107    0    0  

Hva er forskjellen på vanlige spjeld og iris spjeld?

KE
 3 119     Hordaland     0
Har forstått hvordan disse to er bygget opp, og at det kan være enklere å rengjøre kanaler med iris spjeld.
Iris spjeld bygger vel også litt mindre så kanskje lettere å plassere?
Planen er å benytte vav spjeld med luftmengdemåling så ønsker mer kunnskap rundt disse forskjellige spjeldene.