376    10    0  

Tung/dårlig luft på soverom med 5 år gammel balansert ventilasjon

 44     0
Har en garasje med 2 leiligheter i 2.etasje. Leilighetene ble bygd etter TEK10 og har balansert ventilasjon med Flexit K2 ventilasjonsanlegg.
Leilighetene har vært i bruk av forskjellige leietagere i løpet av de 5 årene de nå har vært i bruk.
Filter byttes 2 ganger i året.
Det flyttet inn en ny leietager i den ene denne sommeren. Vedkommende har kommentert at det er tung/dårlig lukt i leiligheten, kanskje spesielt på soverommet.
Ventiler har blitt sjekket og etterjustert til det som står på prosjekteringstegningene.
Selv merker jeg ikke noe til det, men så bor jeg heller ikke i leiligheten.

Noen som har forslag til hvordan man kan komme til bunns i dette?
Hvordan finner man ut om det har noe med ventilasjonsanlegget? Feiljustert? Feilprosjektert?
Hvordan finner man ut om det kan være et eller annet skjult problem, feks fukt i vegger eller lignende?
Finnes det firmaer som kan gjøre eventuelle tester og få avklart luftkvaliteten?

HSt
   #1
 27 620     Lillestrøm kommune     0
Jeg kjøpte en Luftrenser med filter troe det var Electrolux når noen hevdet at jeg er allergisk. Det hjalp ikke, men enheten har en slags luftkvalitetsmåler. Om den kan brukes til noe vet jeg ikkr.
TSt
   #2
 8 806     0
Sjekke at det kommer luft ut av soverommet. Det hjelper ikke med til luft hvis det ikke suges noe ut. Med dør på sprekk bær det være ok men må være noe åpning inn til bad / kjøkken hvor avtrekket bruker å stå.
  (trådstarter)
   #3
 44     0
Sjekke at det kommer luft ut av soverommet. Det hjelper ikke med til luft hvis det ikke suges noe ut. Med dør på sprekk bær det være ok men må være noe åpning inn til bad / kjøkken hvor avtrekket bruker å stå.

Alle rom har innluft i taket og utluft mellom nerkant dør og dørterskel, med unntak av bad og kjøkken som har det motsatt. Har sjekket at det faktisk kommer luft der.
Det nevnte soverom har skråtak på ca halvparten av takarealet, og innlufta er plassert i den flate og høyeste delen av rommet. Nokså like over døra. Så man kan tenke seg at innlufta sprer seg nokså dårlig, da den kan ta "snarveien" rett ned og ikke sprer seg så mye i rommet. Men om det er tilstrekkelig til at det kan oppleves som at lufta er tung/dårlig høres litt rart ut.
   #4
 326     Søgne     0
Husk at hvis man bruker varme i ventilasjonssystemet, så kan temperaturen i soverommene stige høyere enn andre rom, særlig med lukket dør, da luften presses under døren, mens varmen stiger. Derfor er det den kjøligste luften som kommer ut av rommet og da holder luften seg varm på rommet. En del folk føler varm luft som "dårlig" luft, selv om det er frisk oppvarmet luft. Selv slår jeg av all varme i ventilasjonen på kvelden, og på om morgenen. Det hjelper godt for å få en svalere temperatur om natten.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 44     0
...En del folk føler varm luft som "dårlig" luft, selv om det er frisk oppvarmet luft...

Er det jeg ønsker å komme til bunns i. Er det en følelse eller er det reelt. Og hvordan finne ut om det er det ene eller det andre.
Tilleggsvarmen ble nylig slått på, så den har for det meste stått av. Ble slått på i forbindelse med med "feilsøking", da leietager syntes det var litt kald trekk i leiligheten.
   #6
 363     0
En måte på å finne ut av det på kan jo være å kjøpe en sensor som måler luftkvaliteten inne. Har ikke både Netatmo og Airthings målere for dette? Det burde jo gi en pekepinn, jeg holder midlertidig en knapp på at det kun føles sånn såfremt ventilasjonsanlegget er riktig innstilt.
  (trådstarter)
   #7
 44     0

Er i dialog med prosjekterende (Flexit) via byggefirma.
Har fått noen forklaringer på bakgrunn for dimensjonering, men får ikke tallene til å være konsistente med (minimums-)kravene jeg finner for ventilasjon (TEK 14).

Tilluft (minimumskrav):
Snitt for hele boenheten: 1,2m3/t pr. m2 gulvareal.
Oppholdsrom: 1,2m3/t pr. m2.
Soverom pr. sengeplass: 26m2/t.

