14 298    62    31  

Rystende inngrep på hyttetomt uten varsel! Hjelp!

 9     0
Hei Alle, (dette ble en lang redgjøring for å få med så mye rundt saken som mulig. på forhånd takk for at dere leser:)

Jeg eier en 3 mål stor selveiertomt med hytte ved en fjord på østlandet. Tomten er opparbeidet på 40 tallet og hytta ble bygget i 1943. Den har vært i min families eie siden 1973. Tomten er skogtomt i skråning med frodig gress og vegetasjon og har vært nærmest uberørt bortsett fra nøye vedlikehold av mine foreldre og nå av meg og min bror. 

I 2013 ble vi kontaktet av kommunen som ville ha tillatelse til å grave til nedlegging av vann og kloakkrør for oss og tilstøtende naboer. Graving skulle skje i tomte delet på "høyre side" av tomten. Etter inngående kommunikasjon med kommunen, telefonsamtaler, eposter frem og tilbake, befaring og avtale om omfang av arbeidet samt oppryddning etterpå ga vi vår tillatelse i form av underskrift fra min nå avdøde far som da sto som eier av eiendommen. Men på grunn av at vår nærmeste nabo "X" som har tilstøtende eiendom rett ovenfor oss og ned på "venstre side" motsa seg kommunens løsning pga. pris/økonomi ble prosjektet avsluttet fra kommunens side, noe vi fikk muntlig bekreftelse på fra prosjektleder.

Vi har hatt liten kontakt med nabo X oppigjennom årene men for ca 3 måneder siden ble han veldig opptatt av å få ta vekk trær på tomten vår som han mente skygget for utsikten hans til fjorden. Vi gav ham lov til å ta 3 store grantrær som sto rett bak hytta samt å toppe 3 andre trær. Alt under betingelse av at det ble gjort av profesjonelle og at det umiddelbart ble ryddet og tømmer fraktet bort. Resultatet var at han felte 3-4 flere trær enn vi ble enige om. Disse sto i tomte delet på "venstre side" av tomten vår. Vi ble lettere forferdet da disse trærne var en betydelig del av tomten og skjermet mot innsyn fra nabo.Men etter noe overveielse fant vi ut at det var ok og vi laget ikke noe mer nummer ut av det. Det hører med til historien at vi flere ganger har henstilt til X om å rydde opp etter trehogsten som avtalt, noe han har trenert frem til nå. Vi skulle fort få svar på hvorfor det var så om å gjøre å få ned trærne...

Så, for ca 2 uker siden er min 81 år gamle mor og jeg på hytta for å beise veranda og vedlikeholde tomten. Vi observerer at det blir arbeidet med motorsag og felt store mengder trær og vegetasjon på nabo X´s eiendom til "venstre" for vår tomt. Etter en stund kommer tømmerhoggeren bort til oss for å introdusere seg. Han forteller at han også eier en tomt i området og har blitt leid inn av nabo X for å rydde tomten. "Han skal visst begynne å grave til vann og kloakk" fikk vi vite. Jeg stusset på at jeg ikke hadde hørt om dette men regnet med at siden vi ikke har fått nabovarsel eller fått noen indikasjon på det så regnet jeg med at dette arbeidet ikke ville berøre vår eiendom. 

For en snau uke siden ankom min mor og jeg igjen for å fortsette vedlikehold på eiendommen da vi nærmest gikk i bakken over det vi så. Omgivelser og terreng var nærmest ugjenkjennelig. Det hadde blitt gravd opp og fylt igjen tett inntil tomten vår på "venstre side" over ca 100 meter. Videre var det svingt skrått inn på  eiendommen vår og videre inne på tomten i overkant mot nabo X. For de som vet hvaslags spor et slikt graveprosjekt setter i omgivelsene så kan det bare omtales som et "bombenedslag". I forbindelse med gravingen har en stor kampestein rast ned skråningen og krasjet i en svær trestamme i et område hvor vi oppholder oss. (Jeg konfronterte dagen etter en representant for gravefirmaet leid inn av X med alt dette og han ble forferdet da han hørte at vi ikke hadde fått varsel om virksomheten!)

