74    3    0  

On/Off og Save

 3 153     0
I dag er det selvsagt selv for en femåring at en sirkel med en tykk vertikal strek ned fra sentrum og ned til periferien er en på/av-knapp, og at en firkant med en ring i midten og en tykk vertikal strek under, ned til kanten av firkanten, er en lagre-knapp.

Jeg er gammel nok til å kjenne opphavet til lagre-knappen. Men finnes det noen tilsvarende 'historisk' forklaring for på/av-knappen, med sirkelen og den vertikale streken? (Bortsett fra at på/av-knapper, særlig i USA, 'alltid har vært slik'.)

(Litt på siden: En gammel IBM-mann fortalte at da IBM lanserte sin '360-serie' på 1960-tallet, brukte de en logo som lignet en på/av-knapp, men med bare en tynn, enkel strek ned fra sentrum til periferi. Da de senere kom med '370-serien' utvidet de logoen med en større sirkel som tangerte den mindre sirkelen der den vertikale streken møtte periferien. Dette var visst en bedrifts-intern spøk som aldri kom ut i den offisielle markedsføringen, men internt var den velkjent. Den burde vært brukt offisielt!)

  (trådstarter)
   #2
 3 153     0
Egentlig er "0" og "1" en sær abstraksjon for av og på.
   #3
 21 697     Akershus     0
0 = null strøm = av?

Hva vil du foreslå som alternativ?

Signatur