119    4    0  

Leie ut del av boligtomt til næring

 147     0
Jeg har en boligtomt på ca 4 mål. Jeg har bygd hus og hage på en del av den, og ønsker i utgangspunktet å beholde resten av tomten slik at jeg muligens om 5-10 år kan bygge en større garasje til hobbybruk.
I mellomtiden er det fristende å muligens kunne tjene litt penger på den delen av tomta som ikke er i bruk.

Er det fritt fram for meg som privatperson å leie ut en del av boligtomta til f.eks. en bedrift som trenger lagerplass? En del av det som idag ikke er i bruk er planert ut med restmasser etter husbygging, her ville det vært mulig for en eventuell leietaker å sette opp et midlertidig bygg i form av rubbhall eller lignende, til lagerformål. 

Hele tomta er regulert til boligformål, men så lenge jeg eier alt sammen blir det ikke mer en ett hus på tomta.
Så lenge eventuelle bygninger som blir satt opp av leietaker er midlertidige og flyttbare, så er det vel ingenting som er søknadspliktig?

At utleie av tomt uansett er skattepliktig, er jeg klar over. Men lurer på om dette lar seg gjøre lovlig mtp. midlertidige bygninger og at en del av en boligtomt i praksis vil bli brukt til næring?

   #1
 2 721     Asker     0
Du kan ikke drive næring på tomten uten å ha den regulert til det. Som du sier er den regulert til boligformål og ikke næring. Hjemmekontor er en ting, men en lagerhall er definitivt langt på utsiden.

Så nei, man kan (heldigvis) ikke starte næring på en boligtomt uten å søke omregulering av eiendommen.
Signatur
   #2
 2 837     0
(Dette er ikke en aktuell problemstilling for meg - jeg spør av ren nysgjerrighet: )

Gjelder dette når det har konsekvenser for bygningene på eiendommen, eller generelt? Hvor går grensen?

Hvis hjemmekontor er helt OK, hva om jeg starter et enkeltperson-firma som sysselsetter meg og en annen kar fulltid, med kontor i underetasjen min, er det da ulovlig næringsdrift? Hvis firmaet benhytter rom som har vært leid ut som hybel, ikke som separat boenhet? Eller en hybel definert som egen boenhet? Eller garasjen innredes som et lite verksted?

Hva med en håndverker som har all sin aktivitet andre steder - kun forretningsadresse og administrasjon i egen bolig, all graving, rørlegging eller snekring gjøres der oppdragsgiver befinner seg. Er det næringsvirksomhet som krever omregulering av hans enebolig-tomt?

Hvis jeg freser opp plenen og gjør den om til en kjøkkenhage på tusen kvm for å dyrke gulrøtter og neper til salgs på torget, er det da næringsvirksomhet?

Er det noen rimelig klart definert grense her, eller vil det alltid være gjenstand for skjønn, der man ser på f.eks. hvilken ulempe det vil ha for naboene? Kan da naboen klage på at plenen min har blitt kjøkkenhage, eller at min medarbeider hver arbeidsdag har sin bil i min oppkjørsel?
  (trådstarter)
   #3
 147     0
Keal har noen interessante spørsmål.

For en håndverker som driver et mindre firma så er det jo helt naturlig og absolutt ikke uvanlig at egen garasje blir brukt som lager/verksted, og at hjemmeadresse blir forretningsadresse.

Lurer også på hvor grensen går og det med skjønn. I mitt tilfelle ligger tomten såpass i bakkant av et lite boligfelt at ingen naboer ville bli direkte plaget, og dersom det skulle være aktuelt så hadde jeg uansett diskutert situasjonen med de nærmeste naboene på forhånd.
I tillegg ville jeg aldri utsatt naboene for bråkete industri fra tomten. Eventuelt utleie vil kun være forbeholdt lager e.l. som ikke medfører støy eller unødvendig plage for naboer.

Jeg har enkeltmannsforetak som har traktor og utstyr, som for øyeblikket står lagret et annet sted, men jeg har tenkt på å kjøpe en rubbhall eller rundbuehall og sette dette opp på tomten som garasje for maskiner. Disse hallene er flyttbare og krever ikke søknad. Så jeg er i min fulle rett til å sette dette opp på min private tomt. Må jeg da omregulere området fordi jeg lagrer enkeltmannsforetakets utstyr her?
Det kan bli mer bråk av at jeg starter opp maskiner på tomta annenhver dag, enn at f.eks en rørlegger har lager der.

Skjønner at min problemstilling nok er i gråsonen for hva som blir akseptert på en boligtomt, men lurer på om det er noen lov som forbyr dette, eller noe annet som tydelig viser at det ikke er lov.
HSt
   #4
 26 713     Lillestrøm kommune     0
Det diskuteres om båtopplag er søknadspliktig så alle typer midlertidige bygg (plasthall mm) vil sikkert være søknadspliktig og da vil formål komme opp

Genererer bruk av tomt mye trafikk så
vil dette kunne være negativt for bomiljø