192    1    1  

3-fase IT, filosofisk tråd

 19 910     Akershus     1
Jeg har over tid grublet over ordbruken innen el-forsyning. Herunder terminologi spesielt for IT som jeg finner ytterst forvirrende og ugjennomtrengelig for dem som ikke kan dette fra før. I det følgende forsøker jeg meg på en klarere formulering. Håper noen tar seg tid til å kommentere.
«Fase» i et IT nett er et sant virvar og grunnlag for mange misforståelser. I det følgende skriver jeg litt om dette. Vær obs på at dette ikke er feil, men divergerer noe fra det som vanligvis skrives.

Med fase innen elforsyningen kan en mene mangt:

1) en elektrisk leder
2) en bestemt spenning
3) en tidsforskyvning/fasevinkel mellom to sinusformede spenninger.

Med fasespenning forstår en innen litteraturen dette som spenningen som genereres mellom en linjeleder og midtpunktet N-punktet i en generator. Siden N-leder ikke fremføres til forbruker i IT, så finnes det heller ingen mulighet for forbruker å tilknytte seg noen fasespenning.

Frem til IT-forbruker fremføres kun 3 linjeledere. Mellom disse kan en ta ut 3 linjespenninger. Linjespenning, line voltage er kjent og brukt i litteraturen. I IT er linjespenningen på 230V. Det finnes 3 linjespenninger, faseforskjøvet 120 grader hos forbruker og normalt kobles alle laster i trekant mellom linjelederne. 

Laster (trekantkoblet) hos forbruker i IT mottar altså linjespenning på 230V.


I linjelederen fra generator til forbruker går en linjestrøm. Dette er vektorsummen av strømmene i to sidekanter i trekantkoblingen. Linjestrømmen begrenses av sikringsstørrelsen, men strømmen i hver sidekant er mindre enn linjestrømmen. Ved symmetrisk last er strømmen i en sidekant lik linjestrømmen/sqrt(3)I IT finnes:
Linjespenning, L1-L2, L2-L3, L3-L1.
Linjestrøm
Linjeledere, L1, L2, L3
Fasevinkel mellom f.eks. 120 grader mellom linjespenningene.

Det finnes ikke:
Faseledere (faser)
Fasespenninger
Enfase-last er ikke mulig, men énspennings-last er mulig.
En énspenningslast kobles mellom to linjeledere og mottar linjespenning. 


Med denne terminologien finner jeg det lettere å kommunisere. Jeg mottar gjerne kommentarer.


Signatur

TDJ
   #1
 1 603     Asker      0
Litt skolering for dummies er alltid velkommen !!
Lurer på; er definisjonene og begrepene du benytter de samme som NEK osv benytter ?!
(Spurt i beste mening, greit om de er NEK )
Signatur