81    4    0  

Detaljert kart på nett?

 4 737     Sørnorge     0
kart.finn.no er en glimrende tjeneste med bra flyfoto, historiske flyfoto, og kart med eiendomsgrenser. Men etter en tur i skogen prøvde jeg å tegne inn på kartet i Finn for å se hvor turen hadde gått, og da kom det frem at høydekotene på kart.finn.no ikke stemmer særlig godt med terrenget.
Seeiendom.no har noe lignende funksjonalitet. Her stemmer høydekotene med terrenget. Men her er det kun et flyfoto å velge i - samme som et av de gamle fotoene til finn, som er i ganske dårlig kvalitet sammenlignet med de nyere foto'ne som ligger på finn.

Vet noen om en karttjeneste som har riktig kart, kombinert med nye flyfoto?

  (trådstarter)
   #2
 4 737     Sørnorge     0
Den hadde en fancy måte å vise høyder på. Ser ut til å være egnet for å finne vei i kupert terreng uten stier.
Men når man bytter til flyfoto er det fra 2008. Og jeg finner ingen måte å vise eiendomsgrenser på.

(Mine skogsturer er for tiden forsøk på å bli kjent med egen eiendom. Finne ut hva som vokser hvor, hvor jeg kan lage stier og driftsveier, samt lokalisere grensemerker.)
   #3
 1 049     0
1881 har mange årganger med flyfotoer, men grensene er nok verre med selv om de er merket.
  (trådstarter)
   #4
 4 737     Sørnorge     0
1881 og gulesider har ikke høydekoter ned til 1m som finn og seeiendom (samme kart som hoydedata.no)
Skulle helst hatt kombinasjonen. Finn er tilsynelatende best, bortsett fra det snodige med at høydekotene ikke stemmer med terrenget.