1 106    44    6  

Utleieleilighet og Utleiehybel (Legalese)

 535     Bergen     0
Jeg er litt usikker på dette med utleie. Slik jeg forstår det, kan man ha en utleieleilighet og en utleiehybel uten å skatte for det. Jeg har tegnet følgende hus med en slik utleieleilighet og en utleiehybel. Utleiehybelen må dele noe med huset ellers og ha inngang igjennom huset. Det er dette som er litt utydelig for meg. På tegningen er utleiehybelen egentlig selvforsynt og har egen inngang, men den har også en inngang via huset, som forsovidt også utleieleiligheten har, via brannutgang. Dette er vel egentlig en definisjonssak, men jeg tenker bare åpne denne tråden for å stille konkrete spørsmål til min løsning. 
Utleieleilighet og Utleiehybel (Legalese) - 5cde6a7ff5c140109a36f15ea8578020.png - famadorian

  (trådstarter)
   #1
 535     Bergen     0
Der hvor det står "Gym" er en trappe ned fra hovedetasjen. I dette rommet har man tilgang til teknisk rom og tilgang til utleieleiligheten og utleiehybelen via deres respektive boder. 
  (trådstarter)
   #2
 535     Bergen     0
Her har jeg laget en tegning som sier eksplisitt hva som er utleieleilighet og hva som er utleiehybel
Utleieleilighet og Utleiehybel (Legalese) - d_name_002.png - famadorian
  (trådstarter)
   #3
 535     Bergen     0
Her er merket:

1. inngang Utleieleilighet
2. inngang Utleiehybel
3. trapp fra hovedetasje

Kan man debattere med at utleiehybelen har inngang her, gjennom boden sin?;)
Utleieleilighet og Utleiehybel (Legalese) - 8_name_004.png - famadorian
HSt
   #4
 21 158     Sørum     0
Har ikke sett på tegningene, men “døren»  må være slik at hybelen kan være egnet for bruk sammen med hovedenheten, ut fra teksten så er jeg litt i tvil. En jeg kjenner har felles inngang nede med hybel med trapp opp med dør, men har alternativ inngang til seg selv på baksiden av hus som han egentlig bruker. Blir han dårlig til beins eller familie trenger plass henger dette naturlig sammen.
   #5
 18 027     Akershus     0
Tror du danser på stram line her iom at du bygger nytt.

Senario 1: Dette blir å anse som 3 separatate boenheter med krav om sportsbod, parkering, aksept fra naboer, ... Du betaler i verste fall 3 tilknytningsavgifter og 3 sett komunale avgifter til evig tid, også om du ikke leier ut. 3 tilknytninger til strøm med 3 abb.

Senario 2: Du bygger med separate innganger, komplette boenheter, egne innganger, men med en noenlunde grei innvendig (lydtett, låst) dør. Du leier ut «del av egen bolig og alt henger på deg med ett abb.

Problemet kan være at dette er nytt og kommunen kan ha innsigelser til «omgåelsen . Du bør ikke nevne utleie på tegninger, bruke nøytrale navn som trimrom, biljardrom, kino, ... bare sørg for at det blir reg som bolig for opphold. Ikke sette inn kjøkken. Deretter fullfører du innredningen når huset er ferdig og godkjent.

Signatur
  (trådstarter)
   #6
 535     Bergen     0
Har ikke sett på tegningene, men “døren må være slik at hybelen kan være egnet for bruk sammen med hovedenheten, ut fra teksten så er jeg litt i tvil. En jeg kjenner har felles inngang nede med hybel med trapp opp med dør, men har alternativ inngang til seg selv på baksiden av hus som han egentlig bruker. Blir han dårlig til beins eller familie trenger plass henger dette naturlig sammen.


Jeg skjønner ikke denne setningen: "døren må være slik at hybelen kan være egnet for bruk sammen med hovedenheten". Du antyder her at hybelen skal være som en del av huset, men hvorfor? Sier skattereglene noe om det?
   #7
 18 027     Akershus     0
«Døren  er en diskusjon om utleiedel skal være en selvstendig boenhet eller formelt være kun «en del av egen bolig» som pt leies ut . 

