1 094    26    21  

Leiebolig: offre av voldsomt angrepp fra nabo / oppsigelse uten begrunnelse / ingen støtte fra rettshjelp(ingen kapasitet)

 6     0
Hei,

opplever en mareritt som leietaker. Til tross dokumentasjon av provokasjon
fra nabo og utleieren er det ingen rettsstøtte eller -sikkerhet for å orientere seg.
Det er sikker ikke et forum hvor en  finner hovedsakelig leietaker men noen husker
kanskje på dette tid...

I følge av egen sikkerhet har jeg flyktet til et annet sted og betaler dobbelt leie.
Det har skjedd et voldsomt angrepp i natten fra naboen med sakskade.
Naboen ble anmeldet. Utleieren var informert flere uker før om provokasjonen.

Saken ble avsluttet foreløpig med oppsigelse mot meg! og uten begrunnelse.

Utleieren antyder at jeg er ansvarlig for skade i min bolig og vil ikke
erstatte depositum. Her står kun et liten del av dette absurde historie.
Dette er ingen et vanlig konflikt mellom naboen mens en fortløpende provokasjon.
Sansynligvis skulle det føres til dette resultat.
Både utleieren og politi fikk tilbuder av meg for å observere leilighet mit.
Så hadde vært det enkelt for å få et realt inntryk om trakassering fra naboen.

Det er et virkelig mareritt i kriminalitet og rettssikkerhet.
Når en føler seg kompetent og sosialt engasjert så tar gjerne kontakt.

I forkant: Selvfølgelig kjenner jeg Jussbus, Jushjelp i Midt-Norge, 
Husleietvistutvalget, Namsman og politi. 

Med hilsen
hste


   #1
 1 781     klippdalen     2
med fare for å fremstå som et rasshøl, så er norsken din så vanskelig og forstå at jeg rett og slett ikke aner hva du snakker om? annet enn skrullete nabo/utleier, oppsigelse og ræva rettsikkerhet som leietager (forøvrig er leietagere godt beskyttet i lovverket, nesten for godt skal man tro hva utleiere sier).

jeg innser at norsk ikke er ditt første språk, men om engelsk er lettere så skriv heller det Smile
TSt
   #2
 13 165     0
Hadde TS innbo forsikring ? Dette sammen med huseier sin huseier forsikring burde jo kunne dekke noe. Ellers er det erstatningskrav mot den som har gjort ting en må gå etter.

Men når en har funnet et nytt sted så er det vel bare bra at en ikke sitter med 2 leie forhold.

Synes ikke det er noe vanskelig å forstå hva TS mener.
  (trådstarter)
   #3
 6     0
det er ingen diskussjon om innbo, forsikring eller språk mit.

Jeg ble drivet bort av leilighet mit. --->se på teksten
Fikk oppsigelsen uten begrunnelse og skal blir åpenbart plyndret av
depositum mit +tillegskostnader til dobbelt leie.

Kontakter til flere åpentlig rettsinstitusjoner er ikke villig å gi støtte.

Det er noen fakta som må aksepteres og ikke diskuteres.
Kanskje jeg er heldig her å finne noen for å få nyttig råd og støtte.

   #4
 3 667     Sørlandet     0
Har du betalt inn depositum til en depositumskonto eller direkte til huseier?
  (trådstarter)
   #5
 6     0
ligger ulovlig og med protest på utleiers konto.

Dette har ingen betydning til beskrievet sak.
TSt
   #6
 13 165     0
Hvis det er på korrekt depositums konto så skal en gå til banken og fylle ut et skjema for å få returnert depositum. Da har banken noen uker på å gjøre dette og utleier må ta saken hvis utleier ikke er enig i dette. Jeg hjalp noen kjente med dette og depositum pengene kom nøyaktig å dato de måtte utbetales. Men er noen år siden så husker ikke antall uker men en må gå med en gang å gjøre det fordi det var fra tidspunktet kravet om utbetaling ble stilt at fristen begynte å løpe, ikke når leie forholdet opphørte.

Har en innbetalt depositum direkte til utleier så har en desverre veldig mye dårligere sak så en kan risikere å sitte igjen med det som en litt dyr erfaringen.

