408    6    1  

Oppsigelse av avtale

 10     1
Hei alle sammen.
Jeg ble kontaktet av et firma som bygger privatboliger, la oss kalle dette firma Norgeshus, i fjor sommer.
De ønsker å bruke to tomter jeg eier for å selge sine egne boliger. De tar seg av all markedsføring etc. Dette er jo flott, jeg ønsker å selge tomtene. Tomtene har fastpris, er flate og vestvendte, og er de to siste i et etablert boligfelt. Alt vel så langt.
Vi skrev en avtale som gikk til 31.12.2017.
I November 2017 ble den ene tomten solgt til en kunde av Norgeshus. Vi skrev avtale, altså Norgehus og jeg, på kjøp/salg av denne ene tomten. Denne skulle betales i  sin helhet 01.04.2018. Det eneste som kan forhindre et salg er om det ikke gis byggetillatelse fra kommunen.
Kommunen gir ikke byggetillatelse, da det ikke er beregnet om det private VA anlegget har kapasitet nok til ytterligere 2 eneboliger, samt at det ikke eksisterer noe sameie som kan gi tillatelse til påkobling.
Det er nå opprettet et sameie, og det gies tillatelse til å koble seg på, såfremt kapasitet beregnes, og at det innbetales en sum til sameiet for påkobling.

Norgeshus har sine egne VA ansvalige som kan beregne kapasitet på VA. Jeg har ved flere anledninger bedt om  at de foretar seg noe, slik at kapasitet kan kartlegges og byggetillelse gis.

Skulle det vise seg at det ikke er kapasitet på anlegget, så er det et andre alternativer  som kan brukes til VA, men disse er litt lenger unna, og vil kreve litt mer grunnarbeide.

Slik det står nå, så foretar ikke Norgeshus seg noe for at byggetillatelse skal gis, og de har i tillegg mistet sin kunde som de har avtale med på den ene tomten, men dette er strengt tatt ikke mitt problem, da jeg har en salgsavtale direkte med Norgehus, og ikke deres kunde.

Hvordan skal jeg nå komme med ut av dette? Jeg ønsker oppgjør for denne ene tomten som er solgt, og jeg ønsker å la salget av den siste tomte bero inntil videre.

Samarbeidsavtalen utgikk 31.12.2017, men tomtene er fremdeles annonsert på finn.no. Dette har jeg ikke stoppet da Norgeshus hele tiden har "hatt en kjøper". 

Noen forslag til hvordan jeg sier opp samarbeidet?
   #1
 89     0
Hvis jeg forstår deg rett ønsker du å få oppgjør på den tomten som du har avtalt solgt med "Norgeshus", samt si opp avtalen på den andre tomten?

I begge tilfeller kommer det an på hva som er avtalt. Det er ofte forutsetninger/forbehold i slike avtaler som i sin helhet må være oppfylt for at du skal få utbetalt oppgjør.

Om du kan kreve å si opp samarbeidsavtalen spørs også hva som er avtalt. Men du kan sende en mail til dem, og si hvordan du føler landet ligger, og be om at avtalen blir avsluttet. Er begge parter enige om å si opp en avtale er det ingen problemer.

(Husk mail/brev/steintavle slik at du har det skriftlig)

Edit: Til tross for at du har skrevet at avtalen er utløp 31.12.17 to ganger, overså jeg dette. Er en avtale tidsfestet og utløpt, er den når ikke annet er avtalt å beregne som avsluttet. Du kan derfor bare sende en mail til dem å gjøre oppmerksom på at avtalen er utløpt, og at du ikke ønsker å videreføre samarbeidet. 
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 10     0
Hei
Takk for svar.
Det ble signert en kjøp/salg avtale 30.01.2018 om salg av den ene tomten, altså en mnd. etter at samarbeidsavtalen gikk ut.
Denne sier at tomten skal betales i sin helhet 01.04.2018, men at det ikke vil bli foretatt oppgjør før:
-Hele kjøpesummer er innbetalt og er disponibel
-pantedokument med urådighetserklæring og skjøte er tinglyst
-kjøper har overtatt eiendommen
-advokat har mottatt signert overtagelsesprotkoll og selgers oppgjørsskjema
-Byggetillatelse er gitt og privatrettslige forhold vedr. vei og avløp er avklart

Og det er det siste punktet jeg regner med at de vil bruke for å ikke foreta betaling.
Veien er privat, det er sameie, og dette er avklart.
VA er nå organisert som et sameie, de som er påkoblet er eiere. Jeg har avtalt skriftlig med sameiet å betale for påkobling, under forutsetning av at kapasitet kartlegges, og at det innbetales en avgift til sameiets konto så snart kapasiteten er kartlagt.

