77    2    0  

Bygge murhus

 1     0
Jeg har nettopp fått rammetillatelse til å bygge et større tomannsbolig 312 m2 grunnflate - sokkeletasje + 1. og 2. etasje med teglstein i fasade i Oslo. Ønsker å bygge vegger i sandwich eller vanlig betongelementer/blokker mht å spare byggetid. Har også tenkt å ha etasjeskillere i betong.

Etter det jeg har lest, produseres forskjellige type betongelementer av flere produsenter i Norge. Er det noen som har fersk erfaring i å bygge et bolighus med betongelementer ? Jeg tenker først og fremst på følgende:
- legging av el, vann og avløp i betongblokk konstruksjon
- vinduer i vegg med betongblokker 
- vannbåren gulvvarme 
- ventilasjonsanlegg 
- besparelser i tykkelse av vegg siden jeg vil ha teglstein i fasade
- kostnader
- produksjon av betongblokker og etasjeskillere ute i Europa

   #1
 21 870     Akershus     0
Ble bygget en serie rekkehus her i Ytong/Siporex for endel år siden. Etasjeskille også i Siporex. Brukes visst mye i Europa. En fordel er at en kan frese spor for et og el-bokser med «vanlig håndverktøy . Såbygget opplevde jeg som veldig lyddødt.
Signatur
HSt
   #2
 30 150     Lillestrøm kommune     0
Tegl fasade er vel i dag i praksis det dyreste og tidkrevende en kan bygge, det er jo normslt en luftet teglvegg utrnpå det som bærer huset.

skal en spare byggetid så kanskje KUB e. l er en mulighet, men vet ikke hvordan dette med filermannsbolig evt slår ut