Avtrekk (minimumskrav):
Kjøkken: Grunnventilasjon: 36m3/t - forsert 108m3/t
Bad: 54m3/t. forsert 108m3/t
WC: 36m3/h.

Flexits dimensjonering for leiligheten (41m2):
Soverom (8m2): Inn: 52 (2 personer, 2x26=52)
Disponibelt rom (6m2): Inn: 26 (1 person, 1 x 26=26)
gang/kjøkken/stue (22m2): Inn: 48 (stuedel), Ut (kjøkkendel): 50
Bad/WC (5m3): Ut: 76
Sum: Inn: 52+26+48=126m3/t, Ut: 50+76=126m3/t.

126m3/t tilsvarer 126/41 = 3,1m3/t pr. m2 gulvareal. Altså 2,5x mer enn anbefalt minimum på 1,2m3/t.

Det kan nevnes at det bor kun én person i leiligheten, har tidligere bodd 2 personer, men aldri 3.
Gitt 1-2 person bør dimensjonerende minimum være gitt av behov for avtrekk bad og kjøkken = 36+54 = 90.
Gitt 3 personer bør dimensjonenede minimum være 3x26 + 1,2x22 = 104 m3/t.

Uansett hvordan jeg regner får jeg ikke i nærheten av 126 m3/t.

Er det noen som har erfaringer med dimensjonering av leiligheter som har synspunkter på disse tallene?
Er det normalt å tilføre en leilighet på 41kvm 126m3/t luft?
Er det normalt å tilføre et soverom på 8kvm 52m3/t luft?

   #8
 71     Bergen     0
Hei

Er også aggregatet stilt inn etter innreguleringsprotokoll? (på riktig effekt) Det skal være merkbar effekt av luftfløde i ventilene dersom anlegget er riktig stilt inn. 
Tallene høres rett ut og 1,2m3/t er bare min.kravene til tek. min.krav i tek gjelder også 26 m3 pr sengeplass og forsering til 108 på f.eks bad.
Det stemmer altså at det skal minst være 52 m3/t på soverom dersom dette er beregnet for 2 personer. 
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 44     0
Hei

Er også aggregatet stilt inn etter innreguleringsprotokoll?

Ja det ble gjort når bygget ble ferdigstilt, både ventiler og viftehastigheter. Utfordringen er at enkelte leietagere synes det er er for mye luft (trekk) på soverom (og stue).
Da stenger dem igjen ventilene etter forgodtbefinnende. Og da mister man helt kontrollen. Jeg stilte tilbake iht. prosjekteringstegningene, men dette har leietager endret, da det ble for mye trekk. Må finne en løsning på dette.

Det er ett regelverk som skal dekke mange forskjellige romløsninger, størrelser og persontetthet. Dette vil slå svært forskjellig ut.

Et soverom på 16 kvm vs 8 kvm, med samme lufttilførsel (52 m3/t), vil føles svært forskjellig, selv om begge har 2 sengeplasser. Luftutskiftingen vil være dobbelt så stor på det minste soverommet som det største, men begge er innenfor regelverket. Det er sikkert normalt å gjøre det slik av de som prosjekterer, men muligens ikke med like balanserte hensyn mellom byggets behov og beboernes behov, og kanskje heller ikke etter intensjonen til regelverket.

På generell basis virker 126 m3/t på 41 kvm mye i en leilighet med 1-2 personer.
Fint om flere har synspunkter på hva som er riktig mengde luft for en slik leilighet.

Kan forøvrig nevne at luft fra soverom og disponibelt rom blir trukket under dør og inn i stue/gang/kjøkken.
Lufta i stua kommer dermed både fra soverom/disp og egen takventil i stuedel. Sum luft gjennom stue blir da 52 + 26 + 48 =  126 m3/t.

   #10
 71     Bergen     0
Forsto det som at det var for dårlig luft i leiligheten, ikke for god Smile.
Har du kjent på dette selv?
Har sjeldent vært ute for problemet med for god ventilering, men det skal ikke oppleves som trekk i en bolig med relativt små luftmengder i utgangspunktet når luften er i balanse og temp opprettholdes. Næringsbygg har grovt sagt 10 ganger høyere luftmengder enn en bolig til eks.
Juster ventilene på plass igjen etter innreguleringsprotokoll men reguler viftene parallelt ned på % til et behagelig nivå eller få et lokalt firma til å innregulere anlegget for deg.
Signatur