491    4    1  

Svært firma prøver å ta fra oss utkjørsel/p-plass -- noen som hadde giddet å hjelpe?

 1     0
Hei,

Vi er fire bolighus som har hatt utkjørsel og parkeringsplass ved siden av våre eiendommer siden 1927.

Ved siden av oss lå det en gjerdefabrikk som nå har blitt kjøpt opp av dette svære firmaet. Det bygges ny bybanetrasé rett utenfor huset vårt, og vi har alle på følelsen at det dette firmaet egentlig vil er å ta fra oss hele eiendommen.

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=17&lat=6731721.51&lon=-31347.36&markerLat=6731738.3694675015&markerLon=-31354.958173432504&panel=searchOptionsPanel&sok=kanalveien%206&showSelection=false

Deres argumenter er (https://gist.github.com/hakkiplaten/bc96652f830a78d4eb70941a2651e618):

- Brevet vårt fra Bergen kommune fra 1991, hvor de uttrykker ønske om egen utkjørsel for våre eiendmmer, er ikke signert av gjerdefabrikken og er derfor ugyldig
- Vi har ingen avtale med tidligere eier av gjerdefabrikken om bruk av denne utkjørselen
- Det er ikke tinglyst noen parkeringsrett i grunnboken til gjerdefabrikken

Her er brevet vårt fra 1991:
https://gist.github.com/hakkiplaten/1ab4bf844a108026e0d83718f4c4b871

Her er et annet brev vi har fra 1927, som vi foreløpig har holdt for oss selv:
https://gist.github.com/hakkiplaten/62c343ed7a2e9bf5aa0d73022a78331a

Noen her som hadde giddet å komme med råd før vi evt. selv leier inn jurist?

Takk!
   #1
 19 551     Akershus     0
Det ligger et område SØ for dere, 159/946, ser ut som rester av et gammelt jernbanespor. Hvem eier det? Noen muligheter her?

Brevet dere har og bruken av adkomsten fra 1927 kan være grunnlag for påstand om hevd. Hevd er imidlertid en uklar lovregel med mange om og men og kan være vanskelig å vinne frem med.

Det er ser ut som om en har ment å dokumentere en adkomst, men st dette aldri er blitt tinglyst, det er uheldig. Brevet viser til at deres tomter er skilt ut fra 7/11. 7/11 i Bergen ligger på et helt annet sted. Mao, matrikkelen synes å være endret. En må bringe klarhet i hva 7/11 anno 1927 var.

For meg ser det ut til at 4 boliger nå blir uten adkomst etter snart 100 år. Kanskje et grunnlag for ekpropriasjon?
Signatur
   #2
 566     0
At man ikke laget vanntette avtaler om adkomst for 100 år siden er ikke uvanlig. Det var nok aldri meningen at husene skulle stå uten lovlig adkomst, hverken i 1927 eller senere.
HSt
   #3
 25 389     Lillestrøm kommune     0
På hytte har vi veirett i skjøte, veirett på samme måte som hovedbølet (et småbruk) denne retten ble gitt 20år før det kom noen vei og vi tok retten i bruk enda 10-15år senere

Så rettigheter trenger ikke å stå som heftelser selv om de burde ha vært registrert som det.
   #4
 2 502     Asker     1
Burde la seg gjøre med hevd her. Et ingen tvil om hverken at dere har brukt dette og at det har vært en avtale om dette siden 27. Men dere bør handle raskt. Ta kontakt med advokat umiddelbart. Sjekk med innbo om de dekker dette. Ikke utenkelig.
Signatur