#61
 2,984     Vestlandet     0
Eg er usikker på om transportnæringa vil vera så i mot forslaget. Kina-handelen, der pakke på under 2 kg kostar 1 dollar å senda frå Kina (fordi UPU klassifiserer Kina som eit U-land), fører jo til økonomisk tap for transportnæringa.
Meir arbeid -> fleire folk i arbeid, men mindre inntekter -> meir press på løn og arbeidsvilkår.

Om grensa for varer handla i utlandet på 3000kr/6000kr burde fjernast, meinar eg lite om. I prinsippet ser eg ikkje noko problem med å fjerna fritaket, men ser for meg store utfordringar med å håndheva det i praksis.

Når det gjeld den klassiske "taxfree-handelen" ved reise til utlandet, er det få ting eg kan sjå for meg som tåpelegare enn at når eg går av eit fly frå Gran Canaria skal eg verta slusa gjennom ein butikk med øl, sprit, tobakk, godteri og parfyme som kan handlast momsfritt før eg får henta bagasjen min. Kva skal dette vera godt for? "Gratulerer! Du har råd til 2 veker i syden. Dette må premierast med at du slepp betala moms på litersflaska di med Cognac, så sant du handlar cognacen din på flyplassen".

Som sagt: irriterande for meg at dette fritaket forsvinn. Men i det store biletet har det lite relevans for korleis liet mitt vert i 2020.

Eg tykkjer det er litt snodig at det som ser ut til å engasjera massane (spesielt på sosiale media) er: bompengar, taxfree, bensinprisar, nrk lisens og flyseteavgift. Medan saker som som press på rettar i arbeidslivet, sosial dumping, eit klima på veg mot katastrofe, aukande ulikskap, maktkonsentrasjon, sult, svekking av demokrati, tap av personvern osv ser ut til å vera mindre viktig.
Signatur

   #62
 2,984     Vestlandet     0
Eg er usikker på om transportnæringa vil vera så i mot forslaget. Kina-handelen, der pakke på under 2 kg kostar 1 dollar å senda frå Kina (fordi UPU klassifiserer Kina som eit U-land), fører jo til økonomisk tap for transportnæringa.
Meir arbeid -> fleire folk i arbeid, men mindre inntekter -> meir press på løn og arbeidsvilkår.

Om grensa for varer handla i utlandet på 3000kr/6000kr burde fjernast, meinar eg lite om. I prinsippet ser eg ikkje noko problem med å fjerna fritaket, men ser for meg store utfordringar med å håndheva det i praksis.

Når det gjeld den klassiske "taxfree-handelen" ved reise til utlandet, er det få ting eg kan sjå for meg som tåpelegare enn at når eg går av eit fly frå Gran Canaria skal eg verta slusa gjennom ein butikk med øl, sprit, tobakk, godteri og parfyme som kan handlast momsfritt før eg får henta bagasjen min. Kva skal dette vera godt for? "Gratulerer! Du har råd til 2 veker i syden. Dette må premierast med at du slepp betala moms på litersflaska di med Cognac, så sant du handlar cognacen din på flyplassen".

Som sagt: irriterande for meg at dette fritaket forsvinn. Men i det store biletet har det lite relevans for korleis liet mitt vert i 2020.

Eg tykkjer det er litt snodig at det som ser ut til å engasjera massane (spesielt på sosiale media) er: bompengar, taxfree, bensinprisar, nrk lisens og flyseteavgift. Medan saker som som press på rettar i arbeidslivet, sosial dumping, eit klima på veg mot katastrofe, aukande ulikskap, maktkonsentrasjon, sult, svekking av demokrati, tap av personvern osv ser ut til å vera mindre viktig.
Signatur
   #63
 3,277     I huset mitt     0
Tror du at eks Posten i Norge (med sine ansatte/sjåfører) får mere penger for en enkelt pakke de lever til deg, om du som bestiller den betaler 15 USD istedet for 1 USD i porto til avsender i Kina???

Færre pakker betyr mindre jobb, og dette vil du nok oppdage resulterer i nedskjæringer.

Håndheving av bortfall av hele taxfree-ordningen er enkel:
Alle må gå på rødt ved ankomst til Norge og betal mva for varene man har med seg fra utlandet.
Ikke noe som er enklere enn det.Wink


Også verdt å tenke seg at fra norske butikker så er dagens 350.- regel like "tåpelig" som taxfree-handel på flyplassen:
"Gratulerer du har et kredittkort eller Paypal og skal premieres med å slippe å betale mva på kina-ting som blir merka med lav pris for å unngå mva."

Ikke et så enkelt tema dette med taxfree og vareinnførsel, de fleste land har tilsvarende systemer.
Saken er nok mere nå at et lite parti på tinget skal få noe de kan si dem har oppnådd, og da er prinsippet viktigere enn fornuften.Wink
   #64
 2,984     Vestlandet     0
"Ikke et så enkelt tema dette med taxfree og vareinnførsel, de fleste land har tilsvarende systemer.
Saken er nok mere nå at et lite parti på tinget skal få noe de kan si dem har oppnådd, og da er prinsippet viktigere enn fornuften.;)"


Eg trur nok du er inne på noko der.

Når det gjeld kva posten får betalt i forhold til pris på vare, mva eller ikkje, så forandrar det seg jo ikkje.

Men om folk handlar mindre frå Kina, vert det handla meir i Norge. Så sant kjøpekrafta er tilstrekkeleg. Då vil derimot posten tena meir, ettersom norske butikkar betaler posten sine satsar.


Signatur
   #65
 3,277     I huset mitt     0
Det sier seg selv at folk med stor sannsynlighet kjøper færre ting når de koste 750.- + pr stykk i Norge og 250.- fra Kina.
Så er det fort 110.- NOK i porto i Norge i tillegg, så det blir færre pakker å frakte for posten og de andre.

Folk er seg selv nærmest. Ingen bryr seg stort om de større problemene i samfunnet/for andre så lenge de selv kan få billige ting.Wink
Alle ønske å kjøpe billigst.
Ingen selger billig om de ikke må.
Ingen som selger ønske konkuranse, de vil bestemme prisen selv(aka høyest mulig)
Selvsagt ønske folk å slippe å betale mva om de kan. -Det ønske jo de norske butikkene også.

Desverre så fokusere politikere nå kun på teoretisk inntjening for mva på pakker som går mva fritt idag.
Så pakkes dette om og inn i et gitt antall teoretiske arbeidsplasser som kunne ha vært for disse 750 MNOK.
Hvem kan si nei til noe sånnt?