270    8    1  

Kryptostrøm

 17 297     Akershus     0
«Skjøteledninger og padder er fy-fy»

https://www.nrk.no/hordaland/kryptoselskap-tordner-etter-budsjettkutt_-_-vi-er-blitt-holdt-for-narr-1.14304812

Er vel omtrent som på de fleste byggeplasser?
Signatur

   #1
 2 071     0
Litt sen med reaksjonen ... men det er jo ingen som har vært raskere enn meg Smile

Skjønner ikke parallellen til byggeplasser. Der foregår det reell verdiskaping.

Å subsidiere utvinning av kryptovaluta er som å subsidiere papiret til en privat seddelpresse. Det skapes ingen reelle verdier, uansett hvor mange personer som blir engasjert ved den private seddelpressen.

Offentlig subsidiering av nye former for verdiskaping som kan vokse til selvstendig verdiskapende næringer har jeg ingening i mot, som en drahjelp i en startfase. Men for det første skaper ikke bitcoin-mining noen reelle verdier, og dernest kan det aldri vokse fram til noen selvstendig, reelt verdiskapende virksomhet: Det vil stadig bli vanskeligere å skape nye lissom-verdier. Å subsidiere noe nå er å si at "Vi må skynde oss å ta de lavthengende fruktene før noen andre tar dem!" Vi må plassere oss så høyt oppe i pyramidespillet som mulig, slik at vi kan høste fruktene av spillet.

Det er ikke slikt jeg vi at mine skattepenger skal brukes til.

(Og for å ta det med det samme: Det spiller ingen rolle om vi kaller det "subsidier" eller "lavere avgifter som er noe helt annet enn subsidier!!!" Så lenge det fører til at det offentlige har mindre mindre midler for å dekke andre offentlige utgifter går det ut på ett hva vi kaller det. Jeg vil ikke at det offentlige skal ha mindre midler til skoler, veier, helsevesen og andre oppgaver, fordi de subsidierer seddelpresser, uansett på hvilken måte reduksjonen skjer.)
TBL
   #2
 96     Lørenskog     0
Trur trådstarter tenkte på måten kablene var lagt opp på, med byggestrømskap, som (som ikke er stengt) og med store mengder kabler "rundt om kring".

Stussa litt på det samme når eg leste artikkelen. Dette må være regnet som en fast installasjon, og da bør (skal?) det legges opp permanent kabling, og ikke løse kabler?
  (trådstarter)
   #3
 17 297     Akershus     1
Var mengden kabel jeg tenkte på ja. Her ser en «midlertidig permanent kabling i praksis. Ikke så forferdelig forskjellig fra hva en kunne se i en Telenor-sentral i nyere tid.

Ellers, bitcoin har jeg aldri forstått (glem blokkjedeteori). I prinsippet tar en en basarloddbok, setter et kryss påbaksiden av hvert lodd og selger det for virkelige penger mens en innbiller kjøperen at dette er verdier som vil stige inn i himmelen. Det fungerer så lenge noen tror på dette og at noen skurker trenger anonyme «penger .
Signatur
O_K
   #4
 367     0
Strømløsningen der bærer preg av at ting skal gjøres så billig og raskt som mulig. I utgangspunktet ikke noe farlig, men uoversiktlig og mer utsatt for slitasje enn et "ordenlig" anlegg.

Når det gjelder støtte til den næringen så er det noen som er flinke å syte. Det ene argumentet er at dette "bare" dreier seg om 10mill i året, og i neste setning hører vi nå at to forskjellige milliardinvesteringer ryker som følge av dette.

Dette er utstyr med kort levetid siden regnekapasitet i forhold til strømforbruk er viktig, så la oss si at forventet avskriving er 2 år (da vil nytt og moderne utsyr lønne seg siden det kan utføre fler regneoperasjoner med samme mengde strøm). Hvis du avskriver 1mrd over 2 år så er det 500mill i året. Totalt er altså hele denne næringen, inkludert de som allerede er etablert forespeilet en ekstrautgift på 10mill. Regner med at den nye milliardinvesteringen ikke bruker mer enn 10% av total kryptostrøm, da betyr det at de får en økt årlig kostnad på 0,2%. Hvis det er nok til at investorene trekker seg så har det vært et dårlig prosjekt til å begynne med.
   #5
 2 763     0
Det handler ikke om kroner og øre, men om usikkerhet. Så lenge norske myndigheter blir oppfattet som vinglete og uforutsigbare, så velger investorene er tryggere havn.
   #6
 2 047     I huset mitt     0
Støtter egentlig myndighetene fullt ut på denne saken:
Skal det subsidier til så må det genereres direkte verdi tilbake i form av arbeidsplasser, skatteinngang, inntekter, fordeler for folket/nasjonen, etc etc.
-Graving av kryptovalutta er ikke noe av dette.
Sånn sett bedre at disse minerene etablerer seg i våre naboland, da kan Norge selge strøm dit til normale priser.

Norge sender nå faktisk et bra signal og viser veien fremover på hva landet ønsker.(aka forutsigbarhet).Wink
   #7
 2 371     Vestlandet     0
Man får ikke tatt inn elavgift når man eksporterer da. Og så er det jo noen investeringer og arbeidsplasser i Norge i forbindelse med slike kryptomining sentre. Rett skal være rett. Ikke at jeg er positiv til at de skal ha så lav elavgift altså.

   #8
 2 071     0
Selv om du har rett om at man ikke tar inn elavgift: For landet som helhet er det bare intern flytting av beløp; vi blir ikke som helhet rikere av det. Heller ikke av at en nordmann selger til en annen nordmann. Men eksport av strøm gir inntekter som vi kan bruke til å kjøpe inn realverdier fra utlandet. Det beriker Norge som helhet.

Hvis utlendinger kjøper tjenester av Norge - om det er for å grave etter Bitcoins eller annen databehandling - får vi også inn valuta som vi kan kjøpe inn realverdier for, og gjøre landet rikere. Men vi forbruker også realverdier, både arbeidskraft, elektrisk kraft og fysiske ressurser til f.eks. disse datasentrene.

Så spørsmålet er om det utlendingene er villig til å betale oss er så mye at vi ønsker å bruke all den arbeidskraften, elektrisk kraft, bygninger og maskinressurser, framfor å bruke tilsvarende ressurer til andre aktiviteter. Hvis vi for samme totale ressursinnsats kan enten selge andre typer tjenester til utlandet, og skape tilsvarende valutainntekter, eller skape nye realverdier her i landet med tilsvarende verdi, ville jeg foretrukket det.

Selv om utbyttet skulle være noe lavere, ville jeg holde en knapp på annen aktivitet, både fordi jeg ser på graving etter Bitcoins som likeverdig med humbug og pyramidespill, og fordi jeg ser på det som høyst usikre investeringer. Markedet for Bitcoin-graving kan totalt kollapse i løpet av uker eller kanskje dager, og da kan vi risikere å bruke mye ressurser på å gjenvinnne investeringene på annen måte. Jeg foretrekker mer stabile og pålitelige kilder til realverdier, selv om avkastningen da blir noe lavere.