193    7    0  

Eie et veilegeme

 7     0
Jeg har hytte langs en skogsvei som i sin tid ble laget av far til nåværende grunneier for rydding av skog. Denne ble for ca 50 år siden, lett oppgradert av de som da bygget hus i enden av denne veien. Dagens huseier mener derfor at han eier veilegemet og kan kreve at jeg enten betaler leie for å kjøre på veien, eller at jeg betaler meg inn i den. Grunneier vil gi meg veirett. Har "eier" av veilegemet rett til dette? Kan han på noen som helst måte defineres som eier uten å ha en avtale med grunneier om dette?

   #1
 4 899     NITTEDAL     0
Er det så store summen det er snakk om? Hva om ikke huseieren hadde oppgradert veien, da måtte du uansett ut med en viss sum for at den skulle være kjørbar. Jeg hadde bidratt med en fornuftig sum.
   #2
 21 878     Akershus     0
Det er vel ikke rimelig at naboen skal ha kostnadene med krattrydding, grusing og brøyting mens du nyter godt av gratis vei?
Så har en selvfølgelig noe diskusjon om kostnadsfordelingen siden di bruker veien mindre. På den annen side, du har fordelen av at den faktisk er der. Alternativet ville vært å bygge veg selv.
Signatur
HSt
   #3
 30 154     Lillestrøm kommune     0
Lag et veilag (som er lovpålagt) og foreslå at summen du betaler går til vellaget og fremtidig vedlikehold da er fortsatt 1/2 part eller 1/3 part dine penger (litt usikker på hvor mange andeler sim beskrives i et veilag)
  (trådstarter)
   #4
 7     0
Det er vel ikke rimelig at naboen skal ha kostnadene med krattrydding, grusing og brøyting mens du nyter godt av gratis vei?
Så har en selvfølgelig noe diskusjon om kostnadsfordelingen siden di bruker veien mindre. På den annen side, du har fordelen av at den faktisk er der. Alternativet ville vært å bygge veg selv.

Jeg har foreslått å opprette veilag og å være med å bidra med vedlikehold og rydding, men han vil i tillegg ha godtgjørelse. Noe jeg finner litt urimelig, da det fremdeles bare er en skogsvei i utmark og han ikke selv har brukt en krone på å lage veien. Grovarbeidet ble som sagt gjort av far til grunneier og oppgraderingen hjalp han også til med på dugnad. Så det er vel mer det at jeg synes det er smålig og lite "nabovennlig" å ta til inntekt på noe som noen andre har gjort. At jeg må betale grunneier for veirett er helt på sin plass, men å måtte betale for "veilegemet" i tillegg når han ikke har bygget veien virker rart.
HSt
   #5
 30 154     Lillestrøm kommune     0
Det er ikke urimelig å betale for inntreden i en opparbeidet vei, på hyttefelt koster det mange 10-talls tusen, men det er veilaget som bør få pengene som jeg beskrev før
   #6
 3 219     Asker     0
Vellaget eller ikke kan man argumentere for begge veier. Ser man litt annerledes på det og sammenlikner med en bedrift, så betaler man seg inn som eier. Pengene kan da enten gå inn for å styrke egenkapital i bedriften, men ofte kjøper man da aksjer av en annen eier, som får dem i lomma.

Det er litt avhengig av hvor mye fremtidig (kort sikt) behov for vedlikehold blir. La 50k stå på konto i 5-10 år er som å skylle de ned i do sakte men sikkert (inflasjon og det at man binder kapital)
Signatur
HSt
   #7
 30 154     Lillestrøm kommune     0
For TS er det uansett mye bedre eie halvparten av 50k enn å gi de bort Smile