528    11    0  

Vi har tinglyst veirett på annens tomt. Hvor bred kan vi kreve veien, og er det regler for svingradius på en 90 graders sving?

 93     0
Dette gjelder et boligområde med 5 boliger som ble utarbeidet i 2009, så jeg ville jo antatt at det stilles litt krav til adkomst i et moderne byggeprosjekt.

Slik jeg har forstått var det ikke tinglyst veirett når prosjektet var ferdig. Men flere år senere fikk beboerene på eget initiativ tinglyst veirett (jeg har ikke tilgang på dokumentene, men tror ikke den spesifiserer veien).

I alle kart jeg finner, er veien tegnet inn slik som på vedlegg under - veien er gruset slik i dag, og har hele tiden vært brukt slik. Men kommunen mener det ikke er fastsatt noe spesifikt om den adkomstveien, og at vegen antagelig er lagt på kartene basert på satelittfoto.

Konflikten består av at grunneier mener vi må redusere bredden, og kutte mer av svingen (slik at svingen blir enda krappere). Grunneiers endring markert med stiplet blå linje.

1. Kommunen har et dokument om "veinorm", der det står at veien skal være 3,5m bred ved færre enn 50 boliger. Men er det slik å forstå at siden dette er privat vei, så er det ingen regler på bredde?

2. Har vi ikke krav på at f.eks en brannbil skal kunne komme frem til boligen? Jeg tror en brannbil vil slite å komme seg gjennom svingen om den er så krapp.

3. Leste noe om at en brannbil skal ha 13m svingradius. Men skjønner ikke helt hvordan dette måles i forbindelse med en slik vei med 90 graders sving?
Vi har tinglyst veirett på annens tomt. Hvor bred kan vi kreve veien, og er det regler for svingradius på en 90 graders sving? - Untitled.png - Lurifaksen

TSt
   #1
 6 338     0
Du har ikke helt 90 grader i dag men den blå ser ut til å bli det. Med 13m svingradius skal svingen på venstre side av veien (når du kjører inn) starte 13m før enden av den blå linjen på venstre side. Så du må måle inn i et tenkt 90 graders hjørne på yttersiden av veien.
   #3
 18 806     Akershus     0
Det er lite mål på kartet.
Om du først tenker deg den blå linjen i ytterkant som en rett vinkel. Med en ytterradius på 13m, kan du fra hjørnespissen skritte inn 2,4m i 45grader. Deretter 3,5 m og du er i innersvingen på en 3,5 m bred vei. Dvs 6 m fra det skarpe hjørnet. Trolig bør veibredden akkurat i svingen være litt over 3,5 m.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 93     0
Takk for svar! Det viktigste spørsmålet er imidlertid om vi har rett til å kreve at en brannbil skal ha adkomst? Jeg finner lite konkret info om det.

Det virker som kommunen ikke er interessert i å blande seg inn i dette pga det er en privat veg, de nøyer seg med å si at det er tinglyst veirett, og det blir opp til oss å bli enige. Jeg mistenker at en annen grunn til at de ikke vil blande seg inn er at jeg mistenker at de tabbet seg ut når de godkjente prosjektet uten avtalt adkomstvei - vi måtte selv tinglyse dette mange år etter når vi tilfeldigvis oppdaget det.

Har lastet opp dronefoto med rimelig nøyaktige mål.
Vi har tinglyst veirett på annens tomt. Hvor bred kan vi kreve veien, og er det regler for svingradius på en 90 graders sving? - Untitled.jpg - Lurifaksen
   #5
 2 176     Asker     0
Dere har en privatrettslig avtale, og da har og bør ikke kommunen ha noen myndighet. Det som kan avgjøre slikt er at dere blir enig, eller evt tar det i retten. Men du kan sjekke tinglysningen selv, så ser du hva som står eksakt.

Kommunen kan gi innspill på hva som er en god og dårlig vei. Brann kan gi innspill på krav. Men dette er til slutt privatrettslig.
Signatur
   #6
 18 806     Akershus     0
Dette er jo beskjedne justeringer. En kan undres over hvorfor dette er så maktpåliggende for grunneier. Byggeplaner?
Signatur
   #7
 1 540     Trondheim     0
Spørsmålet er også om grunneieren er den som i sin tid har skilt ut tomtene og forsømt veiplikten i utgangspunktet?
Hadde vært knteressant å vite.
Mvh
Sakke

  (trådstarter)
   #8
 93     0
Dette er jo beskjedne justeringer. En kan undres over hvorfor dette er så maktpåliggende for grunneier. Byggeplaner?

Ja, er fremtidige byggeplaner på den plassen tror jeg.

Spørsmålet er også om grunneieren er den som i sin tid har skilt ut tomtene og forsømt veiplikten i utgangspunktet?
Hadde vært knteressant å vite.
Mvh
Sakke


Så vidt jeg vet er det ikke grunneier som eide tomten som ble skilt ut.
   #9
 18 806     Akershus     0
På Norgeskart.no kan du normalt se fra hvilken bruksenhet en underliggende bruksenhet kommer fra.
Signatur
   #10
 1 540     Trondheim     0
Kommer ikke vedkommende at ha bruk for veien selv hvis tomten blir bygget på? Uansett meget små endringer -nesten preg av prinsippsak...
Mvh
Sakke