1 273    35    13  

Nabo har vei over vår tomt, vi ønsker han lager sin egen vei over egen tomt

CSB
 4     0
Hei

Ny på forumet her. Nettopp kjøpt en enebolig fra det gode 70’s, så tenkte det var greit registrere seg her inne for mange gode tips, triks, fine ideer og gode råd. 

Skal pusse opp endel og fikse litt, etter litt nå etter jul, så kommer sikkert til å legge ut endel da.

Men det jeg lurer på er en ting jeg har lyst til å sjekke litt rundt.

Det som er saken er at naboen på nedsiden har felles vei inn fra veien på oversiden, denne veien går rett inntil husveggen på mitt hus og over min tomt. Er kun han og vi som bruker den veien.

Naboen vil selvfølgelig ha veien over min tomt for å slippe utnytte sin tomt til vei. Det er jo lettvindt for han. 

Det som er saken er at naboen kan ha vei over sin egen tomt da det går en vei på nedsiden av huset hans og han parkere bilen sin der nede hele tiden også. Huset har adresse som stemmer med veien på nedsiden og vårt hus med adressen på veien på oversiden.

Det er idag et opprettet et veilag og veien har vært i endel år, men har lest at man kan få omlagt vei uansett om det spiller inn flere faktorer her. 
En av de er blandt annet at veien går inntil min husvegg. Sikkerhet i form av barn osvosv.

Når han kommer opp veien i fart og kjører forbi min husvegg kan han skli inn i bygget, eller om et barn går ut fra hjørnet av huset mitt kan han risikere å kjøre over noen. Også om vi kommer kjørende ut av garasjen kan han kjøre inn i oss. 

Er det noen her inne som har fått omlagt vei til naboen over egen tomt her? Eventuelt noen som har noen gode tips her?

Vet at man kanskje må sponse naboen litt på en eventuell ny vei for han. Og at det sikkert ikke faller i god smak hos han, men jeg tenker på mine unger og sikkerhet for de, samt at hvis jeg vil gjøre endringer med f.eks utbygging eller mer grønt områder eller annet så hindrer denne veien til naboen mulighetene for det sånn veien er nå.

Noen som har noen tips her? 


HSt
   #1
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Du må ta regningen, men nabo må kanskje også søke om ny avkjørsel. En formalisert privat vei gjør at spillerommet ditt vel er mindre. Det er vel kun hvor god du lager den nye veien som kan få naboen til p godkjenne dette
CSB
  (trådstarter)
   #2
 4     0
Det som er saken er at jeg helst skulle fjernet avtalen og fått naboen med på å ville fjerne avtalen til veirett.

Det beste da ville vel vært å betalt han si eks 50.000kr for å ville fjerne papirene til retten på veien over min tomt. Så fikk man tinglyst og ordnet alt det om han går med på det. Så kan de parkere på nedsiden og gå opp som de gjør idag.

Naboen parkerer ofte på nedsiden av sitt hus og går opp en trapp derifra for å komme til sitt hus. Han bruker veien over vår tomt veldig lite nå. Men på sikt vil det komme nye inn i huset og da blir nok veien mer brukt. Ønsker derfor ta tak i dette før det kommer andre inn i bilde her.

Ønsker å kunne sette opp gjerde mot naboen og benytte veien til andre formål for eget bruk da det er vår tomt.

Er nytt foe meg hvordan man bør gå fram, men vil tro det beste er å snakke med naboen og prøve få overtalt han til å ville gjøre som jeg beskriver.

   #3
 4 163     0
Den beste måten å få en avtale på er å sette seg inn i naboens situasjon. For meg så høres det svært optimistisk ut at de skal droppe denne adkomsten for 50' - de trenger den vel når de skal ha levert tyngre ting etc?
   #4
 850     Bærum     2
Her ville jeg rådet deg til en svært så hyggelig tone med naboen, der du forteller om dine tanker og at du er villig til å kompensere han, slik at dine ulemper med veien kan avlastes ved at etablerer ny vei.

Han kan ikke lastes økonomisk og praktisk for at du har ulemper med veien og bruksretten som var der da du kjøpte huset.
Signatur
   #5
 23 762     Akershus     0
Hva er historikken til denne adkomsten?

En kan tenke seg at da naboen ble bygget, så var eneste praktiske adkomst over din eiendom. Kanskje ble naboen utskilt fra din tomt? Sjekk ev SeEiendom om det.

Senere er det tilkommet en mer brukervennlig adkomst for naboen. Er det da rimelig at hen forsatt skal påføre deg ulempe ved en vei de knapt bruker?


