75    3    1  

Hvor effektivt er kjølegjennvinning?

 39     0
Hqr en ny leilighet med balansert ventilasjon, i kontroll panelet har man mumighet til og skru på Kjølegjenvinning. Og velg 2 eller 3 grader over inne temp.

Betyr dette at hvis det er 20 grader i lufte. Inne klarer ventilasjonen og kjøle ned lufte. Uten ifra til 20 grader?

TSt
   #1
 7 543     0
En kan ha effekt av gjennvinning av kulde inne når det er varmere i luft som trekkes inn enn den som tas ut. Men det har som sagt bare effekt inntil inne temp har nådd ute temp. Hvor mye den kjøler ned med dette avhenger av differansen på inn og ut temp.
   #2
 19 917     Akershus     1
Det er neppe noen aktiv kjøling i dette. Utstyret reduserer bare «kuldetapet gjennom ventilasjon, på samme måte som det reduserer varmetapet om vinteren.

Siden virkningsgraden ikke er 100%, vil du ha større kjøleeffekt ved å stoppe hele ventolasjonen i de varmeste timene.
Signatur
TSt
   #3
 7 543     0
Enig i KjellG sin konklusjon. Men hvis en først kjører ventilasjonen så kan det være noe men det kan være litt fare for kondens i avfukteren siden fuktig varm ute luft blir kjølt ned.