478    20    1  

Artig bilde eller løsning?

pwb
 2 171     Ski     0
Må stusse litt over dette bildet altså Wink
Artig bilde eller løsning? - 2021-01-10_15-30-59.jpg - pwb

   #1
 3 160     0
Mimre tilbake til 60-tallet?

Det var en periode mote med hus i "halv-etasjer", med en sentral midgang med trapp som gikk opp en halv-etasje av gangen, med dører inn til rom på hver side.

Flere av mine slektninger bodde i hus som kunne ligne på dette, så jeg "føler meg hjemme" (selv om det var gått av moten da mine foreldre begynte å bygge). På materialbruken ser dette ut til å være et nyere hus, men kanskje moten har kommet tilbake enkelte steder.
   #2
 4 860     NITTEDAL     0
Merkelig bilde, må jo være fotoshoppet, ut i fra løsningen på høyre side trapp. Rommet med døren oppe på høyre side må jo også være ekstremt lite, kanskje bare et bøttekott, med halv dørhøyde?

Ja, et merkelig bilde.
HSt
   #3
 29 974     Lillestrøm kommune     1
Nei, som Kjell skriver dette er normalt hus med 1/2 etasjer da er det inngang for hver 1/2 etasje i trapp og det er en høydeforskjellen mellom gulv i disse rommene på høyre side

Og brennvidde på linse kan fordreie dybde følelse i bilder, kanskje også her ?

Hus med 1/2 etasjer kan være effektivt for å tilpasse hus til mindre sprengning og oppfyllinger
   #4
 4 562     OSLO     0
Merkelig bilde, må jo være fotoshoppet, ut i fra løsningen på høyre side trapp. Rommet med døren oppe på høyre side må jo også være ekstremt lite, kanskje bare et bøttekott, med halv dørhøyde?

Ja, et merkelig bilde.

tror faktisk bilde er ekte. man blir lurt, det er etasje skillet som slutter der. mange nivåer på det huset
Artig bilde eller løsning? - bb rart.jpg - alt_er_mulig
   #5
 4 860     NITTEDAL     0
Det er mulig det er åpen gulvflate oppe der den blå streken er og at man blir lurt av den skyggen som går ned på veggen til venstre for døra. Så for meg at taklista også gikk over døra oppe, og at skyggen var et hjørne på en vegg, men det stemmer nok ikke.

Ja, noen ganger er det veldig praktisk med halve etasjer. Husker noen venner av mine foreldre som hadde et veldig spennende hus med slike løsninger på en meget bratt tomt. De fikk en utrolig hyggelig hageflekk oppe, med utgang fra kjøkkenet helt øverst grunnet slik løsning.
   #6
 3 160     0
Men det er håpløst den dagen du blir gammel og stiv, og får problemer med å gå i trapper!
HSt
   #7
 29 974     Lillestrøm kommune     0
Det er lettere å gå 1/2 etasje enn en hel keal, alternativet er ofte det

   #8
 4 860     NITTEDAL     0
Du blir ikke stiv når du går mye i trapper, bare gammel. Trappeheiser finnes, skulle tatt meg noen timer og noen plater, samt et par stoler, noen trinser og et par vinsjer og lage en fungerende trappeheis. Har forøvrig en fin vareløfter/palleløfter stående, den kan fungere fint som heis den dagen jeg trenger det. Elektrisk vinsj og en sittesele, transportbånd, mulighetene er mange.

Er overhodet ikke redd for hus med trapper.
   #9
 229     0
Man blir lurt av at skråtaket over trappen til høyre ser ut til å ikke ha samme "skråhet" som trappen, at det er en synlig skjøt i tapeten akkurat der denne trappen begynner (nederst), og at det også kommer dagslys inn fra et rom til venstre som lager en lys/skyggeovergang ved toppen av trappen. Dette tilsammen gjør at det ser ut som om veggen har to hjørner, mens trappen går rett, og hjernen blir forvirret av at en rett trapp umulig kan ligge inntil en vegg rundt to hjørner. Det blir en optisk illusjon.

Forøvrig har jeg veldig sans for hus med halvetasjer der dette er utnyttet til å skape romfølelse. Dette huset ser ikke ut til å være i den kategorien.
   #10
 3 160     0
Trappeheiser finnes, skulle tatt meg noen timer og noen plater, samt et par stoler, noen trinser og et par vinsjer og lage en fungerende trappeheis. Har forøvrig en fin vareløfter/palleløfter stående, den kan fungere fint som heis den dagen jeg trenger det. Elektrisk vinsj og en sittesele, transportbånd, mulighetene er mange.

Heis for en helt eller delvis bevegelseshemmet er definitivt ikke der jeg ville satset på hjemmesnekrede Petter-Smart-løsninger!

