(trådstarter)
   #11
 5 111     Sørnorge     2
Nå har eier av Nautiluz innrømmet at jeg ikke har noe med saken å gjøre, og at han bare ville kjøre saken til forliksrådet for at inkassoselskapet skulle dekke regningen hans. (Jeg antar at de har kjøpt ubetalt faktura) Saken gikk dermed i forliksrådet.

Inkassoselskapet Contando har altså kjørt inkassosak mot en tilfeldig valgt person med passende navn, uten noen identitetssjekk av at denne personen er rette vedkommende. (Personen de skulle ha kjørt sak mot har et mellomnavn som jeg ikke har, og de har unnlatt å bruke dette mellomnavnet for at det stemte ikke med mitt navn.)

Videre har de arkivert betalingsanmerkning på meg mens de ventet på at saken skulle komme opp i forliksrådet. I brevet de sendte til forliksrådet har de sendt kopi av flere brev de påstår å ha sendt til meg, som aldri har kommet frem. Det er jo litt merkelig at all kommunikasjon det er passelig for deres sak at jeg unnlater å svare på ikke kommer frem. Og samtlige av brevene de faktisk har sendt er sendt dagen før folk flest drar på ferie slik at de i bestefall rekker å se det før frister har utløpt.

Er dette akseptabel fremferd av et inkassoselskap som ikke får noen konsekvenser for dem?

Jeg har vært så mye på reise i år (bare vært hjemme et par langhelger siden februar) at jeg meldte adresseendring til noen bekjente som kan ta imot post, scanne den og sende på mail. Min folkeregistrerte adresse er altså ikke et sted jeg bor. Jeg ble tilkjent dekning av reisekostnader på kr 80,26, som altså ville vært reisekostnadene OM jeg hadde bodd på folkeregistrert adresse. Jeg er ikke tilkjent noe for tiden jeg har brukt på å bevise min uskyld. Mine faktiske reisekostnader er 340km kjøring hver vei for møte i forliksrådet (kollektivtrafikk finnes ikke på strekningen) og overnatting og kost.
I tillegg har jeg mistet to hele dager med daglige gjøremål som følge av reisen. Og jeg har brukt 4 timer på mail-/brevskriving og samle bevis for min uskyld. Hadde dette vært et kundeoppdrag ville jeg fakturert ca kr 42.000. Hva sier jussen om erstattningskrav for utgifter påført av inkassoselskaper som bare plukker tilfeldige ofre?