527    15    2  

Krav om varmepumpe ved nybygg

 5     0
 Vi er i sluttfasen av et nybyggprosjekt i Rogaland og har fått beskjed fra byggfirma om at vi må installere varmepumpe i huset. Per i dag så er det installert en vedovn i hver etasje samt varmekabler i kjeller. Resten er tenkt varmet opp med elektriske ovner. Huset tilfredstiller kravene til passivhus (0,6) og er bygd med trelags vinduer, vindduk ++. Stemmer det at vi likevel må velge varmepumpe og finnes det ingen alternativer som solcellepanel etc? Har lite lyst til å installere varmepumpe, både av estetiske grunner og pga det er vanskelig å finne en god og hensiktsmessig plassering uten å ødelegge arkitekturen. 

   #1
 246     0
Nei, det stemmer ikke at du må installere varmepumpe i huset. Det finnes meg bekjent ikke hjemmel for byggekrav om varmepumpe. Hva du eventuelt måtte ha skrevet under på i avtale med byggefirma er et privatrettslig forhold. Men hva som måtte stå der om varmepumpe, leser du vel?
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 5     0
Ingenting står skrevet i avtale med byggefirma, men de hevder det står i byggeforskriftene.
   #3
 246     0
Spør hvor i byggeforskriftene. Be de holde fred når de ikke klarer svare.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 5     0
Huset vårt ble søkt om etter de gamle TEK10 reglene og de henviser til følgende: «§ 8-22 Energiforsyning
En vesentlig del av netto varmebehov skal kunne
dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet
og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Med
dette menes cirka halvparten, men minimum 40
prosent, av beregnet netto energibehov til
romoppvarming (inkludert oppvarming av
ventilasjonsluft) og varmtvann, beregnet etter
NS 3031.

   #5
 2 513     Asker     0
Sett inn mer effektive ovner? Alternaltivet er vel VBV. Da faller kravene i 8-22. Så vi bygger med VBV i alle rom og ingen pipe.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 5     0
Nå er huset snart ferdig bygget så VBV er ikke aktuelt. Vedovnene er av de aller meste energieffektive så ikke så mye å hente der. Et alternativ kan selvsagt være solcellepanel.
   #7
 785     Vestfold     1
Ved er ikke fossil brensel, men bio-brennstoff. Hvis vedovnene kan dekke 40% av netto varmebehov så mener jeg du er innafor.

TSt
   #8
 7 526     1
Det skal være veldig rart hvis vedovnene ikke klarer dette. Har du to må kravet være tilfredstilt. De må ha blitt forledet av en over ivring varmepumpe selger som har trod at reglene kunne tolkes på annen måte.

En annen sak er hvis du ikke tenker å benytte ovnene så mye så kan det være lurt allikevel men avhenger veldig av hva slags energiforbuk du tror kommer til å gå med.
   #9
 19 653     Akershus     0
Ev vedovn med vannkappe og en viftekonvektor? Da har du «vannbåren varme .
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 5     0
Vi har en stor og moderne rentbrennende vedovn i hver etasje. Er allerede kjøpt inn så for sent å ordne med vannkappe. Jeg er ikke i tvil om at dette holder og har i tillegg varmekabler i hele underetasjen, bortsett fra soverom og bod. Byggfirmaet argumenterer med at jeg ikke kan fyre hele tiden..... Spørsmålet er hva som skjer om jeg nekter dette?