193    5    1  

Motorspjeld for soveromstemperatur med balansert ventilasjon

 6     0
Jeg skal få installert balansert ventilasjon nå i vårt nye hjem fra 1978 -- fikk installert det i forrige bolig også og er overbevist om den saken.

Men, en ulempe forrige sted er at soverommene enten var for varme, eller at hele huset blei for kaldt.

Med lukkede vinduer på soverom blei det for varmt, selv midtvinters uten noen som helst varme på soverom og uten ettervarme på ventilasjonsanlegget. Blei også litt for tett luft sånn det var dimensjonert der.

Med åpne vinduer på soverom tilpasset utetemperatur (ikke nok for luftskifte, bare for å kompensere for varme i tilluften) så draes den kalde lufta ut i hele huset og det blir kaldt i hele huset på morgenen (lite komfort og sløsing med energi).

Standard nattsenking av hele huset der en bare slår av fyring og ikke åpner vinduer tenker jeg ikke reagerer kjapt nok og ikke senker temperaturen så mye...

Så, det jeg er ute etter er et system for å bare bytte ut luften på soverommene om natten, og luften i hele huset (inkl soverom) på dagen.

Noen erfaringer med løsninger på dette?

Det jeg tenker på så langt er å ha motoriserte spjeld på diverse kanaler som bytter mellom dagmodus (luft fra soverom går ut i resten av huset) og nattmodus (ekstra sett avtrekkskanaler på soverom åpnes sånn at luft går både inn og ut på soverom, og slår av tilluft og avtrekk på andre rom, sånn at aggregatet i hovedsak jobber med soveromsluft).

Ok løsning eller tullball? Kan motoriserte spjeld kobles greit til styringssystemet for de fleste aggregat eller må jeg passe på hva jeg kjøper? Evt er det enkelt å koble motorene til en Raspberry Pi el.l.?

KE
   #1
 2 925     Hordaland     0
Det er mange muligheter her.
Det første du skal tenke på er at ventilasjonsystenet ditt er balansert, med det betyr det at det kommer like mye luft inn som ut av boligen. Du skal ikke påvirke dette ved bruk av spjeld. For å få dette til må du sørge for at boligen er balansert også ved bruk av spjeld.
Hvis du sørger for at soverommet ditt har både tilluft og avtrekk, eventuellt avtrekk på tilhørende bad. Så kan du sette på to spjeld som følger hverandre. På den måten vil motstanden på avtrekk og tilluft være lik uansett spjeldposisjon.
Hvordan du vil styre dette er en annen sak, jeg ville styrt dette på bakgrunn av co2, ikke temperatur. Temperaturen kan du sette på aggregatet. Når noen sover der øker co2, åpner man da spjeld og øker luft utskifting synker co2 og temperatur vil også falle. Dette kan også gjøres i alle rom man skulle ønske men det blir fort dyrt med mange spjeld så det holder å prøve dette ut på soverom først.

Jeg skal igangsette noe lignende om noen måneder og ser frem til å prøve dette ut i praksis.
Spjeld kan leveres med mange typer motorer, har du smarthus i dag kan du prøve å få det styrt derfra.

Tror ikke aggregatene kan styre slike spjeld, de kan vel styre spjeld for å stenge ute luft når aggregat er stoppet. Også kan de styre varme og kjølebatteri. Mange aggregater kan derimot leveres med co2 følere som plasseres i boligen. Men selv om aggregatet øker vifteturtallet er jo fortsatt de manuelle ventilene strupet.
  (trådstarter)
   #2
 6     0
Takk, jeg tenkte at aggregatet balanserte seg på viftene inn og ut, ikke at jeg måtte passe på at motstand blei lik. Så aggregatet kan ikke bare måle trykkforskjellen på inn og ut og tilpasse viftene deretter?

Jeg tenkte altså fire kanalsløyfer på innsiden:

- T1 Tilluft til alle soverom
- T2 Tilluft stue
- F1 Fraluft alle soverom
- F2 Fraluft kjøkken/bad/vaskerom

Om natta er T1 og F1 åpne, om dagen T1, T2, F2.

I utgangspunktet tenkte jeg motorspjeld på T2, F1, F2; mens T1 kan være åpen hele tiden.

Så da må jeg passe på at motstanden (trykkfall?) på disse fire stilles inn på en måte sånn at systemet er balansert i begge konfigurasjoner?

Det høres ut som at det mest robuste er å passe på at viftehastigheten på aggregatet inn/ut relativt til hverandre kan justeres mellom natt og dag?

Evt ha et motorspjeld også på T1 og regulere dette sånn at det blir balanse..

Du vet ikke om å styre spjeld fra aggregat...ok, men hvis vi snur på det, hvilke aggregater er enklest å styre fra andre systemer? Gjerne bare tilgang over internett/wifi sånn at jeg kan programmere noe som styrer de selv...
KE
   #3
 2 925     Hordaland     1
Gå for systemair, den har gode muligheter for å fjernstyres. Den kommer med modbus men kan utvides til nettverk om det er å foretrekke.
Man balanserer luftmengden inn og ut.
Systemair kan levere tilleggsutstyr for måling av trykk, da kan viftene regulere på innstillt trykk. Dette er ganske vanlig i kombinasjon med vav-spjeld. Vav spjeld har som regel innebygget luftmengdemåling.
Har du ett smarthus kan du vurdere å la det styre spjeld.
Istedet for å veksle mellom natt og dag og rute luften her og der kan du bruke co2 sensorer til å styre spjeldene. Da vil det regulere seg selv.
   #4
 56     0
Snakkar me om ei totalrehabilitering av eit hus frå 1978 opp til dagens standard? Eller snakkar me kun og etterinstallere eit balansert ventilasjonsaggregat i eksisterande bygg?
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 6     0
Et sted i mellom; det blir antagelig en del etterisolering og bytte av kledning inne og ute og bytte av vinduer. Omfanget er ikke helt bestemt enda.

Har hatt trykktesting, og som det er er det lekkasjetall på 2,31 luftvekslinger per time, og med en del punkter oppdaget på termografi som ser ut som de skal være lette å tette...