1 063    38    8  

Tips til "billigere" påvisning av tomtegrense? Noen som tar slike jobber privat?

 74     0
Hei! 

Ønsker å få påvist tomtegrense (for å unngå å bygge for nær grensa), men ønsker ikke å betale 7.500 kr til kommunen (det er ikke mulig å sette opp målepinner pga vei). 

Er det noen som har tips om hvor jeg kan få gjort slikt til en rimelig pris i Oslo? Jeg har målebrevet fra kommunen, det er ukomplisert adkomst osv, så det er nok en veldig liten jobb for noen som har utstyret. 


   #1
 2 189     0
Du kan betale ca 6500 til et privat firma, det gjorde vi for garasjen vår.... Det er dessverre ikke noe rimeligere, men da setter de ut målepinner og plasserer bygget riktig. Fordelen er også at de kommer raskere enn kommunen.
   #2
 164     0
Tja. Kardinaltipset er: gjør det sjøl. Pinnen(e) i veikanten forsvinner nok igjen, uavhengig av finner.

Det spørs hvor nøyaktig du ønsker å finne målepunktene og om du har noen målepinner satt (alt er vel ikke vei hos deg). Alle punkt på målebrev har oppgitt x-y koordinater. Det er også oppgitt avstand mellom tilliggende punkter. Det går også lett an selv å regne ut avstanden mellom to punkter når du har deres koordinater.

Hvis nøyaktigheten ikke skal være større enn innnefor 10-20 cm og tomten er relativt flat, ville jeg brukt oppgitt avstand mellom tre målepunkt og strekt tynt snøre, eventuelt målebånd, fra de to nærmeste (som forutsettes pinnesatt) og funnet den tredje som mangler i krysspunktet.

Hvis nøyaktigheten kreves under 10-20 cm må du (forsøke) leie målestav fra Leica Norge AS. Kostbart utstyr som kanskje ikke leies ut til enhver. Det kan være lettere for lekmann å finne koordinatene til et gitt punkt enn å finne punktet utfra koordinater med denne GPS-baserte staven.

Noe helt annet er at det kanskje er kommunen selv som har fjernet/brøytet ned den/de manglende pinnene dine. I så fall burde kommunen ikke ta 7500 av deg for å reparere eget skadeverk..
Signatur
   #3
 15 640     Akershus     0
Har du fortsatt 2 grensepinner, kan en teodolitt-kikkert, kalkulator og Pythagoras redde deg. Med kikker kommer du trolig greit under 5 cm.
Signatur
   #4
 1 472     I huset mitt     0
Fordel med firma/kommunen som måler opp er jo at da har man argument for å ha handlet i god tro/noen som kan holdes ansvarlig for måling om det viser seg i ettertid at noe er feilplassert. (ref andre tråder her på BB om feilplassert hus, etc)
   #5
 15 640     Akershus     0
Det er et poeng. Står en nybygget diger forretningsgård i Melhus — «på halv tolv . Ble mye styr.
Signatur
   #6
 89     0
Fint å spare seg til fant med å gjøre noe slikt selv, når konsekvensen i værste fall kan bli påbud om riving👍
Signatur
   #7
 5 334     0
De 7 500 er ikke bare for påvisning, de er også, som andre også skriver, for en forsikring om at du har alt på det rene skulle noe være feil et sted.

7 500 er jo, isolert sett, ikke lommepenger, men det er jo ikke en spesielt stor sum heller. Jeg ville ha vurdert sterkt om det er her man virkelig vil spare noen kroner, og om det er verdt det.

   #8
 398     Rogaland     0
Ta kontakt med et lokalt oppmålingsfirma. De kan komme ut og påvise punktene og merke opp med spray, skal de sette ut grensepåler, så blir det dyrere, da skal kommune og naboer, også blandes inn. (ihvertfall det jeg fikk bedskjed om for et år siden). Tror jeg betalte rundt 2000 for påvisning av punktene, de fakturerte etter medgått tid.
   #9
 5 130     Tromsø     0
7500 til kommunen er ikke store pengene i det store regnestykket dersom det er et helt hus til flere millioner som bygges, men en forholdsvis stor sum hvis det er en søknadsfri redskapsbod som bygges. I sistnevnte tilfelle kan det være et alternativ å bare måle selv etter beste evne, og være forberedt på å flytte boden når eller hvis man får beskjed om at den står feil. Snakk også med naboer først, dersom de ikke har innvendinger er det lite sannsynlig at noen vil kreve den flyttet.

Fordelen med å bruke kommunen (eller et firma som jobber for dem) til grensepåvisning og koordinatfesting, er at eventuelle uoppmålte grenser, grenser målt med liten nøyaktighet, grenser som er feiltegnet på kommunale kart, blir korrigert eller tegnet inn med stor nøyaktighet (+/- 10 cm) på kommunale kart og hos statens kartverk.
Signatur
   #10
 720     2
Kommuner bruker vel GPS og det blir veldig nøyaktig, fordelen er også at da blir det mulig å finne punktene i ettertid, selv om merkene på bakken blir borte.
Og da er grensene dine markert og registrert for all ettertid.