272    10    2  

Saltinnhold i Farris

 2 796     0
Nå i sommervarmen, kombinert med spesialtilbud på Farris, blir det lett til at man drikker mye av det. Jeg har en tendens til å bøtte innpå 2-3 liter pr dag når varmen er som nå.

Naturligvis sier ikke varedeklarasjonen at Farrisen inneholder "salt", men en liter inneholder 455 mg natrium og 667 mg klorid. De angir ikke noe annet klorid (enn natriumklorid),  så jeg antar at bruken av kjemiske betegnelser og at natrium/klor nevnes hver for seg er en evfemisme for 1,1 gram salt pr liter.

Hvis man forsøker å holde saltinntaket under helsemyndighetenes anbefalte grense på 5 g/dag vil et par liter Farris spise en vesentlig del av "saltbudsjettet". Vi får jo også i oss en god del salt på annen måte. Er dette noe man bør tenke på i sommervarmen? Eller svetter vi ut så mye mer salt ved 25+ C at det faktisk må erstattes, og Farris er en av de sunneste måter å gjøre det på?

Farris inneholder jo også andre mineraler: magnesium, kalium, hydrogenkarbonat, sulfat og silisium - stoffer vi ikke hører så mye om i nærings-debatter, verken som noe vi bør unngå eller få i oss mere av. Det kan likevel være at de kan bety noe for totalvurderingen av Farris.

   #1
 80     1
Eit gram bordsalt (NaCl) inneheld 0,4g natrium (klor er tyngre enn natrium og det er natrium som er salt). Er du i risikogruppa for hjarte- og karsjukdommar, har høgt blodtrykk eller nyreplager ville eg ha kutta ned på farrisinntakket.

Nordmenn inntar i snitt dobbelt så mykje salt som anbefalt, om du befinn deg der og i tillegg drikk 3L Farris om dagen er ikkje det særlig lurt over tid. Men litt ekstra salt i varmen går nok heilt fint om du elles er frisk.

Om det er saltsmaken som er grunnen til at du drikk Farris og du er bekymra for totalinntaket av salt kan du vurdera Pellegrino, som har lite natrium, men er salt pga høgt kaliuminnhold. Kalium er for øvrig fryktelig farlig i for stor dose (intravenøst kaliumklorid blir brukt for å stoppe hjartet og er ein del av giftcocktailen til dødsdømte i USA), men dette er ikkje dosar du klarar oppnå gjennom sprudlevatn.

Er det boblene som er viktigast er ein kullsyremaskin ei rimelig investering og drikkevatnet vårt har lavt Na-innhald.
  (trådstarter)
   #2
 2 796     0
Det er iikke "natrium som er salt". Natriumklorid er salt - NaCl. Ikke Na i seg selv.
HSt
   #3
 26 320     Lillestrøm kommune     0
Sykehus serverer forøvrig farris til også pasienter med hjerteproblem det er nok en balanse mellim inntak og behov når det er varmt ute dom nå.

Men TS kan kjøpe Farris Bris i steden der er Farris blandet 50/50 med byvann.
   #4
 80     0
Det er iikke "natrium som er salt". Natriumklorid er salt - NaCl. Ikke Na i seg selv.

Ja, beklagar her uttrykte eg meg upresis. Natrium og klorionane er elektrolyttar og saman dannar dei saltet NaCl. Det eg prøvde å sei litt forenkla var at dei som er bekymra for salt i maten (eller bør vera det) er eigentleg ikkje bekymra for NaCl, men for Na+
Om dietten din består av svære mengder natriumklorid vil for mykje natrium (hypernatremi) vil bli eit problem lenge før du får problem relatert til klorinnhaldet (hyperkloremi).
   #5
 1 111     Oslo     0
Fremmedord kan være vanskelige ...eufemisme ...
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 2 796     1
Å slå opp i ordboka før man kritiserer andres ortografi kan være vanskelig ... begge stavemåter er godkjente ...
   #7
 1 111     Oslo     0
Javel - jeg leser det keal skriver. Hvis begge skrivemåtene er godkjente, så er det ok.
Jeg forholder meg til Det Norske Akademis ordbok.
ευφημισμός (effimismós) er det opprinnelige greske ordet.
Gresk er morsomt og vanskelig.

Signatur

  (trådstarter)
   #8
 2 796     0
Det Norske Akademis ordbok definerer korrekt ortografi for riksmål.

Bokmålsordboka definerer korrekt ortografi for bokmål.

Bokmål er en offisiell språkform i Norge. Riksmål er det ikke.
   #9
 80     0
Kanskje debattantane skal ta seg nokre liter Farris? Kan ikkje sjå at dei siste innlegga er voldsomt relevante for debatten.

Begge formene er tillate på nynorsk.
  (trådstarter)
   #10
 2 796     0
Det er vel ikke mindre relevant en det forangående, der det som "forsvar" for å henge seg opp i andres ortografi blir vist til en ordbok som ikke er en offisiell språknorm, men uten at det nevnes. Når man på feilaktig grunnlag blir rettet på, da er det på sin plass å fortelle hva som er feilaktig - at rettingen er basert på en ordbok som ikke definerer en offisiell språknorm.

Det er lite relevant for Farris-spørsmålet, men det gjelder hele (den feilaktige) kritikken av ortografi. Når man blir kritisert på den måten, og det blir forsvart ved å vise til en ikke relevant ordbok, da må det være "legitimt" å svare på kritikken, og forklare hvorfor den er grunnløs.

Med dette setter jeg strek for denne debatten fra min side - både når det gjelder Farris og riksmål.