Jeg gikk i lett sjokk sporenstreks opp til nabo X og lurte på hva i all verden som hadde skjedd her!? Jo, han hadde lagt ned vann og kloakkrør. Jeg spurte hvordan han kunne påbegynne et slikt prosjekt uten nabovarsel, ja helt uten vår viten og vilje eller samtykke? Han sa rolig at han hadde vårt samtykke. Jeg spurte fra hvem? Jo, dere samtykket jo til kommunens prosjekt fra 2013 sa han. Han fremholdt videre at han hadde avgjort at han ville flytte gravingen til andre siden av tomten slik at inngrepe på tomten vår ikke ble så stort som det ville ha blitt med prosjektet i 2013. Han mente altså at han var i sin fulle rett til et slikt inngrep PÅ tomten vår uten å varsle eller forberede oss på noen måte. I samtaler i etterkant har han derimot lagt seg "helt flat" og "unnskylder på det sterkeste" at han ikke har varslet oss.

Jeg ringte så kommunen hvor vedkommende fra teknisk etat fant saken svært merkelig. Jeg ble henstilt til å skrive en detaljert epost til kommunen ang. saken noe jeg har gjort. Venter på svar derifra. Ferietid. Jeg fikk også tilsendt all epost-kommunikasjon mellom nabo X og kommunen i saken.

Det er mange tanker som svirrer rundt etter denne opplevelsen:

-Dette er først og fremst en sjokkerende inngripen i vårt privatliv og på vår eiendom som vi ikke hadde mulighet til å forberede oss på eller påvirke.

-Ifølge loven skal nabovarsel sendes og godkjennes FØR en sak blir sendt til kommunen. Så har ikke skjedd. Vi har ikke hatt noen mulighet til å vurdere, samtykke, motsi eller si vår mening om valg av trase el lign. Ei heller hvordan det skulle ryddes og gjøres i stand etter endt virksomhet. Selv om ikke vår eiendom skulle berøres i det hele tatt plikter vi uansett å få varsel. Det snakkes mye om virksomhet som kan gi "støy" eller "ulempe" og at slikt etter lov skal varsles til nabo. Her snakker vi om et fysisk inngrep på annen manns eiendom som har fått og vil få konsekvener i fremtiden som vi enda ikke vet omfanget av.

-Hvilken rolle har kommunen i dette? i 2013 kommuniserte vi tett og utfyllende med kommunen om deres prosjekt. Nå i 2015 har vi inntrykk av at det er et "cowboy" prosjekt satt i gang av naboen. Til alt overmål er min avdøde fars signatur trukket inn i saken som "samtykke".

-X har som nevnt lagt seg helt flat for oss og unnskyldt seg på det sterkeste. Hvorfor gjør han dette om han har alt sitt på det tørre?

Jeg kunne skrevet mye mer om dette. Vi er i sjokk. Hva mener folket her inne om denne saken?

mvh
ES


   #1
 5 568     1
Det er mange detaljer, og såvidt jeg klarer å lese er det flere "saker" som flettes litt inn i hverandre. Men for å oppsummere min forståelse: Det ble i 2013 gitt samtykke (til kommunen) om å legge vann/avløp på høyre del av din tomt. Dette prosjektet ble aldri igangsatt. Nå har nabo lagt vann/avløp, på venstre del av din tomt, uten å innhente samtykke fra deg. Han mener at samtykket du ga i 2013 også gjelder for dette arbeidet. I tillegg har naboen utført skogrydding på din tomt. Noe av det har dere samtykket til, men noe har dere ikke samtykket til, etter din oppfatning.

Sånn umiddelbart, og kun ut fra det du opplyser, høres det ut som om naboen har gjort et inngrep på din eiendom uten ditt samtykke når det gjelder vannledningen. Så kan man si at det i prinsippet er forbudt ut fra allmenrettslig forståelse, men hvorvidt det er "forbudt" juridisk er jeg usikker på.

En tredjepart vil muligens vurdere det annerledes enn deg. En tredjepart kan komme til å si at det ikke er gjort noen inngrep på din tomt som forringer hverken bruksverdi eller reell verdi. Dersom du umiddelbart tenker at naboen skal trekkes for retten, er det ikke sikkert at resultatet blir det du forventer og må du være forberedt på at det kan medføre en relativt stor kostnad for deg.

