99    0    0  

Kontant betaling: Tidene endrer seg

 3 420     0
Etter norsk lov er kontanter "tvunget betalingsmiddel" - selger er forpliktet til å motta kontanter som betaling (med visse begrensinger på beløp etc.). Likevel: Når du nektes å betale med kontanter (jeg opplever det stadig vekk) har det sjelden noen hensikt å sette politiet på saken.

Det finnes visst verre forbrytelser, der politiet blir bragt inn: Hvis det er selgeren som krever kontanter, og ikke aksepterer elektronisk betaling, da stiller politiet opp for å sjekke om det er ugler i mosen: https://www.nrk.no/osloogviken/politiet-undersoker-bjerke-arrangor-for-kontantbetaling-1.15943479

Nå hevder riktignok arrangøren at det han har oppgitt på plakaten, "Vi har ikke betalingsautomat, ta med penger" slett ikke stemmer, at det var mulig å betale med kort.

Da er antagelig politiet fornøyd; grunnlaget for å gå inn og gjøre husundersøkelse viser seg å ikke være tilstede ("§ 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.") Å kreve kontantbetaling er tydeligvis å betrakte som et "kriminelt tilfelle" som berettiger husransakelse.

Neste steg blir vel at politiet kan gå til husransakelse hos enhver som betaler kontant der det ville vært mulig å betale med plastkort.