261    5    0  

EU-kontroll i utlandet

 5 111     Sørnorge     0
Jeg fikk omsider et svar fra vegvesenet som jeg tror andre kan være interessert i

Viser til din henvendelse, der du spør om det er mulig å gjennomføre periodisk kjøretøykontroll i et annet EØS/EU land.

Regelverk
Som det fremgår av Forskrift om periodisk kontroll, § 2, nr 3, er det bare i særlige tilfeller aktuelt å kunne godkjenne kontroller utført i andre EØS-land.
Det er kun i situasjoner der det ikke er særlig hensiktsmessig å gi ytterligere utsettelse, eller at det vil være særlig byrdefullt å måtte bringe kjøretøyet tilbake til Norge, at kontroller foretatt utenfor landet kan aksepteres. Søker må da dokumentere at kontrollen er gjennomført i henhold til direktiv 2014/45/EU av kontrollorgan som er godkjent av landets myndigheter for formålet. Kontrollresultatet må fremgå av kontrollrapport og dokumentere om kjøretøyet er godkjent eller underkjent ved kontrollen. Godkjenning av kontroll gjennomført i annen EØS-stat gis ikke før dokumentasjon er fremlagt og underlagt en konkret vurdering. Dokumentasjonen må være oversatt til engelsk av autorisert oversetter.
Her viser vi spesielt til direktiv 83/182EF artikkel 3, hvor det fremgår at kjøretøy som brukes i mer enn seks måneder i løpet av en tolvmåneders periode i et land, må innregistreres i det aktuelle landet. Dette bl.a. fordi det skal betales avgifter til det landet hvor kjøretøyet benyttes.

Norge har ingen avtaler med andre EØS/EU-land om gjensidig anerkjennelse av denne type kontroller. Grunnen til det er bl.a. at kontrollen kan variere i omfang og innhold fra land til land, og at det ikke finnes en internasjonal oversikt over hvem som er autorisert til å foreta slike kontroller i de enkelte landene. Den enkelte EØS-stat avgjør selv om de vil utføre periodisk kontroll på et utenlandskregistrert kjøretøy, og det er opp til den enkelte som ønsker denne type godkjenning å fremskaffe dokumentasjon på at kontrollen er utført i henhold til direktiv 2014/45/EU, ved et nasjonalt godkjent kontrollorgan, og at kjøretøyet ikke har mangler. Kjøretøyeier må deretter søke om å få godkjent kontroll utført i utlandet, men det er ingen selvfølge at denne vil bli godkjent i Norge. Du finner også informasjon på www.vegvesen.no.

Statens vegvesen Trafikant og kjøretøy
Med hilsen


Kjøretøyet har vært utenlands i "mer enn 6 måneder i løpet av en 12 måneders periode", men dette er fordelt på 9 land, så bilen blir nok ikke tvangseksportert.

Men spørsmålet står jo fortsatt, hva må til for at det skal være "særlig byrdefullt å bringe kjøretøyet tilbake til norge"?
Hvordan får man dokumentert at kontrollen er utført i henhold til direktivet?

Ved siste endring av EU-kontrollen i norge ble det sagt at endringen var for at kontrollene skulle bli like i hele EU. At dette ikke stemmer i praksis (ennå) er ganske åpenbart - en bekjent som har flyttet til sverige hadde sin svenske bil på "besiktning" hos svensk bilprovning, som sies å være de strengeste i landet (og derfor har tid til å gjøre kontroller som drop-in). Bilen hans ble godkjent og han fikk kommentar om at frambremsene hadde noe redusert kontaktflate. Han tok en titt, og oppdaget at bremseskivene foran var slitt igjennom det herdede området på mellom 50% og 75% av hele skivens innside. Det ville aldri blitt godkjent i norge.

   #1
 19 554     Akershus     0
«Herdet område ? Jeg mener vanlige bremseskiver og tromler normalt er utført i støpejern og er ikke herdbare. Hvordan dreier en herdede skiver og tromler med vanlig dreiestål?
Signatur
pwb
   #2
 2 049     Ski     0
Ingen ting på ei skive eller trommel som er herdet. Var nok bare rust rett og slett.
   #3
 680     klippdalen     0
man kan vel herde skiver om man går inn for det. glasere er vel fort et annet ord..

men da er faen meg skiva ubrukelig etterpå også
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 5 111     Sørnorge     0
Når mine skiver har blitt nær utslitt har jeg kunnet banke av flak som er glatte på den ene siden og ru på den andre. Under flakene har skivene vært ru og bremseklossene har blitt spist i rekordfart. Mulig herding er feil ord å bruke, men noe anderledes er det i alle fall.
   #5
 19 554     Akershus     0
Der du beskriver minner om glødeskall. At skivene rett og slett ruster under dette ytre laget er ganske normalt. Jeg er usikker på hva dette ytre laget er, men herding er det ikke. Kanskje er det bremsestøv som er brent fast?
En slik skive kan dreiers og være like brukbar om den ikke er slitt for tynn. 
Signatur