Norgeshus har egne folk som kan verifisere VA kapasitet, men det ser ut til at de ikke har vilje eller mulighet til å gjøre dette, og det er dette som hindrer kommunen i å gi byggetillatelse.
Jeg mener at det ikke er kommunen som ikke VIL gi byggetillatelse, men Norgeshus som ikke foretar de nødvendige undersøkelser for å kartlegge VA.
Har bedt Norgehus om å få dette på det rene i snart 4 uker, så en byggetillatelse eller ikke ligger etter mitt syn hos Norgeshus, som her ikke gjør den jobben som er nødvendig for å få byggetillatelse..
   #3
 89     0
Du sier den "skal betales i sin helhet 01.04.18" - vil det si at pengene nå står på en klientkonto hos megler/advokat?

Hvem er eiendommen tinglyst på per i dag?

Er det avtalt (skriftlig) at Norgeshus skal foreta denne undersøkelsen?
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 10     0

Hei
Pengene er såvidt meg bekjent ikke overført til klientkonto hos oppgjørsadvokat, jeg tar det for gitt at jeg hadde blitt informert om dette om så var tilfelle.

Eiendommen er tinglyst på meg i dag.

Det er ikke avtalt skiftlig at Norgehus skal undersøke kapasitet på VA.

Jeg fikk i 2010 et brev fra de som i sin tid anla VA, hvor det informeres om at jeg er en del av dette anlegget, og at jeg må betale inn en bestemt sum ved påkobling til de som bekostet dette i sin tid.

Dette er informasjon som Norgeshus fikk tilsendt ved inngåelse av samarbeidsavtalen i 2017. Jeg tok det for gitt at det da er kapasitet på dette anlegget.
118209030
I mellomtiden har den ene parten som bekostet VA gått bort (et eldre ektepar) og den andre har flyttet. Det er ikke tinglyst eller vært opprettet et sameie før nå nylig, alle påkoblede samt meg selv dannet et sameie i slutten av April 2018.

Det nye sameiet ønsker å kartlegge kapasitet, slik at de ikke mister vanntrykk og risikerer at avløp ikke dimensjonert for flere.

Kapasitet har vært et tema for Norgeshus og meg i ganske lang tid, helt siden februar 2018. Jeg har bedt de flere ganger om å foreta det som trengs for å finne kapasitet, men det har de altså ikke klart enda.

   #5
 89     0
Nei, men om du ikke får noe respons fra dem får du prøve å finne noen andre som kan hjelpe deg med en slik beregning. Nå vet ikke jeg om avtalen deres regulerer hvem som skal oppfylle hva, men det er sikkert avtalebrudd på begge sider her.

Det er i hvert fall flere momenter som må oppfylles for at du skal ha krav på oppgjør. Det du må starte med er det siste punktet (byggetillatelse og VA)
Urådigheten antar jeg er tinglyst, om ikke er det advokatens feil (så fremt du har signert den). Da er dine forpliktelser i hvert fall oppfylt. Kjøperen sin forpliktelse er her (i det minste) å overføre kjøpesum og omkostninger. Når disse står på klientkonto kan overtagelse gjennomføres og protokoll signeres.
Først da har du krav på utbetalt oppgjør.

Dersom kjøper ikke imøtekommer sine forpliktelser etter kontrakten,er dette helt sikkert også regulert av kontrakten.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 10     0

Har ikke signert noe som helst, kun samarbeidsavtale og kjøpekontrakt. Har spurt Norgeshus x antall ganger om det er noe mer eller annet de forventer eller ønsker at jeg skal gjøre, men får ingen klare svar på dette, bare at det er noen småting som må på plass.
Jeg henvendte meg til kommunen i februar og først da fikk jeg svar på hva som manglet for at byggetillatelse skulle godkjennes. Disse skulle Norgehus "inn med" samme uke. 4 uker senere hadde de ikke ettersendt denne informasjonen.

Det stilles ingen krav til meg om annet enn at jeg plikter å signere skjøte etc og gi dette til advokat som
foretar oppgjør.

Mvh