752    24    1  

Uenighet om veirett

 2     0
Vi eier en bolig i en by som har en vei gjennom gården, og videre inn til baksiden av en næringseiendom. Næringseiendommen har fått tinglyst retten til å kjøre på veien «for bruk til varelevering». 
Med tiden har de tatt seg mer til rette og parkerer både biler og andre ting der permanent til daglig bruk. Hvordan skal man gå frem for å få de til å slutte med overdreven bruk av noe som aldri har vært i avtalen? Eller er dette noe vi må finne oss i? 

HSt
   #1
 36,620     Lillestrøm kommune     0
Har bygget adkomst fra en annen vei også ?

Jeg er redd dette er i kategori dårlig definert avtale og da taper dere lett slikt.

En bekjent var i motsatt situasjon og skulle få veirett tilben vei som enda ikke var bygd. Etter st jeg hadde sett avtalen hadde han fått med et kart der veien skulle ende og vi definerte også hvilke typer kjøretøy som skulle kunne bruke veien.
  (trådstarter)
   #2
 2     0
De har adkomst fra hovedvei like foran sitt bygg. Er ikke snakk om å endre tillatelsen for bruk av varetransport. Bare all privat ferdsel og parkering i vår hage som er det vi sliter med. Kjøringen over eiendommen for levering er jo tinglyst, så den må vi bare leve med. Mer det at de benytter seg av denne «lille tillatelsen fir å legitimere all annen bruk av bakgård/hage/parkering som ikke har noe med varetransport å gjøre.
   #3
 24,675     Akershus     0
Parker egen bil, båt, varehenger, campingvogn og plasser plantekasser og hagemøbler i deres gårdsrom slik at det bare er plass til varelevering? Sett opp gjerde eller hekk inne på egen grunn?  Så lenge en ikke hindrer varelevering er tinglysningen oppfylt.
Signatur
HSt
   #4
 36,620     Lillestrøm kommune     0
Ok ja parkering på feil grunn er nok kurrant å ta opp mens kjøring til eiendommen blir alltid vannskelig med definitivt kanon av nødvendig

Men så vet jeg hvor vanskelig det er å dressere naboer vi hadde felles innkjøring over vår tomt i Tronheim og ble stadig parkert inne
   #5
 4,193     0
Ville sendt skriftlig kommunikasjon der du understreker hva avtalen gjelder og at parkering ikke omfattes.

Gi en rimelig frist for opphør av dagens praksis og informer om at du kommer til å håndheve avtalen med borttauing for eiers ansvar og risiko etter fristen samt at evt løsøre vil bli ryddet.

Ville også vurdert parkering forbudt-skilt. Bedriften vil fortsatt ha anledning til stopp for lossing og lasting, men ikke mer. https://www.tungt.no/article/view/764411/smart_regel_om_lossinglasting_og_parkering_enklere_enn_du_kanskje_tror
TSt
   #6
 14,509     0
På Privat vei så måtte det skiltes med dette hvis en skulle kunne håndheve ting selv fikk vi beskjed om der jeg bodde før. Så vi fikk satt opp et slikt skilt. Da kunne Politi være med på rekvirering av borttauing. Ellers ville ingen gjøre noe. Men kom aldri så langt at det ble aktuelt. Mulig skiltet hjalp til at en ikke ble parkert inne ved avkjøringen som her kunne være et problem.
   #7
 3,881     Asker     0
En avtale er tosidig. Man kan i samme slengen si at dersom bruken ikke opphører må dere se på om dette anses som et så stort brudd på avtalen at dere vil søke å oppheve den opprinnelige avtalen. Dette er langt fra utenkelig at dere juridisk faktisk kan få til (etter gjentatte skriftlige klager vel å merke). Rimelig tid å rette seg osv. en avtale om rett til adkomst er basert på gitte vilkår. Brytes vilkår kan man helt klart argumentere med at avtalen er brutt og kjennes ugyldig. Spesielt når man her også kan argumentere med sikkerhet etc.
Signatur

   #8
 24,675     Akershus     0
Kan en se for seg at denne veiretten er bortfalt idet bygget i nyere tid har fått annen adkomst?
Signatur
TSt
   #9
 14,509     0
Det er nok litt ønsketenkning, jeg har tinglyst parkering et sted og har fått en parkering til nærmere. Men gir jo aldri fra meg den første av den grunn, to biler, besøkende etc.
   #10
 3,881     Asker     0
Tror heller ikke den bortfaller grunnet egen adkomst. Men dersom brudd på avtalen over lang tid, samt gjentatte varsler, kan den helt klart.
Signatur