9 828    8    7  

Hvor viktig er det med sikring av vaskemaskin under transport?

 26     1
Vi har ikke transportsikringen til vaskemaskinen lenger. Er det viktig m.h.t flytting og at skal plasseres i flyttebil og kjøre ca. 14 mil?
"Disse skruene som holder trommelen på plass", ja det er de jeg tenker på.

   #1
 6 690     Akershus     0
Disse skruene som holder trommelen på plass, tenker du? Sist gang vi flyttet visste jeg ikke hvor jeg hadde gjort av dem, så jeg sa til svigerfar som hjalp å flytte at vi bare fikk kjøre uten. Han var meget skeptisk da han mente det skulle lite til for å ødelegge maskinen under transport uten sikring. Jeg lette litt til og fant dem til slutt, så fikk ikke testet hva maskinen tåler.
Signatur
   #3
 22 346     Akershus     0
Det funker ofte meget greit å frakte uten disse skruene. Det skal mye til for at noe ødelegges, hvis noe skjer blir det som oftest bulker i blikket, men ikke noe mere. Jeg har kun flyttet maskiner uten slik sikring.
   #5
 570     Askøy-Hordaland     0
Flyttet et siemens vaskemaskin for noen år siden. Hadde ikke transportskruene. Maskinen hoppet og ristet enormt etter flyttingen selv om den var riktig justert. Kan jo være jeg var uheldig eller litt uforsiktig men ville prøvd å stabilisere trommelen på et hvis.
   #6
 22 346     Akershus     1
Det som er viktig er at maskinen ikke settes opp ned eller at trommelen ikke forskyves oppover så langt at fjærene kan hoppe av. Frakt maskinen derfor helst stående. Jeg har gjort det liggende for det meste. Det som er viktig å tenke på da er at det kan komme ut en del vann. Etter frakt lar jeg alltid maskinene stå et døgn slik at eventuell "intern" fukt får tørket.
   #7
 892     Hordaland     3
Jeg har fått meg en gratis vaskemaskin etter noen som fraktet denne uten transportsikring.
I denne maskinen var en intern liten slange kappet rett av, slik at maskinen ikke klarte å måle vannivået.
Men jeg tror denne maskinen ble lagt på rygg under transport. Står den oppreist i vanlig posisjon vil det være mindre sjanse for at noe går galt.