132    1    0  

Desentralisert ventilasjon, erfaringer?

 6     0
Hei. Vi har et hus fra 70-tallet som vi vurderer sterkt å oppgradere med desentralisert ventilasjon pga. veldig dårlig inneklima. Jeg er kjent med balansert ventilasjon, men helt grønn på desentralisert. Er det noen erfaringer og anbefalinger å finne her?

   #1
 55     0
Hei.

Vi skrevet litt om temaet her; https://www.lavenergisystemer.no/aktuelt-blogg/tips-for-ettermontering-av-balansert-ventilasjon, med link videre til en artikkel i VVS Aktuelt.

En annen artikkel om temaet finner du her: https://www.lavenergisystemer.no/aktuelt-blogg/tema-ventilasjon-og-inneklima med link til en artikkel i fagbladet Byggmesteren (PDF - ikke bak betalingsmur).

Av plasshensyn velges desentralt ofte ved rehabilitering og oppgradering. Med de beste produktene er varmegjenvinningen på nivå med store anlegg. Energiforbruk og vedlikeholdsbehov er minimalt. Det viktigste er nok likevel for mange at man slipper å bygge om boligen for å finne plass til nye rørkanaler og aggregat.
Med et like antall desentrale ventilatorer utgjør det en balansert ventilasjonsløsning som i noen tilfeller kan kvalifsere til litt støtte fra Enova.
Signatur