61    0    0  

Streng reguleringsplan og kommunens fleksibilitet

 356     0
Jeg bor i spredtbygd område og har lov til å fylle ut opptil 3 meter. Reguleringsplanen har imidlertid en veldig streng setning om at man ikke kan planere terreng medmindre man skal ha bygninger, parkering eller terrasseområder på mer enn 20kvm størrelse.

Jeg vil ha en plen men det går nå mot at jeg må lage to eller tre platåer på plenen for å møte kravet i planen.

Så kommer det som jeg lurer på. Kommunen har i vårt område gitt tillatelse til byggesøknader hvor det medfører at denne grensen på 20 kvm overskrides. Eksemplet er at utbyggerne søker om å sette opp et hus og noe graving er selvfølgelig nødvendig. Det lages tegninger som viser eksisterende og nytt terreng og dette gjør at områder mye større enn 20 kvm gjøres flate. Kommunen godkjenner dette over en lav sko men kan de egentlig det?

Jeg har ikke sett noen dispsøknader på noen tomter.

Jeg har lyst til å ta opp dette i min sak, men er usikker på om jeg da åpner pandoras eske. Vil de gkjøre en tilsynssak mot alle tomtene i området og så får jeg skylda for det? Jeg kan ikke se at kommunen holder seg til reguleringsplanen i disse tilfellene. Da kan jeg heller ikke se hvorfor dette gjelder for meg heller. eller har kommunen rett uansett?