(trådstarter)
   #21
 166     0
I 2 etg har jeg 3 soverom og ett bad, har forstått det sånn at normsl praksis er å ha tilluft på soverom og avtrekk på bad. (Ingen tilluft på bad?)

Virker jo på mange måter litt sjenerende å lage luftspalte under dørene fra slle soverom, både med tanke på lyd og lys.
Finnes det bedre alternativ?
Ser flexit selger en overtrykksventil, med en (i følge anmeldelser) ok- lydfelle.

Eller bør man ta seg bryet med å lage tilluft på slle soverom?

   #22
 20 933     Akershus     0
Hvordan unngår en stuetemperatur (puh!) på soverommet med et slikt fellessystem?
Signatur
   #23
 438     Sarpsborg     0
Luft har lave varmeforflytningsegenskaper. Typisk set-punkt på tilluft er 17-18 grader, så det blir ikke stuetemp. på soverom Smile
   #24
 20 933     Akershus     0
Nå forventer Enova en virkningsgrad på 80%, da innebærer vel det at stuetemperaturen er 17,6°/0.8=22°?

17-18 grader på soverom er godt over det dobbelte av hva jeg bruker. Poenget mitt er at når all avkastluft eltes og 80% av varmen gjenvinnes og spyles inn på soverom, så blir dette for varmt for mange.
Signatur
   #26
 20 933     Akershus     0
Logikken i dette blir da at en ikke trenger varmegjenvinning, men i gamle hus kan fortsette med mekanisk avtrekk? Avkastlufta inneholder jo da lite energi slik at lite går tapt?

En leser om folk som bygger balansert ventilasjon med dyre, styrte blandespjell for tilluft til soverom for å få temperaturen ned. En finner tråder på BB som omtaler varme soverom med balansert vent.


Signatur
   #27
 44     0
Muligheten til individuelle soner og å beholde soverommet kjølig, verdsettes av mange som velger desentral ventilasjon.

Varmegjenvinningen baserer seg på temperaturen i rommet, ikke temperaturen i badet, som ved system med aggregat og kanaler. Velger du å ha det kjøligere i ett rom, forblir det slik.

Ved tradisjonelle balanserte ventilasjonssystem ser vi ofte at åpningen i opprinnelig innregulerte ventiler justeres ned for å unngå ubehagelig høy temperatur i soverommet. Da er ikke lenger ventilasjonssystemet balansert.
Signatur

   #28
 20 933     Akershus     0
«Da er ikke lenger ventilasjonssystemet balansert.

Det er kanskje litt avhengig av hvordan en definerer «balansert ?

Dersom en antar at selve huskroppen er potte tett, all luft ut/inn går via et aggregat, så må like mye gå ut som inn, systemet er i balanse.

Om vi holder luftmengden ut/inn lik, så kan en fordele, balansere, lufta ulikt mellom de enkelte rom. Om en struper tilluft til et soverom, så innebærer det mer luft til de øvrige rom, men totalmengden luft er den samme.

Så hva er «balansert ventilasjon ?
Signatur