Innbo forsikring må en også passe på å alltid tegne slik at en har noen som kan bidra med noe hvis noe uventet skulle skje. Rettshjelp kan en ofte også bli dekket av dette, iallefall deler. Ellers er ansvarsforsikring inkludert slik at hvis trampoline eller annet en har ute treffer naboens bil eller liknende så får en hjelp. Så forsikring var bare som et tips på noe som burde sjekkes hva en evt kunne få hjelp til.
   #7
 3 667     Sørlandet     1
ligger ulovlig og med protest på utleiers konto.

Dette har ingen betydning til beskrievet sak.

Vel. Dersom ikke utleier vil gi deg disse tilbake så må du nesten til retten for å få de. Altså er ditt eneste pressmiddel borte.

Er du uenig i utleiers krav så ihvertfall ikke betal mer leie. Men redegjør skriftlig at du bestrider evt krav og anser depositumet som forskudd på leie i og med at det står på hans konto.

Personlig tror jeg du kan se langt etter depositumet. Og dersom du ikke betaler noe mer så må utleier til retten for å få dine penger. Her kan det være lurt å ha en innboforsikring med rettshjelp. Den må nok tegnes før evt stevning.

Slik jeg tolker regelverket er du i første rekke ansvarlig for leieobjektet ovenfor utleier. Evt skade påført av naboen må på en måte kreves av deg isåfall. 

   #8
 166     1
Enig med siste taler. Du er ansvarlig for boligen, og om en tredjepart har skadet boligen har utleier et krav mot deg og du har et krav mot tredjeparten. Du kan selvfølgelig ikke be utleier om å ta kontakt med en tredjepart for å få dekket skader i boligen du har leid av han.

Å betale depositum inn på utleier sin konto er ulovlig. Dette er du tydeligvis klar over, men har valgt å gjøre likevel? Det gjør at du som leietaker, som vanligvis ville hatt et veldig sterkt rettsvern, stiller mye svakere.

Siden utleier tydeligvis syns det er greit med ulovlig depositum og (muligens) ulovlig oppsigelse så ville jeg i hvert fall ikke ha betalt noe mer husleie til han. Tviler sterkt på at han vil gi rettens vei for å kreve inn husleie siden han tydeligvis ikke har rent mel i posen.
   #9
 3 505     0
La meg se om jeg forstår saksforholdet riktig:

Du er sagt opp fra din leilighet, etter at det er gjort betydelige skader på leiligheten. (Du refererer til 'sakskade' og 'skade i min bolig'.) Du hevder at skaden er forårsaket av tredjeperson - din nabo. Du har funnet deg ny leilighet og flyttet ut før oppsigelsestiden er utløpt, og har ikke noe ønske om å flytte tilbake, grunnet konflikt med naboen. Utleier holder tilbake depositum for å dekke kostnader for å reparere skadene i leiligheten.

Så et par kommentarer fra meg:

Er det gjort grove skader på leiligeten, er ikke oppsigelsen 'uten begrunnelse'. Begrunnelsen ligger klart i dagen. Det er (delvis) underforstått at det som forårsaket skadene var forbundet med nattebråk ('et voldsomt angrep i natten'). Om alvorlig skade på leiligheten og nattebråk er tilstrekkelig begrunnelse for utkastelsen, er noe du selvsagt kan ta for retten. Når du faktisk ønsker deg bort fra denne naboen og har funnet deg noe annet, spørs det om det er verd ressursene som vil medgå. Jeg tviler på at utleier dømmes til å dekke dine saksomkostninger.

Jeg forstår deg slik at du mener at skadene på leiligheten er forårsaket av din nabo (enten direkte, eller gjennom konflikten med deg), og at du derfor ikke kan gjøres ansvarlig for dem. Der har du en dårlig sak. Ditt ansvar overfor utleier er knyttet til leiligheten - ikke hva du personlig gjør. Er noen på besøk hos deg og gjør store skader, kan du ikke fortelle huseier at 'Det var ikke meg!', uten noe ansvar, og overlate kostnadene til utleier, enten besøket var 'vennlig' eller konfliktfylt.

Du kan saksøke din besøkende nabo, og kreve at han dekker utgiftene han har påført deg. Det er en sak mellom deg og ham. Du kan ikke skyve det over på huseier; ansvaret for leiligheten er ditt. Om du har noen som helst mulighet til å nå fram med et krav mot denne naboen er en annen side av saken - men det angår ikke utleier på noen måte. Utleier forholder seg til deg for det som gjelder din leilighet.

