593    82    0  

Global oppvarming, et vanskelig tema

 7 685     Bærum     0
Melding fra administrator: denne tråden er splittet ut av en diskusjon om testing av el biler. 

Om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke er en komplisert sak. Her blir kategoriske meninger feil samme hvilke side man tilhører. Når det gjelder elbiler er sikkert ikke dagens biler spesielt miljøvennlige hvis man gjør opp et totalregnskap. Imidlertid kan avgiftsfritak være fornuftig for å stimulere utviklingen av elbiler. Uten etterspørsel ingen utvikling. En ting jeg ikke forstår er hvorfor det skal være noe problem å lage oppladbare hybridbiler. Det er jo bare å putte inn en lader og et større batteri slik at eldrift har noe for seg. Hybridbiler som ikke kan lades og kun går et par km på batteri er en blindvei. En skikkelig ladbar hybridbil tror jeg er fremtiden.

pwb
   #1
 2 256     Ski     0

Om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke er en komplisert sak. Her blir kategoriske meninger feil samme hvilke side man tilhører. Når det gjelder elbiler er sikkert ikke dagens biler spesielt miljøvennlige hvis man gjør opp et totalregnskap. Imidlertid kan avgiftsfritak være fornuftig for å stimulere utviklingen av elbiler. Uten etterspørsel ingen utvikling. En ting jeg ikke forstår er hvorfor det skal være noe problem å lage oppladbare hybridbiler. Det er jo bare å putte inn en lader og et større batteri slik at eldrift har noe for seg. Hybridbiler som ikke kan lades og kun går et par km på batteri er en blindvei. En skikkelig ladbar hybridbil tror jeg er fremtiden.


Nye Prius kan vel lades? Husk at hybridbiler frem til i dag kun har vært pr stunt, ingen av hybridbilene bruker noe særlig mindre drivstoff enn en tilsvarende bil med dieselmotor på normal kjøring.
pwb
   #2
 2 256     Ski     0Er det ingen som snakker om all driten produksjon (og resirkulering?) av batterier medfører, da?Hvorfor skal man snakke om det? Det er jo ingen (nesten ingen) som kjøper en elbil som tenker miljø eller gidder å tenke i de hysteriske banene. Man kjøper elbil for å snylte. Det lille fåtallet som kjøper elbil ut fra miljøhensyn er såkalte miljøfrikere og absolutt ingen av dem er i nærheten av å tenke annet enn 3 meter rundt seg selv, så de ser ingen problemer med miljøgifter og dritt rundt elbiler så lenge det ikke skjer innenfor dems komforsone.


Et arrogant og sneversynt standpunkt å ta...

Jeg tenker på begge deler, dvs. jeg er glad for at lokalmiljøet får litt mindre utslipp fra meg


Er dette typisk norsk? Så lenge det blir mindre forurensning akkurat der jeg bor så driter jeg i alle andre? Ingen som tenker på de stakkars barna med astma som bor ved siden av forurensende kullkraftverk som lager strøm så vi kan lade bilene?
   #3
 1 293     Nordpolen     0


Om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke er en komplisert sak. Her blir kategoriske meninger feil samme hvilke side man tilhører. Når det gjelder elbiler er sikkert ikke dagens biler spesielt miljøvennlige hvis man gjør opp et totalregnskap. Imidlertid kan avgiftsfritak være fornuftig for å stimulere utviklingen av elbiler. Uten etterspørsel ingen utvikling. En ting jeg ikke forstår er hvorfor det skal være noe problem å lage oppladbare hybridbiler. Det er jo bare å putte inn en lader og et større batteri slik at eldrift har noe for seg. Hybridbiler som ikke kan lades og kun går et par km på batteri er en blindvei. En skikkelig ladbar hybridbil tror jeg er fremtiden.


Nye Prius kan vel lades? Husk at hybridbiler frem til i dag kun har vært pr stunt, ingen av hybridbilene bruker noe særlig mindre drivstoff enn en tilsvarende bil med dieselmotor på normal kjøring.

På rein bykjøring så har de vel vært billiger i forbruk, men ikke på blandet/langkjøring
   #4
 1 293     Nordpolen     0
2 ting jeg lurer på når det gjelder elbil.
Ser at flere etterlyser mere ladepunkter for at bruken skal øke, hvordan skal dette betales for?Hvem skal betale det og tas dette inn i regnestykket?
Hva med levetiden på batteriene? Og ikke minst kostnaden når de måbyttes?
   #5
 1 421     Bærum     0

Om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke er en komplisert sak. Her blir kategoriske meninger feil samme hvilke side man tilhører. Når det gjelder elbiler er sikkert ikke dagens biler spesielt miljøvennlige hvis man gjør opp et totalregnskap. .

Da må du tillegge produksjon eller avhending av elbiler en større miljøkostnad enn biler med fossilt brennstoff. Alternativet til elbil er jo ikke å ikke ha bil, men å ha en som går på fossilt brennstoff. Elbilen har ingen utslipp så dette er en nettogevinst. Produksjon av EL er neppe mer forurensende enn produksjon av fossilt brennstoff. Effekten fra el er høyere enn den man får fra bensin og diesel. Hva er det som gjør elbilene så lite miljøvennlige totalt sett?
Signatur
pwb
   #6
 2 256     Ski     0

2 ting jeg lurer på når det gjelder elbil.
Ser at flere etterlyser mere ladepunkter for at bruken skal øke, hvordan skal dette betales for?Hvem skal betale det og tas dette inn i regnestykket?
Hva med levetiden på batteriene? Og ikke minst kostnaden når de måbyttes?


