54    2    0  

HMS plan?

 5     0
jeg har en oppgave på skolen og lurer på hva er HMS plan? og hva er en sikker jobb analyse?
Signatur

TSt
   #1
 7 524     0
HMS er Helse Miljø og Sikkerhet.  Sikker jobb analyse er som ordene sier noe en gjør på forhånd for å finne ut hvilke farer som kan være og hvilke tiltak en gjør for å unngå dette i hvert enkelt oppdrag.  
Må da være noe mere om dette i noe litteratur dere har i faget ?