Generelt, en ser at slike veirettigheter bør ha en pasus om eventuell opphevelse grunnet endrede forutsetninger.
Signatur
HSt
   #6
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Å komme med helt urealistiske forslag i en første henvendelse er i alle fall en dårlig start. Skal nabo gjøre noe så vil jo ting koste mye mer enn 50k

Som de skriver tenk på nytteverdi for nabo har du klart å erstatte denne i ditt forslag så et det spørsmål om kostnad og evt kompensasjon. Så vidt jeg forstår er det du som må regne med å ta disse kostnadene
   #7
 23 762     Akershus     0
Er dette en vei du også bruker? Ev kan du slutte å bruke den? Da bortfaller veilaget og naboen får alt vedlikehold. Er det en grusvei, vil den ved lite bruk gro igjen. Naboen slår gresset i veien?

Veien er kanskje i dag bare en adkomst for tunge varer? Kanskje en avtale om en hellesti, port i gjerdet og fri adgang med sekketralle over din tomt kan løse problemet for begge?
Signatur

   #8
 291     1
Når naboen skal selge huset så kjøper du det, legger om veien, og selger nabohuset igjen Smile
   #9
 3 505     0
Forslaget fra jomat er en spøk, men det illusterer det fra naboens side: Sett at du gjorde noe slikt - kjøpte huset med hele tomta til hage, og så skulle selge det igjen med et nevneverdig antall kvadratmeter gjort om fra hage til grusvei (eller kanskje svart asfalt). Hvor mye ville det redusere markedsprisen på eiendomen?

Jeg ville tro det kunne være et betydelig beløp. Den reelle kostnaden er summen av selve veianlegget pluss verditapet på eiendomen fordi hagen blir delvis ødelagt.

Det hører selvsagt med i regnskapet at den nåværende veiretten også har en verdi for nabo-eiendommen; det trekker i motsatt retning. Men når naboen skal selge, er greit nok å vise til veiretten for adkomst, ikke like lett å si at '...og det hever verdien av denne eiendommen med to hundre tusen'. Det har ikke på samme måte en verdi-økende virkning som det å gøre om en del av hagen til grusvei har en verdi-senkende virkning.

Det hadde vært interessant å se den eksakte formuleringen av veiretten, og kartutsnitt. Uten å ha sett det, har jeg en magefølelse av at enten har du en svært fleksibel, velvillig nabo, eller så vil dette koste mer enn det smaker,

Siden TS har antydet at det ikke er noe problem i dag, men frykter for når det kommer nye folk inn i nabohuset - da betyr det jo at du er i den situasjonen jomat beskriver, og da kan det jo være en mulighet å vurdere jomats forslag, og få testet ut hvor mye verdien av naboeiendommen faller på å få en grusvei opp gjennom hagen Smile
   #10
 291     0
Forslaget fra jomat er en spøk, men det illusterer det fra naboens side: Sett at du gjorde noe slikt - kjøpte huset med hele tomta til hage, og så skulle selge det igjen med et nevneverdig antall kvadratmeter gjort om fra hage til grusvei (eller kanskje svart asfalt). Hvor mye ville det redusere markedsprisen på eiendomen?

Jeg ville tro det kunne være et betydelig beløp. Den reelle kostnaden er summen av selve veianlegget pluss verditapet på eiendomen fordi hagen blir delvis ødelagt.

Det hører selvsagt med i regnskapet at den nåværende veiretten også har en verdi for nabo-eiendommen; det trekker i motsatt retning. Men når naboen skal selge, er greit nok å vise til veiretten for adkomst, ikke like lett å si at '...og det hever verdien av denne eiendommen med to hundre tusen'. Det har ikke på samme måte en verdi-økende virkning som det å gøre om en del av hagen til grusvei har en verdi-senkende virkning.

Det hadde vært interessant å se den eksakte formuleringen av veiretten, og kartutsnitt. Uten å ha sett det, har jeg en magefølelse av at enten har du en svært fleksibel, velvillig nabo, eller så vil dette koste mer enn det smaker,

Siden TS har antydet at det ikke er noe problem i dag, men frykter for når det kommer nye folk inn i nabohuset - da betyr det jo at du er i den situasjonen jomat beskriver, og da kan det jo være en mulighet å vurdere jomats forslag, og få testet ut hvor mye verdien av naboeiendommen faller på å få en grusvei opp gjennom hagen Smile

Nei, det er ikke en spøk. Spøke kan du selv gjøre. Med ny og bedre adkomst kan verdien øke.