Et depositum er nettopp for å dekke skader på leiligheten som er gjort i din leietid. Du kunne selv betalt for å rette opp alle skader; da ville du naturligvis ha krav på å få tilbake depositumet uavkortet. Har utleier kostnader for å sette leiligheten i stand etter at du er ute, dekkes de av depositumet. Det er nettopp det det er der for!

Jeg antar at din leiekontrakt var 'som vanlig', med tre måneders gjensidig oppsigelse. Du har krav på å få bo der i tre kalendermåneder etter oppsigelsen mens du finner deg noe annet (og du må naturligvis betale leie). Den andre veien: Hvis du sier opp, har utleier krav på tre måneders leie fra deg mens han finner en ny leietaker som kan flytte inn etter deg.

Siden du 'betaler dobbelt leie' må det bety at du fortsatt er i oppsigelsestiden. Det betyr at du kunne fortsatt bodd i leiligheten i dag; du har valgt å 'flykte'. Om du kaller det å 'flytte ut' eller 'flykte' var det ditt valg å flytte ut før utløpet av oppsigelsestiden. Det påvirker ikke gjensidigheten i oppsigelsestid: Utleier har krav på tre måneder for å skaffe en ny leieboer, uten å tape leieinntekter.

Mitt stalltips er at du på alle punkter har en dårlig sak overfor utleier: Er det gjort store skader på en leilighet du sto ansvarlig for, kan du ikke regne med å få depositumet uavkortet tilbake. Det er ditt ansvar, og du må regne med å dekke alle kostnader for å rette opp skader som er gjort. Sa leiekontrakten tre månders gjensidig oppsigelse, må du regne med å oppfylle kontrakten og betale husleie i de tre månedene, uansett om du bor i leiligheten eller ikke. Slik er det alltid.

Der du kanskje har en teoretisk mulighet for å nå fram, er om du går til sivilt søksmål mot denne (tidligere) naboen din for å kreve at han dekker alle utgifter du har hatt: Tapt depositum, flere måneders dobbelt husleie, kanskje andre utgifter, som skade på dine eiendeler. Men jeg leser mellom linjene at mynten har to sider. Antagelig tror ingen BB-leser at du er 'et uskyldig lite lam' i konflikten med naboen. Du risikerer overraskende beskyldninger rettet mot deg selv; det kan bli gravd opp mye 'grums' som du kanskje skulle ønske at var blitt liggende i ro. Du kan få større problemer enn du forventer med å overbevise retten om at all skyld ligger hos din motpart. At du har anmeldt denne naboen er ikke i seg selv noe bevis på at all skyld ligger hos ham.

Hvis du reiser sak mot din tidligere nabo, kan du risikere betydelige kostnader til advokat og rettsgebyrer. Finner retten at du hadde null muligheter for å nå fram, og 'burde ha forstått' det - at du aldri skulle belastet verken rettsapparatet eller din motpart med å reise saken - kan retten beslutte at du også må betale din motparts advokat-utgifter. Så du tar en betydelig risiko, om du velger å reise sak.

Om du har noen tusenlapper til overs: Bruk dem gjerne på en advokat for å få en vurdering av om du har noen som helst mulighet for å nå fram mot din tidligere nabo. Er svaret at du har null sjanse til å nå fram, så aksepter det! Høyst sannsynligvis har advokaten rett. Og ikke forsøk å bløffe advokaten ved å holde tilbake ting som taler imot deg selv: Avokaten skal tale din sak, selv om han kjenner til ting som taler mot deg; han vet å holde det tilbake - men motpartens advokat kan hente det fram! Hvis du "lurer" din avokat til å føre en sak som er håpløs i utgangspunktet er det eneste du oppnår å gi deg selv en enorm advokat-regning!
   #10
 3 505     0
Hvis det er på korrekt depositums konto så skal en gå til banken og fylle ut et skjema for å få returnert depositum. Da har banken noen uker på å gjøre dette og utleier må ta saken hvis utleier ikke er enig i dette.

Hvis det er gjort betydelige skader på leiligheten - som det synes å være tilfelle i denne saken - må man vel regne med betydelig større problemer med å få tilbake depositumet. Risikoen er stor for at man ikke får det tilbake!