#21
 2,319     Trondheim     0

I tillegg vil jo akkumulatortank slik det er kobla her gjera at vp. så og seie alltid går for full spiker når den går.
Kobler ein mesteparten utenom akkumulatorrtank vil vp. kunne redusere effekten for gi betre COP.

Effekt ut blir effekt inn, så hvordan vil det bli 100%?
Signatur

   #22
 5,725     0
Pumpa har tre effekttrinn, og når temperatur ikkje stig på trinn 1 pga stort akkumulatorvolum, slår neste trinn inn og til slutt 3 trinn.
Mot mindre varmelager vil den kunne gå på effekttrinn 1 eller 2 ved moderat varmebehov og derved gi betre COP.

OMF
  (trådstarter)
   #23
 164     Bergen     0

Pumpa har tre effekttrinn, og når temperatur ikkje stig på trinn 1 pga stort akkumulatorvolum, slår neste trinn inn og til slutt 3 trinn.
Mot mindre varmelager vil den kunne gå på effekttrinn 1 eller 2 ved moderat varmebehov og derved gi betre COP.

Hei!

Vet du hvordan logikken til pumpa er på effektstyring...?

Mvh
OMF
OMF
  (trådstarter)
   #24
 164     Bergen     0

Pumpa har tre effekttrinn, og når temperatur ikkje stig på trinn 1 pga stort akkumulatorvolum, slår neste trinn inn og til slutt 3 trinn.
Mot mindre varmelager vil den kunne gå på effekttrinn 1 eller 2 ved moderat varmebehov og derved gi betre COP.

For å utdype dette litt....

Hos meg er det tykt betonggulv - og med 110 kvadrat med 8-15 cm tykt betonggulv + så er vel den den akkumulerte energien i gulvet i størrelsesorden 40 ganger større enn akkumulatortanken. Så hvis varmepumpen hadde levert rett til gulvvarmen - så hadde den vel nærmest garantert ikke opplevd noen temperaturstigning på retur på ganske så lang tid.

Det blir såpass stor flow fra VPene her at det sikkert ikke blir noen sjikt i tanken.

Hvis jeg ikke har regnet feil - så trengs det i underkant av 1kWh for å løfte temperaturen i hele tanken med 1 grad. Hvis man antar at det blir litt (50%)vertikal sjikting i tanken (Altså at ikke alt vannet har steget med 1 grad når returen øker 1 grad) - så trengs 0,5kW før returen har steget 1 grad..

Hvis man så antar at pumpen leverer 2kW på trinn 1.
Så vil en pumpe på trinn 1 løfte returtemperaturen 1 grad etter 15 minutter, og 2 pumper etter 7,5.

Og hvis det er slik pumpen styres - hvor lange er disse bufferne...?

Mvh
OMF
   #25
 2,319     Trondheim     0
En sak, det er egen sirkulasjonsspumpe ute på gulvvarmen?
Signatur
   #26
 5,725     1

Vet du hvordan logikken til pumpa er på effektstyring...?


Rett skal være rett, eg veit ikkje akkurat korleis effektstyinga fungerer.
Eg har lik pumpe som er 4 1/2 år gamal, og min viten angåande effektstyring er reint empirisk.

Mulig at det er viss temperatur forsetter å synke at den kobler inn effekttrinn 2 etc. og ikkje på konstant temperatur, men eg synes mi går for mykje på fullt effekt.
Eg har 140 l akk. tank og 110m2 med gulvvarme derav ca. 50 m2 i betong, resten tregulv.


Hos meg er det tykt betonggulv - og med 110 kvadrat med 8-15 cm tykt betonggulv + så er vel den den akkumulerte energien i gulvet i størrelsesorden 40 ganger større enn akkumulatortanken. Så hvis varmepumpen hadde levert rett til gulvvarmen - så hadde den vel nærmest garantert ikke opplevd noen temperaturstigning på retur på ganske så lang tid.


Eit par ting; sirk. pumpa på gulvvarmen må minimum gje like mykje vatn som dei to i pumpene, ellers vil du ikkje får full utnyttelse av anlegget eller for låg COP.

Varmekapsitet pr. volumeining til betong er ca. 50% av vatn, i tillegg er varmeavgivinga dårligare samt at du sikkert har termostater på kursane slik at ved mindre effektuttak er akkumuleringa i gulva langt, langt mindre enn du oppgjev. Akkurat kor stor den er vil variere med kor mange kurser som er åpne.

   #28
 2,319     Trondheim     0


En sak, det er egen sirkulasjonsspumpe ute på gulvvarmen?

Akkumulatortank krever alltid egen sirkulasjonspumpe på gulvvarmen.
Volumforstørrer og anlegg uten tank kan klare seg med pumpa i vp.

Det bør "fintenkes" videre da på hvordan vannet går, for som du er inne på. det blir dårlig COP på lav energibehov, da vannet som går gjennom pumpene vil være tilnærmet 40 grader.
Signatur
   #29
 5,725     0
Eg ville vel vurdert å kunne kjøre eine pumpa kun på vv. produksjon når varmebehovet er lite (9 av 12 månender skulle eg tru), og den andre da på varmeanlegget, da produsere ein med maks. COP både for varme og vv.
OMF
  (trådstarter)
   #30
 164     Bergen     0
Hei!

Takker så mye for innspill her!

Når det gjeldervarmebehov så er det alltid vanskelig å forutse - var snø her i Bergen på vei til jobb i 2 varmegrader i dag!

Jeg forstår det slik at diskusjonene rundt kobling og styring av varmeanlegget først og fremst dreier seg om å ikke kjøre pumpen på høyere tempertur en nødvendig (For å oppnå høyest mulig COP).

Pumpen er tenkt kjørt på 35 grader i sommerhalvåret og 40 grader om vinteren.

Den maksimale temperaturen som pumpen jobber med vil jo være samme temperaturen som jeg får på tur vannet til gulvvarme og  den temperaturen jeg oppnår på forvarmingen

Utfordringen er å få til litt skikting i tanken - altså at jeg faktisk får 40 grader i toppen, og at ikke sirkulasjonen blir så stor at alt vannet får en "jevn" temperatur på feks 37 grader.

Bedre skikting kan jeg oppnå ved at gulvvarmepumpen pumper mer vann enn varmepumpene - da det vil skape en "oppadgående strøm i tanken".

Man kan også sette ned sirkulajsonen på VP, men det vil jo gå på bekostning av COP også!

Har jeg forstått dette noenlund riktig nå.....

Mvh
OMF