Jeg tror det er fornuftig av deg å:

1) Dokumentere (ta bilder av alt, nå før det gror til)
2) Kontakte en advokat og forhøre deg litt om hva du bør gjøre, og hva du kan forvente.
3) Tenke gjennom hva du ønsker å oppnå på lang sikt.

Hvordan vil du at situasjonen skal være om 10 år? Da tenker jeg på alt, både naboforholdet, tekniske løsninger for vann/avløp, tomtens utseende, etc. Det hjelper å ha et mål i det fjerne dersom man skal bevege seg i en fornuftig retning. Dersom det du gjør nå er styrt av dagens situasjon og følelser blir det mye virring frem og tilbake som kanskje ikke er formålstjenlig i det lange løp.

Er du medlem i Huseiernes Landsforbund eller tilsvarende kan du få gratis juridisk rådgivning. Dersom ikke, er det nok verdt noen tusenlapper å gjøre det. Det kan være en realitetsorientering for hvordan loven fungerer.

Jeg er usikker på om kommunen har en rolle her.

Edit: Dersom vannledningen ligger på din tomt, må den vel tinglyses på din tomt? Er det tinglyst noen form for ledningsrett eller lignende på din tomt?
HSt
   #2
 31 621     Lillestrøm kommune     0
TS bør i allefall avklare om vilkårene for at de kan koble seg på dette nettet. Naboen må også få beskjed om å rydde opp etter seg, det krevde mye dugnadsinnsats å rydde opp etter entreprenør når det ble lagt vann og avløp på vårt hyttefelt, men nå 2 år etter begynner sporene å forsvinne. Disse rettene bør fremgå av avtale som tinglyses.
  (trådstarter)
   #3
 9     0
Takk for foreløpige svar!

Tomten vår har vært uberørt i vårt eie siden 1973. Vi har ikke innlagt vann og det er ikke gjort inngrep i form av ledningsnett eller annet. Vi gikk med på kommunens prosjekt i 2013 for å ikke legge kjepper i hjulene for kommunen. På sikt tenkte vi også å koble oss på vann og avløpsnettet.

Bunnlinjen for meg her er at dette er et uforberedt inngrep PÅ vår private eiendom som har forandret den fullstendig. Det er også lagt ned rør som vil få konsekvens for vår framtidige bruk. Hva om vi vil bygge i den delen av tomten hvor det er gjort inngrep foreksempel?

Gjelder et samtykke fra min avdøde far til kommunen i 2013 for et helt annet prosjekt satt i gang av naboen i 2015??

Jeg bor i Oslo. Hva hadde skjedd om jeg hadde gravet over hagen til naboen uten hans samtykke?

Det hører med til historien at nabo X skal selge hus og eiendom og flytte fra området så forholdet til ham er ingen "issue".

Jeg har tatt masse bilder og film av det som er gjort.
   #4
 2 018     Strømmen     0
Synes psv021 oppsummerer dette veldig bra, skaden har skjedd, og å starte
en prosess for å endre trasse blir dumt...
Selvfølgelig er dette helt feil, og jeg tror jeg ville fått en advokat til å skrive
noen ord, slik at nabo X betaler all opprydding, dette bør du gjøre for tydelig
å markere ditt revir for all fremtid.
Signatur
HSt
   #5
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Mitt poeng var at når dette først er skjedd så kan i allefall TS utnytte dette til å få en god avtale for fremtiden. Skal han betale sin andel for å knytte seg til en ledning kan dette fort bli 80k i utgifter. Siden naboen som har tatt kostnaden og stått for selvtekten så ville dette være en løsning at tilkobling blir gratis/billig for TS. Siden nabo skal selge er det enda viktigere at dette formaliseres i tinglysingen.
   #6
 461     Stavanger     0
Anmeldelse og er erstatning i mangehundrekroners klassen, det er det du bør gå for. Beholde naboforhold er udiskutabelt i en slik sammenheng, han har aldri vert på banen, tvert i mot forulempet han ett seriøst prosjekt med initiativ fra kommunen.
Ta bilder og kontakt med advokat, der finnes muligens flybilder fra diverse tjenester på nettet, "norge i bilder", "seeiendom.no" osv, dette er ypperlig bevismateriale, sammen med private bilder. Alliere dere med kommunen for det virker som han har lurt kommunen i saken også. Få avløpsrørene og alt fjernet fra deres eiendom, og lag mest mulig trøbbel for deres nabo og sørg for at det blir dyrest mulig for ham. Det med underskriften skal du sannsynligvis ikke tenke på, det er som å sammenligne eple med banan. En underskrift på samtykke om VA i høyre del av tomten til kommunen gir ikke herr nabo X rett til å reise ett høybygg i Bjørvika.

