annerledes syn.
Det er nok enklest om en venter med salg til etter utflytting. Er ikke det mulig, så må en satse på fleksibilitet begge veier.

Men det fremmer ikke et annet syn. Det er huseierenes landsforbund sitt forslag til en husleiekontrakt, hvor de anbefaler at en tar med teksten som gir huseier lov til å gjennomføre visninger også for salg, og leietaker plikter da etter avtale å legge til rette for dette også. Og ikke bare for videre utleie.

Om noe så bekrefter det jo nettopp det at lovteksten ikke skal tolkes på noen annen måte enn at leietaker kun plikter å legge til rette for visninger for videre utleie, med mindre noe annet er avtalt (i kontrakt).

   #8
 23 334     Akershus     0
Eksempelet her illustrerer situasjonen til en bekjent, utleier. Etter noe tid var hans utleiekontakt så innfløkt at den ville stå seg til examen juridicum i husleieloven.

Han, i likhet med flere, leier ikke lenger ut, risikoen og ubehaget er for stort.
Signatur
TSt
   #9
 12 604     0
Salg er som andre også skriver ikke oppsigelsesgrunn. Men hvis nye kjøper skal benytte det til seg eller sin familie så er det en god nok grunn. Var borti sak der eier skulle selge og sa opp 2 leieboere. Men her var det den andre leieboeren en ville bli kvitt men måtte benytte samme begrunnelse til begge.

De valgte å flytte allikevel men huset er ikke solgt.....
  (trådstarter)
   #10
 330     0
De har sagt opp leietiden.
Det er i oppsigelsestiden deres det blir lagt ut for salg.