26    0    0  

Pushvarsel fra loyper.net?

 2 759     Vestlandet     0
Går det an, på en enkel måte, å sette opp pushvarsel når det vises nykjørt skiløype for mitt område på loyper.net? Det tilbys ingen app fra loyper.net så vidt jeg vet. 

Det finnes noen apper som kan monitorere forandringer på websider ser jeg. Løypen tegnes opp med lysegrønt når den er nykjørt, så endres fargen til mørker grønn etter tre timer, osv. Jeg er bare interssert i å varsles når det er nykjørt - ikke alle fargenyansene deretter. Det er vel utfordringen her.