201    8    0  

Ventilasjon/Temperatur

 1     0
Er det noen som har ensy ventilasjon med lite skjerm på kanten. Vi får ikke justert opp temperaturen høyere enn 21 grader. Er det maksimalt grader ? 

   #1
 52     0
Antar det er temperaturen for varmegjenvinning du sikter til. I så faller det nok vanlig at den ikke går særlig høyere. Dette er vel "målet" for hvor varmt anlegget skal forsøke å få inn-luften basert på å gjenvinne varme fra ut-luften. Har ikke greie på det, men antar at det i praksis ikke er mulig å få varmet opp inn-luften mer enn dette (med mindre du har det svært varmt inne). Jeg har et Villavent VT300 anlegg, og der er maks temp 22 grader.
HSt
   #2
 36,371     Lillestrøm kommune     0
Det normale er å ha luft temp inn litt under rom temperatur og varme opp rommene. Lavere temp bidrar til bedre luftomrøring

18C tror jeg er normalt virket det som kald trekk juster opp til 19C og så må rom varmes opp med annen varmekilde

Å varme opp huset med elektriske ettervarme batteriet i ventilasjon tjener en i hverfall ikke noe på.
TSt
   #3
 14,293     0
Som andre skriver skal en ikke varme opp med ventilasjonsluft. Den skal vre så lav som mulig uten at det følges som kald trekk. I kontorbygg så benyttes ofte radiatorer med vannbåren varme som tilskudd. I bolighus må en derfor ha en eller flere varmekilder som en benytter i tillegg til ventilasjonen. Denne varmen bidrar til at når luft tas ut og så varmeveksles med ny innluft så trenger en ofte ikke tilleggsvarme siden avtrekksluften har høyere temp en det en skal før inn. Om sommer tåler en ofte litt lavere temp inn, i et par anlegg jeg har driftet endret vi med rundt 1/2 grad sommer og vinter.
   #4
 24,534     Akershus     0
I et nytt skolebygg i Malvik er den vesentlige oppvarmingen via ettervarme i ventilasjonen, så dette kan variere.
Signatur
HSt
   #5
 36,371     Lillestrøm kommune     0
Med varm luft inn så roterer ikke luften på samme måte men det kan kanskje kompenseres med mere luft og eller andre dyserister.

Går kanalføring i litt dårlig isolerte rør så kaster en bort mye varme det er ofte tilfeller i eneboliger i hvertfall 
   #6
 24,534     Akershus     0
Hvilken «varm luft inn" referer det til her? Innsugluft utefra har utetemperatur og sendes rett inn i varmeveksler. Avkastluft fra bygningen har temperatur etter innblåsningsluft og ev tilleggsvarme fra ovner e.l. Det synes umulig for varmeveksler å skille på gjenvunnet varme, ettervarme og varme fra ovner i rommene?

Signatur
HSt
   #7
 36,371     Lillestrøm kommune     0
Varm luft menes her ferdig temperert luft dvs at luften inn har samme temperatur som rommet

En oppnår ikke slik uten massiv bruk av ettervarme batteriet

Så grunnen til at høye setpunkt ikke er tilgjengelig er trolig fordi systemet ikke bør kjøres på denne måten

   #8
 38     0
Luftveisplagene vil også bli betydelige. Gikk i fellen selv, skrudde opp varme høyt i ventilasjonsanlegget da det opplevdes kaldt/plagsomt. Begynte å få forkjølelsessymptomer, skrudde opp varmen på luften enda mer, ble bare verre og verre.

Alt ordnet seg ved å skru ned varmen på ventilasjonsanlegget, og heller justere hastigheten litt ned når det ble kaldt ute.