De som kjøper elbil i dag forventer gratis lading og at det er kommunene, arbeidsplassen og forhandlerer som bygger ut ett nett de kan snylte på.
Det finnes noen Statoilstasjoner hvor man må betale for lading, f.eks er det vel ca 30,- for 10 minutter, dvs. at å lade en Leaf opp til 80% fra ca 20% koster 60,- for dette får man da 10 mil ekstra, altså 6,- pr mil. Det er jo dyrere enn en normal dieselbil i dag.

klipt fra http://www.elbil.no/ladestasjoner/530-sa-dyrt-at-du-ma-droppe-polsa
"Regnestykket viser at 1 kilometer kan koste deg fra 40 til 70 øre. Vi understreker at denne kostnaden da baserer seg på hva Statoil kaller et «åpningstilbud». Mon tro hva prisen egentlig skal være? En sånn passe bensin/dieselbil har en drivstoffkostnad på 60 til 90 øre."
   #7
 129     Der hvor bartene kommer fra.     0


Om global oppvarming er menneskeskapt eller ikke er en komplisert sak. Her blir kategoriske meninger feil samme hvilke side man tilhører. Når det gjelder elbiler er sikkert ikke dagens biler spesielt miljøvennlige hvis man gjør opp et totalregnskap. Imidlertid kan avgiftsfritak være fornuftig for å stimulere utviklingen av elbiler. Uten etterspørsel ingen utvikling. En ting jeg ikke forstår er hvorfor det skal være noe problem å lage oppladbare hybridbiler. Det er jo bare å putte inn en lader og et større batteri slik at eldrift har noe for seg. Hybridbiler som ikke kan lades og kun går et par km på batteri er en blindvei. En skikkelig ladbar hybridbil tror jeg er fremtiden.


Nye Prius kan vel lades? Husk at hybridbiler frem til i dag kun har vært pr stunt, ingen av hybridbilene bruker noe særlig mindre drivstoff enn en tilsvarende bil med dieselmotor på normal kjøring.


Men Prius er ikke en "el-bil" og får derfor ikke de samme fordelene som "rene" el-biler får. Så da får man ikke fordeler som kan gjøre det interessant (fri bom, kollektivfelt, osv).
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 7 685     Bærum     0
Nå tenkte jeg litt forbi politisk pålagte avgifter. Disse er der for å styre vår adferd (og for å få penger i kassa selvfølgelig). Alle vet at kjøring i kollektivfelt og gratis parkering etc kun er et midlertidig tiltak for å stimulere til kjøp av elbil. I et langstrakt land som Norge vil ikke rene elbiler være et alternativ som eneste bil i en husholdning. Da må i tilfelle rekkevidden kratig forbedres. De eneste fornuftige hadde vært å stimulere til kjøp av hybridbil.
   #9
 241     0


2 ting jeg lurer på når det gjelder elbil.
Ser at flere etterlyser mere ladepunkter for at bruken skal øke, hvordan skal dette betales for?Hvem skal betale det og tas dette inn i regnestykket?
Hva med levetiden på batteriene? Og ikke minst kostnaden når de måbyttes?


De som kjøper elbil i dag forventer gratis lading og at det er kommunene, arbeidsplassen og forhandlerer som bygger ut ett nett de kan snylte på.
Det finnes noen Statoilstasjoner hvor man må betale for lading, f.eks er det vel ca 30,- for 10 minutter, dvs. at å lade en Leaf opp til 80% fra ca 20% koster 60,- for dette får man da 10 mil ekstra, altså 6,- pr mil. Det er jo dyrere enn en normal dieselbil i dag.

klipt fra http://www.elbil.no/ladestasjoner/530-sa-dyrt-at-du-ma-droppe-polsa
"Regnestykket viser at 1 kilometer kan koste deg fra 40 til 70 øre. Vi understreker at denne kostnaden da baserer seg på hva Statoil kaller et «åpningstilbud». Mon tro hva prisen egentlig skal være? En sånn passe bensin/dieselbil har en drivstoffkostnad på 60 til 90 øre."


Det er riktig at Statoil tar seg godt betalt for hurtiglading, og regnestykke forutsetter jo at al lading foregår ved hurtiglading. I Norge så er det jo slik at de fleste har mulighet for å lade hjemme, da vil det i den daglige bruken være unntakstilfelle at man må hurtiglade. Det avhenger selvfølgelig av bruksmønsteret, derfor må hver og en sette opp sitt eget regnestykke.

Vedrørende kostnad for batteriet så kan man regne dette på ulike måter. Man kan blant annet velge å ta hele kostnaden som reduksjon av annenhåndsverdi, eller fordele kostnaden pr. kjørte kilometer.

Risiko og kostnader for batteriet bør jo også vurderes opp mot risiko for registerreimhavari og kostnader for skifte av registerreim (ikke nødvendig på elbil) samt andre kostnader som er spesifikke for elbil.

Her er noen betrktninger vedrørende dette: elbil.no
   #10
 1 421     Bærum     0

De som kjøper elbil i dag forventer gratis lading og at det er kommunene, arbeidsplassen og forhandlerer som bygger ut ett nett de kan snylte på.

Tåpelig generalisering. Jeg vurderer å kjøpe meg en Leaf, men jeg regner med å lade hjemme. Det er bare unntaksvis jeg kalkulerer med å lade ute. Selvfølgelig er det praktisk å lade gratis på offentlige ladestasjoner, men å kalle det snylting er feil. Hvis arbeidsgiver, kommune, eller andre setter opp et gratis ladepunkt har de en agenda bak det.
Signatur