145    4    1  

Oppsigelse

 21 712     Akershus     0
Gitt at en avtaler sies opp fra og med 10. mai, når skjer skillet?

1) Du har fortsatt en avtale på formiddagen 10. mai, men ingen avtale formiddagen 11.mai
eller
2) Du har en gjeldende avtale den 9.mai, men ingen avtale den 10 fra tidlig morgen?
Signatur

HSt
   #1
 29 974     Lillestrøm kommune     0
Sammenligner vi med månedsleie så skal du være ute siste dag i måneden, hvis det kan kalles oppsigelse fra og med 1. måneden etter så må du være ute på kvelden den 9.

En mulighet er å spørre hva som er forventet
  (trådstarter)
   #2
 21 712     Akershus     0
Dette er en tvistesak, så hva som forventes er avhengig av side.

Utsagn: «Abonnementet gjelder fra og med 1. april . De fleste vil da trolig mene at en kan ringe den 1. april?

Tilsvarende: «Abonnementet sies opp fra og med 1. april

Abonnenten mener: det kan ikke ringes om morgenen 1. april, oppsigelsen er trådt i kraft.
Tilbyder mener: det kan ringes 1. april, men ikke 2. april, oppsigelsen gjelder først fra 00:00 natt til 2. april

Så spørsmålet blir om f.o.m. gjelder fra inngangen til døgnet eller fra utgangen

Signatur
   #3
 1 307     klippdalen     1
i mitt hode så er jo fra og MED akkurat det..

fra 1 april og MED første april. aka avtalen opphører 31.03 kl 00:00
   #4
 3 160     0
Kan det overhodet være diskusjon om tolkingen her?

Oppsigelse betyr at avtalen ikke lenger finnnes, den er ikke gyldig. Fra når? Det burde være tilstrekkelig å si "fra 10. mai" - 10. mai og etterfølgende dager. Når det eksplisitt er angitt "fra og med" er det ikke den ringeste tvil.

Hvis du leier en leilighet "fra og med 10. mai", må du da vente til den 11. mai for å flytte inn? Naturligvis ikke. Avtalen gjelder hele den 10. mai. Ikke bare kvelden.

"Fra og med 10. mai" definerer et tidsrom (med åpen slutt), helt uavhengig av hva som skjer i det tidsrommet. Det vil si: Det spiller ingen rolle om tidsrommet gjelder gyldighet eller ugyldighet. Det er ikke slik at tidsrommet ved gyldighet av en kontrakt gjelder hele dagen, men for ugyldighet bare halve dagen, eller ikke den dagen i det hele tatt (tross "og med"). Det definerte tidsrommet er det samme, uansett avtalens innhold.