Denne saken kan du trygt styre inn til seier og mange hundre tusen kroner i gevinst via rettssystemet, noe som gir deg mulighet til å få en landskapsarkitekt og entreprenør til å sette i stand tomten slik den var.
HSt
   #7
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Erstatning kan man ofte glemme, i den juridiske verden er det spørsmål om du har lidt et faktisk økonomisk tap. Kunne du ikke leid ut hytta slik det var gjort avtale om er dette et slikt tap. Sørg heller for gode avtaler til fordel for TS.

   #8
 461     Stavanger     0
Erstatning kan man ofte glemme, i den juridiske verden er det spørsmål om du har lidt et faktisk økonomisk tap. Kunne du ikke leid ut hytta slik det var gjort avtale om er dette et slikt tap. Sørg heller for gode avtaler til fordel for TS.

Nei, nei, nei... hva snakker du om?
Når noen forvolder så stor skade som det her er snakk om, 100 meter med grøfting og legger skogen flat, ja da er det særdeles grovt. Ta kontakt med en advokat som jobber innenfor området så ser en ganske raskt at det er håp og vel så det i denne saken...
I mellomtiden kan en lese litt om tilsvarende saker her:
http://www.hjort.no/erstatning-for-felte-trar
http://e24.no/privat/eiendom/kuttet-14-traer-maa-betale-en-million/20883980
http://www.varden.no/nyheter/hugget-trer-pa-nabotomta-ma-betale-450-000-kroner-1.1332609

Her er det ikke bare snakk om hugging, det er jo snakk om graving og nedlegging av rør, det topper jo hele kaka. Nabo X skriver jo historie ved å begå slike lovbrudd som dette.

jaf
   #9
 5 707     tromsø     0
Ikke dumt å be om å få vann og avløp inn til egen hytte som kompensasjon. Er hytta fra 1943 så er vel rør modne for utskifting? Koster fort 250 000,- å legge nye rør i de  som beskrives i innlegg. Mye papirarbeid også. Du skal vel ha den naboen i mange år. Skog vokser opp igjen. De fleste plasser vokser skogen til den blir helt ugjennomtrengelig.
  (trådstarter)
   #10
 9     1
Huggingen på tomten er i annen rekke men er en del av helhetsbildet fordi nabo X åpenbart har brukt vår velvilje når det gjaldt trefelling til å ta seg til rette med et stort anleggsprosjekt. Ang. trefellingen konsulterte han flere ganger på telefon med min bror. Betingelsene var at han ryddet opp etter seg innen rimelig tid. Det har nå gått to måneder og alt ligger fortsatt strødd. Det forbløffer meg at han meldte og kommuniserte så inngående ang felling av trær når han unnlot fullstendig å melde fra om stort graveprosjekt tett ved og PÅ vår tomt.

Det er selvsagt fristende å kjøre på i rettsvesenet. Jeg venter på svar fra kommunen og vil undersøke i flere instanser om saken. Ankepunktet er dog at dette inngrepet har skjedd uten vår viten og vilje og uten noen form for informasjon fra nabo X. Bare det i seg selv føles direkte krenkende. Når det i tillegg ikke foreligger formelt nabovarsel ei heller et knyst fra kommunen som har godkjent prosjektet så strider det mot vanlig oppfatning om rett og galt.

Det står utførlig i naboloven paragraf 6 : Naboloven har regler om at nabovarsel skal gis når det skal settes i gang planting, graving, bygging, industrivirksomhet eller annet som kan være til skade eller ulempe på en naboeiendom. Naboer skal varsles i rimelig tid før tiltaket skal settes i gang og kan da kreve naboskjønn.