54    3    0  

Rom langt unna aggregat = lite luft (?)

 20     0
Vi har veldig lang rørføring fra aggregatet for balansert ventilasjon og til rommet lengst unna. Det virker som både teori og praksis tilsier lite tilluft til dette rommet. 
Hvis man ønsker å oppholde seg endel i dette rommet, kan da en løsning være å installere en slik enkeltstående balansert ventilasjon som har gjennomføring rett ut gjennom vegg? 
Eventuelt da blende av det lange røret inn i rommet?

   #1
 362     0
Hvis det er slik at det er lite tilluft som kommer dit så ville jeg aller først prøvd å øke luftmengde til det spesifikke rommet. Enten åpne ventilen mer, slik at det kommer mer luft ut eventuelt regulert aggregatet til å levere mer tilluft. Alternativt få noen til å regulere det inn for deg.
TSt
   #2
 8 786     0
Reguleringen av anlegget skal egentlig ordne dette, men mulig en må strupe for mye for å få det til ? På jobb har vi best ventilasjon i enden (merker det med kaldere i den delen når det er varmt ute) Vil tro at det kanskje er strupet litt for mye andre steder på veien. Skrevet i parallell med innlegg over.
   #3
 1 786     Skogsvåg på Sotra     0
Se også på rørføringen. Du sier ikke hvor langt dette er, men er det type 15-20 meter og du bruker kun fleksibel kanal, og denne i tillegg ligger litt her og der og ikke i rett strekk, bør man kanskje vurderer å bytte kanal til spiro. En annen ting som kan sees litt på er type filtre du bruker. Er det litt små, gjerne de originale innebyggede filtrene så kan de i seg selv strupe et aggregat temmelig mye. Løsningen i så fall er større filtre i egne filterkassetter utenom aggregatet. Ikke unormalt å få opptil 50% reduksjon i luftmengde på et anlegg som har lange og dårlig lagt fleksible kanaler, i tillegg til halvskitne originale filtre.
Signatur