Å registrere underetasjen som selvstendig boenhet kan implisere utgifter ved etablering og evigvarende kommunale avgifter selv når «peisestua»  ikke lenger blir leiet ut. 

Disse betraktningene gjelder primært eneboliger der en ønsker å leie ut underetasjen.

Jfr skriv fra dept kan en ha en helt komplett, selvstendig leilighet i kjelleren, men om det er en passende dør (ev låst) mellom trappa og leiligheten kan en påberope seg at en bare leier ut del av egen bolig. Om adkomsten er en kjellerlem i stuegulvet som går ned i et kott i unnderetasjen, kan myndighetene kanskje skjære gjennom og hevde at dette er en regelomgåelse.

Vær obs på at «døra» rimelig greit ved ominnredning i gammelt, mens en må være strateg ved nybygg.
Signatur

HSt
   #8
 21 158     Sørum     0
Ja og nei, har du bare en utleiedel så får du skattefritak hvis 50% regelen er oppfylt. Du får i flere kommuner X2 på kommunale avgifter.

Har du 2 utleie enheter og disse er selvstendige så har du flermannsbolig og full skatt på alle leieinntekter (også på enhet nr 1). Du lå forvente X3 i kommunale avgifter i flere kommuner.

Hvis du order deg med «døren så del nr 2 er ikke å regne med hvis denne kan sies å kunne være en naturlig del av egen boenhet. du får X2 i kommunale utgifter og ingen skatt på leieinntekt

Er begge enheter egnet som del av egen boenhet så får du ingen ekstra kommunale avgifter og ingen skatt på leie

På nye hus skriver noen at du bør vente med å sette inn kjøkkenet i utleiedel der du bruker «døren prinsippet.

Svar skrevet i paralell med det over.
  (trådstarter)
   #9
 535     Bergen     0
Følgende må være oppfylt for at det skal være en selvstendig boenhet:

  • boenheten må inneholde alle hovedfunksjoner for bolig, dvs. stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,

  • boenheten må ha egen inngang, dvs. at det må være mulig å komme til boenheten uten å måtte gå gjennom andre boenheter og

  • boenheten må være fysisk adskilt fra øvrig boligareal i den eksisterende boligen, dvs. det kan ikke være en intern forbindelse mellom boenhetene.Hvis ikke disse vilkårene er oppfylt, er det ikke en selvstendig boenhet.

Så, når jeg har interne dører som leder til disse boenhetene, så er de ikke selvstendig.
  (trådstarter)
   #10
 535     Bergen     0
Ja og nei, har du bare en utleiedel så får du skattefritak hvis 50% regelen er oppfylt. Du får i flere kommuner X2 på kommunale avgifter.

Har du 2 utleie enheter og disse er selvstendige så har du flermannsbolig og full skatt på alle leieinntekter (også på enhet nr 1). Du lå forvente X3 i kommunale avgifter i flere kommuner.

Hvis du order deg med «døren  så del nr 2 er ikke å regne med hvis denne kan sies å kunne være en naturlig del av egen boenhet. du får X2 i kommunale utgifter og ingen skatt på leieinntekt

Er begge enheter egnet som del av egen boenhet så får du ingen ekstra kommunale avgifter og ingen skatt på leie

På nye hus skriver noen at du bør vente med å sette inn kjøkkenet i utleiedel der du bruker «døren  prinsippet.

Svar skrevet i paralell med det over.


Jeg skjønner ikke denne setningen: "har du bare en utleiedel så får du skattefritak hvis 50% regelen er oppfylt."

Du antyder her at jeg bare kan få skattefritak hvis jeg har 1 og ikke 10 utleiedeler, men skattedirektivet sier jo bare at din egen utleieverdi må være større enn samlet utleieverdi av alle utleiedeler for at man skal kunne få skattefritak?