176    9    0  

Luft-fiber, graves ned?

 23 063     Akershus     0
Kan fiber fra luftstrekk graves ned? Kan være mulig å hekte ned luftstrekk uten å bryte fiberen og i stedet legge den i bakken, men tåler den jord-miljø?
Signatur

   #1
 1 666     klippdalen     0
må legge den i rør. og da må den brytes¨

kan ikke ligge Direkte Lagt i jord.


dog. du KAN ta risken økonomisk på din kappe, men faktum er at ingen graver fiber DL i jord. alt ligger i rør.

skulle det skje noe med fiberen grunnet telebevegelser etc. så må strekket byttes i sin helhet. da er det lettere med rør (og billigere) enn å måtte grave opp igjen.

sånn reint fysisk annet enn evt telepåvirkning så tåler den jorda. den trekker ikke vann. 
  (trådstarter)
   #2
 23 063     Akershus     0
Forstår betenkningene.
Her er det nok snakk om noen år til det blir en større omlegging av innkjørsel med nedgraving av fiber, men kostnaden er i størrelsesorden 2-300.000. 
Tanken er å korte inn til ned på gavl på en carport, rundt denne og inn på fjell mesteparten av veien frem til huset. Veldig lite gangtrafikk her. Nedgravd i plen de siste 6 m.  Vurderer å forsøke å splitte et 20 mm PEM-rør som beskyttelse.


Hovedspørsmålet var om selve kabelen tåler miljøet i jord.
Signatur
   #3
 1 666     klippdalen     0
svar på hovedspørsmål er JA, den vil tåle det. legg den i fin sand om du må.. men jeg anbefaler det ikke på noen helst slags måte.

kostnaden på omlegging av fiber er minimal på et prosjekt til 300 000
  (trådstarter)
   #4
 23 063     Akershus     0
Ja, fiberen blir lagt skikkelig i blåserør når den tid kommer, men foreløpig har vedkommende valgt å utsette den del av prosjektet. Hovedpoenget foreløpig er å få bort luftstrekk og stolpe midt i panoramautsikten. Grave-ned prosjektet er ment å vare bare noen få år. I denne traseen ferdes normalt ingen, så fysisk er det sannsynlig at fiberkabelen overlever selv med lite mekanisk beskyttelse.

Vurderer også å kveile opp luftfiberen i carporten, sette mediakonverteren her og fortsette med UTP jordkabel til huset.

Noen forslag til passende jordkabel, ca 75 m?
Signatur
   #5
 1 666     klippdalen     0
drit i halv-løsninger. gjør det skikkelig. blir dyrere å få feilretter på besøk om det er gjort slike jalla løsninger i forbifarten fordi det passa bedre slik enn å gjørra det skikkelig...

ikke monter mediaconverter/ont/cpe ute i carport. den skal stå inne, i normal temperatur og luftfuktighet..


finn gjerne på egne løsninger, men vær forberedt på at det koster om det blir feil, vi tar vel 1200+mva pr time på slik.
TSt
   #6
 12 333     0
En fordel med fiber er jo at lynnedslag antennen er borte så få bort kabler som ikke trengs. Fiber helt inn i huset.
En får ta kostnaden med å få sveiset fiber på nytt så en kan gjøre det ordentlig med en gang.

TSt
   #8
 12 333     0
Pass i allefall på å få lagt et godkjent fiberrør inne i det større røret slik at en kan få blåst inn en ny fiber i fremtiden uten å grave.
  (trådstarter)
   #9
 23 063     Akershus     0
Ja, klar over det. Ev ny innføring av el og fiber kommer når hele den asfalterte innkjørselsveien blir gravd opp om noen år. Dette er kun ment frem til da og langs en annen trasé enn permanent innføring i bakken.
Signatur