298    14    0  

skatt på hytte

 5     0
Vurderer og selge hytten min, denne har jeg arvet for 3 år siden og blir da en del skatt ved salg.
Er dette noe jeg selv må skrive ned i selvangivelse?
Eller går dette automatisk?
Hvis jeg dropper å skrive noe i selvangivelse? Hvor stor sjanse er det å bli tatt.? Wink
Og konsekvensene av detteTSt
   #1
 8 813     0
Hvis en skulle betalt skatt vil en typisk få en tilleggsskatt som kan variere mellom 20% og 60% avhengig av hvor alvorlig de sier det er.

Men hytta må jo være på dagens selvangivelse. Hvordan skal den forsvinne fra denne hvis de ikke får opplysning om at den er solgt.


   #2
 20 761     Akershus     0
Står noe her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-fritidseiendom-i-norge/skatteregler/

Jeg oppfatter dette slik at om du og arvelater til sammen har brukt hytta i minst 5 av de siste 8 år, så er salget skattefritt. Dere må til sammen ha eiet hytta i 5 år. 
Signatur
HSt
   #3
 27 650     Lillestrøm kommune     0
Ja så gevinst er skattepliktig her. Og er salg av en hytte vil garantert bli fanget opp. Vi ordnet salg av en andel av et hus privat og fikk spørsmål ved 1.selvangivelse. Vi sente inn kontrakt og kopi av nettbank overføring og alt var ok. Ved tinglysning som kjøper må gjøre så vil dette dokumenteres tidligere
   #4
 20 761     Akershus     0
Min forståelse er at det synes ikke å bli noen skatt her. Det under forutsetning av at arvelater eide og brukte hytta de siste 2 år før vedkommende døde og at hytta har vært brukt av TS, ikke utleid (på åremål), de siste 3 årene.
Dersom hytta har vært utleid den seneste tid, må en ha eiet hytta de siste 8 år og brukt den selv i minst 5 av disse årene.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 5     0
Jeg fikk hytten i 2017 som gave, vet ikke om det har noe å si. Faren min som jeg gikk den av lever også enda.
Det har nå ikke gått 5 år, 2 år er det en annen som mener her inne.
Blir nok litt skatt ved salg ja.
Er nok vanskelig å vri seg unna den??
   #6
 948     Nordpolen     0
Er det skatt på gave?forskudd på arv?Må vel bare være skatt på verdistigningen i ditt eie?
  (trådstarter)
   #7
 5     0
Ja.Er bare på verdiøkningen. Faren min satt verdi på 2.6mill og hytten er vel verdt 4 mill. Skatt på 1.4 mill 22% Sad

TSt
   #8
 8 813     0
Alt er tinglyst på deg ? Med lav inngangsverdi så får en det igjen etterpå. Arv i 2017 var vel uten arveavgift så da hadde det lønt seg med høy inngangsverdi. En må jo vurdere om en kan sitte med hytte litt til for å få 300 000 mere igjen.
   #9
 465     Bærum     0
Jeg fikk hytten i 2017 som gave, vet ikke om det har noe å si. Faren min som jeg gikk den av lever også enda.
Det har nå ikke gått 5 år, 2 år er det en annen som mener her inne.
Blir nok litt skatt ved salg ja.
Er nok vanskelig å vri seg unna den??

Men, hvor lenge hadde faren din eid hytta før han ga den til deg? Hvis han hadde eid den mer enn to år, så er du altså unntatt skattekravet (hvis jeg har forstått dette korrekt).
TSt
   #10
 8 813     0
Hadde hytte vært solgt rett etter arv ville en kunne oppjustert inngangsverdi og solgt skattefritt men jeg tolker ikke regler slik at en kan ta med noe botid fra far med i bildet.

Hvis eier har vært på sykehjem e.l. og arver har benyttet hytte før arvetidspunkt kan det hende at en kan ta med seg bruksår på forhånd.