33    0    0  

NRKs programarkiv

 3 326     0
"Alltid tilgjengelig" kan bety "Tilgjengelig til nyttårsaften":
https://www.dagbladet.no/kultur/uenige-om-betaling-programmer-kan-forsvinne-fra-nett/74627617
(eller for den som vil ha medlingen på nynorsk:
https://www.nrk.no/norge/nrk-program-kan-forsvinne-fra-nett-pa-grunn-av-usemje-om-betaling-1.15727559 )

19 MNOK kompensasjon til samtlige frilansere og kunstnere som har bidratt til NRKs produksjoner gjennom tidene, de to siste årene presset ned til 9 MNOK. Fra kr 3,52 ned til kr 1,67 pr nordmann, i året. Fra 0,3% til 0,15% av NRKs budsjett. Nei, dette er virkelig å sløse med skattebetalernes penger. Da gir vi heller avkall på programarkivet. Det har vi ikke råd til. La oss bare kassere de gamle kulturskattene.

For å være litt mindre ironisk: Dette fortjener betegnelsen Skammelig!