154    3    0  

Hvorfor strømmen blir dyr


   #1
 2 798     0
Hvem tar pengene fra oss og bruker til andre formål enn kraftprodusjon og distribusjonsnett? Hvilke andre formål?

Hvem burde egentlig betale investeringene i kraftproduksjon og distribusjonsnett?
(Da mener jeg i litt mer kvalifisert forstand enn "Noen andre enn oss!")
   #3
 2 684     Vestlandet     0
Nå er dette litt gamle tall, men jeg tror uansett ikke at nettleien i transmisjonsnettet er det som drar opp samlet kostnad til forbruker. Kvoteprisen på CO2 har bidratt mye, ifølge kraftmarkedsanalysen som nettopp kom.