144    4    0  

Påkjørsel, lov og rett i Sverige

 49     Kolvereid     0
Guttungen var så uheldig å bli påkjørt på skjærtorsdag siste påsken. Dette skjedde i Sverige, og motpartens forsikringsselskap ønsker nå å legge all skyld på min sønn.
Gutten hadde svingt inn til (venstre) parkeringsplassen på Systembolaget, men ble der stående med bakenden på bilen helt ut mot veistripa, pga andre biler på plassen. Et vogntog som kom fra motsatt kant klarte å treffe høyre baklykt og bakluke med fronten av hengeren! Mange av vitnene sier vogntoget kjørte veldig fort og uansvarlig både før og etter uhellet. Noen sier også han traff en bil i motsatt kjørefelt (der junior kom fra), men at denne bilen kjørte videre og forsvant.
Legger ved en tegning et av vitnene har laget, men vil tilføye at andre vitner sier at bakenden av juniors bil var så vidt innenfor utkjørselens tenkte avgrensning.

Er det slik at man i Sverige har PÅkjørsrett dersom man ikke er tilstrekkelig utenfor veien? Er det noen som har noen gode argumenter vi kan bruke ovenfor forsikringsselskapene? Vil på forhånd takke for alle innspill.
Påkjørsel, lov og rett i Sverige - Ulykesstedet.JPG - not-the-stig


   #1
 866     0
Påskjørselsrett har dem nok ikke, men et vogntog/lastebil bruker lang strekke for og klare og stoppe, og kommer det biler imot, så får han jo ikke svingt unna heller, og er det fullt på innkjøringen, så man ikke kommer av veien, så burde man vel også ha ventet litt på bedre plass før man svinger inn
   #2
 285     Sørlandet     0
Selvsagt har ikke møtende bil noen rett å kjøre på din sønn.. og må bremse så godt som mulig for å unngå kollisjon.
Med det sagt så er det ikke gitt at din sønn nødt er uten skyld.. ref Trafikförordning 1998:1276, (utsnitt):


20 §När en förare närmar sig eller kör in i en vägkorsning, skall körsättet anpassas så att det inte uppstår onödigt hinder för trafiken på den korsande vägen, om fordonet tvingas stanna i korsningen.
24 §En förare som skall svänga i en vägkorsning eller skall lämna eller korsa den körbana han eller hon färdas på skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanterna på den körbana som föraren avser att köra in på.
47 §Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs,

Nå kjenner jeg ikke alle detaljer, men gjetter at dette blir skyldfordeling på begge parter.
   #3
 2 532     I huset mitt     0
Vogntog traff bilen med hengeren står det, da kan man anta at vogntoget svinger unna men må legge seg inn igjen pga motgående trafikk?
Var det feilbedømming av vogntog sjåføren mhp plass når han skulle passere, eller la personbilen seg inn rett foran vogntoget og vogntoget måtte ta en unnamanøver mens det bremsa?

Spørsmålet blir vel da når la personbilen over og stoppa?? 2 sekund foran vogntoget eller eks 30 sekunder før og stod faktisk nesten parkert?
   #4
 5 111     Sørnorge     0
Hva er fartsgrensen der vogntoget kjørte?
Sto personbilen stille da den ble truffet? Kan det tenkes at personbilen trillet litt bakover?
Hvilken type vogntog var det? Totalvekt på bil og henger? (3,5tonn, 7,5tonn, 15 tonn eller mer?) Hvilken type henger var det? (Semi, boggi/tridem (hjul på midten) eller slepevogn (styrende framhjul). Disse plasserer seg vesentlig forskjellig i veibanen når trekkvogna gjør unnamanøver)

Hvis henger på vogntoget er bredere enn trekkvogna, noe som sjelden er tilfelle på store vogntog, så kan man fremføre at vogntogsjåfør har glemt at han hadde en bred henger på slep - forutsatt at vogntoget utfra fartsgrenser burde ha klart å stoppe. I.o.m at det var hengeren som traff, vet man i det minste at vogntoget har hatt mer enn en billengde på å stoppe.

Hvor lang tid det tok fra personbilen krysset veienbanen til vogntoget kom er en viktig detalj i denne saken.
Hvis personbilen kjappet seg foran vogntoget og feilberegnet ledig plass, har personbilen brutt vikepliktbestemmelsen. Hvis vogntoget har hatt god tid til å stoppe når han så det ikke var plass har han feilberegnet eller kjørt uforsvarlig fort.

Folk er sjelden flinke til å bedømme hastighet på store kjøretøyer. Alt som er større enn en personbil kan se ut som det kjører mye fortere enn det faktisk gjør. Vitnebeskrivelser på dette området er derfor ikke mye verdt.