11,176    112    23  

Lovlig å kjøre utenlandsk registrert tilhenger i norge

 5,111     Sørnorge     0
Er man norsk, får man ikke lov å kjøre biler registrert i utlandet i norge (unntak finnes).
Gjelder det samme med utenlandsk registrerte tilhengere?
(Kan jeg lovlig ta med meg en svensk tilhenger over grensen etter min norske bil?)

   #2
 4,193     2
Nesten, se paragraf 5h
h)Utenlandsregistrerte tilhengere.

Utenlandsregistrerte tilhengere (herunder semitrailere) som her i landet trekkes av norskregistrerte motorvogner, kan innføres toll- og avgiftsfritt til midlertidig bruk også om føreren av trekkvognen har fast oppholdssted i Norge. Tilhengeren kan bare nyttes til ervervsmessig transport av varer fra et annet land til steder i Norge eller fra steder i Norge til et annet land. Tilhengere registrert i EØS-land kan også benyttes ved ervervsmessig transport av varer mellom steder i Norge. Det settes som vilkår at tilhengeren er utstyrt med kjennetegn som gjør det mulig å identifisere den, og at tilhengeren gjenutføres senest 90 dager etter innpassering.
  (trådstarter)
   #3
 5,111     Sørnorge     0
Jeg må altså skrive reiseregning og få km-godtgjørelse for turen for at det skal være lovlig?
   #4
 3,585     0
Det høres ikke ut for meg som at du driver "ervervsmessig transport av varer" - det er når du tjener til salt på maten ved å ta transportoppdrag (for andre). Å transportere sine egne varer er ikke "evervsmessig varetransport". Hvis du prøver å hevde at du selger transporttjenester til deg selv (eller til ektefellen), må du nok fossro ganske hardt dersom du blir tatt. Du vil nok bli avkrevd dokumentasjon av ditt erverv - om du har et AS eller et enkeltpersonforetak, om du har regnskap for virksomheten, kopi av regning og bekreftelse på at betaling er utført, om inntektene dine er ført opp i skattemeldingen osv.

Om det er noen særlig risiko for å bli tatt, er en annen sak, og selv om du blir avslørt er det ikke sikkert de bruker ressurser på å følge opp "fillesaker" - men jeg vil ikke anbefale deg å ta sjansen.

Har du ikke mulighet for å få lånt en norskregistrert tilhenger til det du skal transportere?
  (trådstarter)
   #5
 5,111     Sørnorge     0
Det var en spesialtilpasset henger. Men får vel sette hele hengeren på en biltransporthenger da. Høyere tyngdepunkt og mindre stabilt, mer klønete, høyere drivstofforbruk, og mer forrurensning. Da blir det lovlig. Like logisk som at man med B-førerkort har lov til å kjøre 1500kg henger etter 1500kg bil (utrygt og lovlig), men ikke etter 2500kg bil (trygt og ulovlig).
   #7
 836     Østfold     2

Det var en spesialtilpasset henger. Men får vel sette hele hengeren på en biltransporthenger da. Høyere tyngdepunkt og mindre stabilt, mer klønete, høyere drivstofforbruk, og mer forrurensning. Da blir det lovlig. Like logisk som at man med B-førerkort har lov til å kjøre 1500kg henger etter 1500kg bil (utrygt og lovlig), men ikke etter 2500kg bil (trygt og ulovlig).


Du har lov til å leie utenlandsk kjøretøy i 40 dager, og låne i 25 dager. Du registrerer bruken hos Skattetaten. Les her:

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/utenlandsregistrertbil/?6920=0
Signatur

   #8
 3,585     0
Like logisk som at man med B-førerkort har lov til å kjøre 1500kg henger etter 1500kg bil (utrygt og lovlig), men ikke etter 2500kg bil (trygt og ulovlig).

Det er ikke bil/tilhenger-kombinasjonen som gjør 2500+1500 kg ulovlig: Ethvert vogntog med totalvekt over 3500 kg er ulovlig med B-førerkort.

En annen side av saken er at med klasse B (ikke BE) er grensen for tilhengervekt 750 kg, ikke 1500 kg. Tilhenger på 750-1500 kg krever BE.

Det er satt en grense på totalvekt av vogntoget for klasse B. Man kan ha meninger om det er fornuftig med en grense på totalvekt. I mine øyne er det litt underlig om du skulle ha lov til å føre 4000 kg fordelt på to enheter, bil + tilhenger, men ikke om det er samlet i én enhet. Å kjøre én enhet er vesentlig enklere enn å kjøre et vogntog. Det er ikke uten grunn at vi har en egen klasse BE: Å kjøre med tilhenger krever opplæring / trening.

Egentlig synes jeg det er sprøtt at du har lov til å kjøre med trekvart tonns tilhenger uten noen som helst opplæring! Det er vel delvis av historiske årsaker, fra dengang det bare fantes førerkort av klasse 1 og 2. Det er likevel sprøtt.

En av mine viktigste grunner for å kjøre kassebil er for å slippe tilhenger! Riktignok fikk jeg levert tilhengerfeste på ny-bilen, men det er vel så mye som kollisjonssikring bakfra. Før jeg kjører på offentlig vei med tilhenger (opptil 750 kg) skal jeg ha grundig trening utenfor offentlig vei! Gjerne så jeg får BE inn i førerkortet! Om jeg skulle oppgradere: Etter i 20+ år med kassebil på 5,5 m, svingradius på 15 m (ny-bilen klarer seg med drøyt 10 m Smile), og last som har gitt totalvekt over 3 tonn, anser jeg oppgradering til f.eks. C1 (opptil 7,5 tonn) som en trivialitet. C1E (7,5 tonn og tilhenger) er en langt høyere terskel. I én enhet kan jeg greit handtere både større lengde og større vekt uten å trekke pusten. Å styre to enheter er noe helt annet.
   #9
 5,725     1
Ikke heilt korrekt, maksvekt med B er 4250 kg, ein bil med vekt 3500 kg + henger 750 kg er lovlig.


Ikke heilt korrekt, du har glømt campingvognreglen:
Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Første vilkår er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og annet vilkår er at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke må overstige 3500 kg. Den laveste vekten etter utregingen av de to vilkårene, tilsvarer høyest tillatt totalvekt for tilhengeren.

   #10
 5,725     0
dobbelpost pga. ubrukelig forumsystem...og den forrige kan heller ikkje redigeres, sitatfunksjonen er heil håpløs.....