50    1    0  

Koordinatsystem

 428     0
Hei, sitter med et oppmålingskart fra -70 tallet.

Koordinatene oppgis med X og Y og består av 6 siffer


omtrent slik: x1234.12 +y4567.34

Er dette kommunen sitt eget rutenett eller går det an å konvertere dette til noe brukbart? 

   #1
 310     0
Uten å være sikker, så kan det være koordinatene er oppgitt etter UTM-systemet, dvs et koordinat system hvor man kun har "Nord" og "East". Hvert koordinat har 6 siffer og et visst antall desimaler, men siden dette er et kommunekart kan det tenkes at de to "første" siffrene for enkelhets skyld er utelatt. Dette kan du sjekke ved å ta et par vilkårlige posisjoner i kartet og deretter sjekke mot en såkalt "UTM kalkulator". Dersom det viser seg at 2 første siffrene er like for f.eks 4 posisjoner er det sannsynligvis UTM det er snakk om.

Edit: Om du lurer, så skal det sjekkes mot WGS-84 (som er det "vanlige" koordinatsystemet).