1 437    33    2  

Diverse om bygg i media

 146     0
Veldig ofte skrives det om byggrelatert i norske medier. Det skrives bl.a. om feil som har blitt gjort, som man kan dra lærdom av og unngå, om boligtvister, om tips og råd, og veldig mye annet.

Jeg lager herved en tråd med linker til byggrelatert i media.

NRK skriver i dag om hvordan man restaurerer gamle vinduer: https://www.nrk.no/kultur/slik-kitter-du-gamle-vinduer-1.13234223

   #5
 4 267     Vestfold     0
Det sjukeste i siste link er jo ikke gebyrene, men pålegget om kommunal påkobling når det krever så store inngrep i terrenget. Stedet hadde antagelig en eller annen form for både vann og avløp fra før. Men man skal aldri stole på en sak som presenteres i kortform i media. For alt vi vet ønsket boligeier å koble seg på kommunalt vann, og fikk tillatelse til det forutsatt at han også koblet til kommunalt avløp. Det synes jeg i så fall er helt greit at han pålegges avløp når han tillates vann.
Hvis han derimot pålegges begge deler synes jeg det burde presenteres et alternativ. F.eks privat renseanlegg.

Det virker jo også noe snodig om kostnaden kommer som en overraskelse på boligeier så langt ut i prosessen.
Ebe
   #6
 4 027     Vestlandet     1
1,5 millioner kroner i utgifter etter kommunalt pålegg om å knytte seg til det kommunale vann- og avløpssystemet:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo/ole-edvard-antonsens-vannregning-1-5-millioner-kroner/a/23860317/

Kan ikke si annet enn at de som er ansvarlige for disse gebyrene er sjuke i huet.

Det er disse du stemmer på hvert år i kommunevalget... Smile
Signatur

Ebe
   #8
 4 027     Vestlandet     0
Jeg tar alltid slike avisartikler med en liten klype salt.

Man kan ikke "omdefinere" fra en bod til blokk og tro man dermed lurer kommunen. Her virker det som prosjektet rett og slett er omprosjektert innenfor rammene av planen, og nabovarslet der etter.

Det er selvfølgelig kjipt for naboer. Men er man så (u)heldig at eiendommen er regulert til et nytt sentrum, så må man dessverre tåle å få naboer tett på seg. Dette er grønt skifte og miljøpolitikk i praksis...
Signatur
   #9
 553     Øvre Eiker     0
Jeg reagerte spesielt på denne biten:
– Så det er viktig å ikkje ta omsyn til innvendingar frå naboar?

– Svært viktig, særleg på slutten av planprosessen. Når ein skal byggja ein by, må ein knusa nokre egg.

Man får jo inntrykk av at store byggefirma får ture fram som de vil, men om en privatperson vil gjøre noe så er det maks motarbeiding selv om det ikke er til ulempe for noen som helst.
Ebe
   #10
 4 027     Vestlandet     0
Det er lettere å få igjennom tiltak dersom man først kan regulere området for nettopp et slikt tiltak. En ny reguleringsplan er rett og slett et nytt regelverk for området.

Dessverre er en ny reguleringsplan så kostbart at det er sjeldent privatpersoner starter dette for enkelttomter. Dermed er private mer prisgitt reguleringsplaner som ikke er tilpasset det tiltaket de ønsker.

Når det er sagt, så går nesten alltid utbyggere inn i en reguleringsprossess med ennå høyere ønsker om utnytting, høyde, flere boenheter osv. Dette ønsker reduseres nesten alltid av kommunen i løpet av reguleringsprossessen. Dermed er det ikke rett frem for utbyggere heller.

Er det også noe jeg har lært, etter å ha sitter på "andre siden av bordet", er at media ikke alltid klarer å fremstille sakene helt riktig. Avisene elsker å ta de svakes part, det er det som selger.

Dessverre er lovverket også ganske innviklet. Private har derfor ofte vanskeligheter å sette seg korrekt inn i sakene, og føler seg dermed ofte urettferdig behandlet.

Signatur