Du har to hovedtyper: Først: Platform-heiser, for rullestol, som må ha en plattform rullestolen kan kjøres opp på. Den må tåle 3-400 kg vekt (det gjelder naturligvis også festet i vegg/gelender). Mange modeller kan ikke følge svinger, og du må da ha én slik heis for hver halv-etasje (tre heiser, i huset på bildet). Skal du snekre en trekk-mekanisme, dvs. ikke motor på plattformen, må du løse noen problemer for å få det til å fungere rundt 180 graders svinger. Når heisen har kjørt opp, vil plattformen stikke ut over de øverste trinnene og hindre adgang for andre (føre) mennesker. Plattformen må derfor som hovedregel returneres til nederste nivå når den ikke er i bruk. Når brukeren skal ned fra en høyere etasje, må heisen "hentes opp" - her: Inntil tre ganger, en gang for hver av de tre heisene. Plattformen må være utformet slik at den ikke hindrer andre mennesker; de må gå over den for å komme til trappa. I huset på bildet ville plattformen stikke ut foran døra til høyre, som en skikkelig snubletråd.

Den andre typen er en sete-heis for de som har en viss førlighet men vanskelig for å gå i trapper - eventuelt kan de ha en innendørs-rullestol på hvert halv-plan. (Mange rullestol-brukere benytter stolen bare deler av tiden, men er avhengig av å ha den til avlasting i perioder.) Seteheiser går som regel på "skinner" (de ser gjerne ut som ekstra solide gelender i stål) som kan sno seg rundt svinger, så brukeren slipper å skifte heis. Men å forme skinner som er glatte nok at setet ikke rister plagsomt, med tilstrekkelig styrke til å holde bruker, sete, motor og batterier, og med tenner eller annen utforming til å gi motoren tak, for å trekke setet oppover, er en jobb for en relativt erfraren mekaniker. Det kan finnes løsninger der setet svinger til siden, bort fra trappa, så setet ikke står i veien for andre. På øverste og nederste plan er slikt ofte mulig; på mellomnivåer (som to av fire plan på bildet) vil setet være en vesntlig hindring for andre.

(Du ser både plattformheis og seteheis på f.eks. http://www.nhd.as/produkter/hjelpemidler/thyssenkrupp/)

For en bruker som er dårlig til beins kan det være "et ork" å komme seg på plass på setet og bli sikret så hen ikke faller av. Heisene er langsomme; det tar tid å komme seg opp eller ned, løsne sikringen og komme seg opp på beina igjen. Med en plattformheis er det også et plunder å få rullestolen plassert riktig på plattformen, transporten er som regel enda senere, rullestolen må trilles av og plattformen sendes ned til bunnen av trappa. Og i huset på bildet kan det bli nødvendig å gjenta dette tre ganger...

Ja, du kan vise at det er "mulig" å bo på fire plan som rullestolbruker eller giktbrudden gamling, bare du har en heis eller tre. Men det er ikke noe du ønsker å være avhengig av, kanskje tolv-femten ganger om dagen, eller mer, enten det er for toalettbesøk, hente frosne erter i fryseren, ta de brukte kaffekoppene fra stua til oppvaskbenken, eller å sove. Du kunne lett bruke halvparten av de kreftene du har på å ståke deg opp og ned mellom halv-planene.

Det er ikke uten grunn at man i UU-boliger tilstreber å ha alle funksjoner på ett plan (ihvertfall alle "essensielle" funksjoner). Ved tilpasning av gamle boliger må man iblant renonsere på "alle", og f.eks. ha soverom ovenpå tilgjengelig med en heis som normalt brukes en gang hver morgen, en gang hver kveld, mens alle aktiviteter på dagtid gjøres på samme golvplan.

Men nå er det jo slik at hvis du reelt får behov for en sete/plattformheis behøver du slett ikke smi den sammen selv. (Og hvis du venter til du har behovet, ville du antagelig vært for seint ute - det er ikke mange rullestolbrukere som er i stand til å smi en rullestol-heis!) Du ville fått folk fra hjelpemiddelsentralen på besøk til å vurdere ulike (kommersielle) løsninger. Selv om du i dag kunne klare deg med en seteheis, vil de se framover: Hvis sannsynligheten er stor for at du om tre år er rullestolbruker, bør løsningen være forberedt på det. Og da kan det hende at de kommer til at den eneste velfungerende løsningen er å flytte til en bolig der du har alle funksjoner på ett plan.

(Selv har jeg - ihvertfall foreløpig - ingen bevegelsesproblemer, men når jeg nå bytter ut trappa til 2. etg, med soverom, blir den utformet slik at det er mulig å montere en plattformheis. Kjellertrappa skal også skiftes ut, og den blir forberedt på en seteheis - det er alt det er plass til. Hovedplanet blir tilpasset slik at jeg vil kunne utføre 95% av alle hverdags-aktiviteter uten å verken klatre opp i 2.etg eller gå ned i kjelleren. Jeg velger å gjøre disse forberedelsene slik at jeg slipper noen voldsom ombygging når/om behovet plutselig er der.)