362    1    0  

Styring av Flexit Nordic S4

 83     0
Jeg har Flexit Nordic S4 installert i 2019.

Jeg ønsker å styre denne med Athom Homey via modbus for å kunne kjøre flows mot andre systemer.

Her er dokumentasjonen på modbus:

[ltr]https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/111398_fdv_117989.pdf[/ltr]


[ltr]Til dette har jeg en rekke spørsmål:[/ltr]


[ol]
  • [ltr]Etter at jeg har anskaffet ledningssettet, og koblet dette til, regner jeg med at jeg må koble til modbus RTU for å kunne hente data?[/ltr]

  • [ltr]Er dette lovlig å koble ledningsettet selv eller må man ha elektriker?[/ltr]

  • [ltr]Hvordan kan man teste at det er kommunikasjon fra Modbus?[/ltr]

  • [ltr]Hvordan kan jeg integrere dette mot Athom Homey? Må det skrives en app?[/ltr]

  • [ltr]Hvorfor har Flexit As valgt en slik løsning? Hadde det ikke vært enklere å tilgjengeliggjøre API som de har brukt da de laget Flexit Go appen?[/ltr]

  • [/ol]


    [ltr]Setter pris på all hjelp og alle innspill.[/ltr]